Zwierzęta objęte ścisłą ochroną
Skorupiaki objęte ścisłą ochroną
Lista skorupiaków objętych ścisłą ochroną (Na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z dnia 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dziennik Ustaw nr 220 z 2004)).

Skorupiaki objęte ścisłą ochroną

-  zmieraczek plażowy (Talitrus saltator)
Małże objęte ścisłą ochroną
Lista małż objętych ścisłą ochroną (Na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z dnia 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dziennik Ustaw nr 220 z 2004)).

Małże (Bivalvia) objęte ścisłą ochroną

-  bursztynka piaskowa (Catinella arenaria)
-  gałeczka rzeczna (Sphaerium rivicola)
-  gałeczka żeberkowana (Sphaerium solidum)
-  skójka perłorodna (Margaritifera margaritifera)
-  skójka gruboskorupowa (Unio crassus)
-  szczeżuja spłaszczona (pseudoanodonta complanata)
-  szczeżuja wielka (Anodonta cygnea)
Ślimaki objęte ścisłą ochroną
Lista ślimaków objętych ścisłą ochroną (Na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z dnia 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dziennik Ustaw nr 220 z 2004)).

Ślimaki (Gastropoda) objęte ścisłą ochroną

-  błotniarka otułka (Myxas glutinosa)
-  igliczek karpacki (Acicula parcelineata)
-  niepozorka ojcowska (Falniowskia neglectissima)
-  poczwarówka górska (Pupilla alpicola)
-  poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana)
-  poczwarówka kolumienka (Columella columella)
-  poczwarówka Geyera (Vertigo geyeri)
-  poczwarówka pagoda (Pagodulina pagodula)
-  poczwarówka pagórkowa (Granaria frumentum)
-  poczwarówka północna (Vertigo arctica)
-  poczwarówka zębata (Truncatellina claustralis)
-  poczwarówka zmienna (Vertigo genesii)
-  poczwarówka zwężona (Vertigo angustior)
-  pomrowik mołdawski (Deroceras moldavicum)
-  pomrów nakrapiany (Tandonia rustica)
-  szklarka podziemna (Oxychilus inopinatus)
-  ślimak Bąkowskiego (Trichia bakowskii)
-  ślimak Bielza (Trichia bielzi)
-  ślimak obrzeżony (Helicodonta obvoluta)
-  ślimak ostrokrawędzisty (Helicigona lapicida)
-  ślimak Rossmasslera (Chilostoma rossmaessleri)
-  ślimak tatrzański (Chilostoma cingulellum)
-  ślimak żeberkowany (Helicopsis striata)
-  ślimak żółtawy (Helix lutescens)
-  świdrzyk kasztanowaty (Macrogastra badia)
-  świdrzyk łamliwy (Balea perversa)
-  świdrzyk ozdobny (Charpentieria ornata)
-  świdrzyk siedmiogrodzki (Vestia elata)
-  świdrzyk śląski (Cochlodina costata)
-  zatoczek łamliwy (Anisus vorticulus)
-  zawójka rzeczna (Borysthenia naticina)
Ryby objęte ścisłą ochroną
Lista ryb objętych ścisłą ochroną (Na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z dnia 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dziennik Ustaw nr 220 z 2004)).

Ryby (Pisces) objęte ścisłą ochroną

-  aloza (Alosa alosa)
-  babka czarna (Gobius niger)
-  babka czarnoplamka (Gobiusculus flavescens)
-  babka mała (Pomatoschistus minutus)
-  babka piaskowa (Pomatoschistus microps)
-  ciosa (Pelecus cultratus) - poza obszarem wód Zalewu Wiślanego
-  dennik (Liparis liparis)
-  głowacz białopłetwy (Cottus gobio)
-  głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus)
-  igliczniowate (Syngnathidae) - wszystkie gatunki
-  jesiotr zachodni (Acipenser sturio)
-  kiełb białopłetwy (Romanogobio albipinnatus)
-  kiełb Kesslera (Romanogobio kessleri)
-  kozowate (Cobitidae) - wszystkie gatunki
-  kur rogacz (Myoxocephalus quadricornis)
-  parposz (Alosa fallax)
-  piekielnica (Alburnoides bipunctatus)
-  pocierniec (Spinachia spinachia)
-  różanka (Rhodeus sericeus)
-  strzebla błotna (Eupallasella perenurus)
-  śliz (Barbatula barbatula)
Płazy objęte ścisłą ochroną
Lista płazów objętych ścisłą ochroną (Na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z dnia 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dziennik Ustaw nr 220 z 2004).).

Płazy (Amphibia) objęte ścisłą ochroną

-  salamandra plamista
-  traszka zwyczajna
-  traszka grzebieniasta
-  traszka górska
-  traszka karpacka
-  kumak nizinny
-  kumak górski
-  grzebiuszka ziemna
-  ropucha szara
-  ropucha zielona
-  paskówka
-  rzekotka drzewna
-  żaby zielone
-  żaba trawna
-  żaba jeziorkowa, żaba wodna, śmieszka