zrosłogłoweChimaera – rodzaj ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny chimerowatych.

 

Więcej…  

Chimera amerykańska (Hydrolagus colliei) – gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny chimerowatych. Spotykana w akwariach publicznych.

 

Więcej…  

Chimera pospolita, przeraza (Chimaera monstrosa) – gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny chimerowatych. Bez większego znaczenia gospodarczego.

 

Więcej…  

Chimerokształtne (Chimaeriformes) – rząd ryb chrzęstnoszkieletowych z podgromady zrosłogłowych obejmujący około 40 współcześnie żyjących gatunków, w tym kilka oczekujących na naukowy opis, oraz kilka gatunków wymarłych. Chimerokształtne zamieszkują głębokie i chłodne wody morskie. Niektóre gatunki są poławiane gospodarczo.

 

Więcej…  

Chimerowate (Chimaeridae) - rodzina morskich ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu chimerokształtnych.

 

Więcej…  

Drakonowate, chimery długonose (Rhinochimaeridae) – rodzina morskich ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu chimerokształtnych. Nazwa chimery długonose stosowana jest też dla przedstawicieli rodzaju Harriotta.

 

Więcej…  

Hakonos (Callorhinchus callorhynchus syn. Callorhinchus callorynchus) – morska ryba chrzęstnoszkieletowa z rodziny hakonosów. Poławiana dla smacznego mięsa.

 

Więcej…  

Hakonosowate, hakonosy (Callorhinchidae syn. Callorhynchidae) – rodzina morskich ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu chimerokształtnych.

 

Więcej…  

Harriotta – rodzaj ryb morskich z rodziny drakonowatych.

 

Więcej…  

Harriotta haeckeli – gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny drakonowatych (chimer długonosych). Są nieszkodliwe dla ludzi. Gatunek słabo poznany, znany z kilku osobników.

 

Więcej…  

Hydrolagus – rodzaj ryb chrzęstnoszkieletowych z rodziny chimerowatych (Chimaeridae).

 

Więcej…  

Neoharriotta – rodzaj ryb z rodziny drakonowatych.

 

Więcej…  

Neoharriotta carri – gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rzędu chimerokształtnych. Gatunek słabo poznany.

 

Więcej…  

Rhinochimaera – rodzaj ryb z rodziny drakonowatych.

 

Więcej…  

Rhinochimaera atlantica − ryba z rodziny drakonowatych o długości 140 cm.

 

Więcej…  

Strzałosmok, drakon (Harriotta raleighana) – gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny drakonowatych. Biologia tego gatunku i stan populacji nie zostały poznane. Nie stanowią zagrożenia dla człowieka.

 

Więcej…  

Zrosłogłowe, chimery (Holocephali) – podgromada ryb chrzęstnoszkieletowych obejmująca blisko 40 współcześnie żyjących gatunków zamieszkujących głębokie i chłodne wody morskie, oraz wiele taksonów kopalnych. Nazwa chimery jest odnoszona do współcześnie żyjących Holocephali, w odniesieniu do wymarłych gatunków z rodzin innych niż chimerowate nie powinna być stosowana.

 

Więcej…