GRZYB PASOŻYTNICZY

GRZYB PASOŻYTNICZY

Grzyby pasożytnicze wchłaniają niezbędne im do życia substancje organiczne z żywej materii organicznej. Grzyby te są bądź półpasożytami, bądź pasożytami zupełnymi. Grzyby pasożytnicze wywołują mnóstwo groźnych chorób u ludzi oraz zwierząt, na przykład grzybica skóry, włosów.