Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych
Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych

Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych

 

Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych jest to lista zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN).

 

Kategorie zagrożenia gatunków

________________________________________

 

Informacje gromadzone w IUCN grupuje się w kategoriach określających stopień zagrożenia wyginięciem danego gatunku.

 

- oszacowane rozpoznane – wymarłe – EX - (extinct), oznaczane znakiem †

 

- oszacowane rozpoznane – wymarłe – EW - wymarłe na wolności (extinct in the wild) - wymarłe w stanie dzikim

 

- oszacowane rozpoznane – zagrożone wyginięciem - CR - krytycznie zagrożone (critically endangered) - najbardziej zagrożone gatunki

 

- oszacowane rozpoznane – zagrożone wyginięciem - EN - zagrożone (endangered) - przypisuje się im wysokie ryzyko wymarcia w niedalekiej przyszłości

 

- oszacowane rozpoznane – zagrożone wyginięciem - VU - narażone (vulnerable) - gatunki, które mogą wymrzeć stosunkowo niedługo

 

- oszacowane rozpoznaneNT - bliskie zagrożenia (near threatened)

 

- oszacowane rozpoznane LC najmniejszej troski (least concern)

 

- oszacowane niedostatecznie rozpoznane -    DD (data deficient) - taksony o nieokreślonym stopniu zagrożenia, wymagającym dokładniejszych danych.

 

- nie oszacowane według kryteriów IUCN - NE (not evaluated)

 

________________________________________

 

Statystyki IUCN (Summary Statistics for Globally Threatened Species (IUCN))

 

Liczba gatunków

W tym w kategorii

 

opisanych

oszacowanych

zagrożonych

EX

EW

CR

EN

VU

Ssaki

5416

4856

90%

1093

23%

70

4

162

348

583

Ptaki

9934

9934

100%

1206

12%

135

4

181

351

674

Gady

8240

664

8%

341

51%

22

1

73

101

167

Płazy

5918

5918

100%

1811

31%

34

1

442

738

631

Ryby

29300

2914

10%

1173

40%

80

13

232

212

614