Małże
Małże
Małże
Małże (Bivalvia, Lamellibranchia) - gromada należąca do typu mięczaków.

 
 
 
 

Małże

Występowanie: Wody słodkie i słone na całym świecie

Cechy charakterystyczne: Ciało spłaszczone obustronnie, mają budowę muszli, złożonej z dwóch połówek, połączonych konchioliną.  Muszle mają wielkość od kilku mm do ponad 1 metra. W muszli są otwory, tzw. syfony, przez jeden z nich wpływa woda do środka, a przez drugi wypływa. Oddychanie odbywa się za pomocą skrzeli.

W muszlach małż można wyróżnić trzy warstwy:
- perłową (wewnętrzna)
- porcelanową (środkowa)
- konchiolinową (zewnętrzna)

W warstwie perłowej są drobne warstwy wapienne, powodują one powstawanie perły wokół drobinki, która może przypadkowo dostać się do wnętrza.

Odżywianie: Dla zdobycia pokarmu małże filtrują wodę, z której wyodrębniają mikroorganizmy. Duże małże mogą przefiltrować ok. 1.5 litra wody w ciągu godziny.

Zastosowanie: Małże wykorzystuje się w przemyśle spożywczym jako pokarm. są pomocne przy oczyszczaniu zbiorników wód z niekorzystnych mikroorganizmów.  Pozyskiwane z nich perły wykorzystuje się w przemyśle jubilerskim.