zbrojnikowateSpatuloricaria – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Spotykane w hodowlach akwariowych. Gatunkiem typowym jest Spatuloricaria phelpsi.

 

Więcej…  

Ancistrus – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae), obejmujący około 60 gatunków. Ryby z tego rodzaju są szeroko rozprzestrzenione na całym obszarze występowania zbrojnikowatych, większość występuje w niższym biegu rzek dorzecza Amazonki.

 

Więcej…  

Baryancistrus – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Spotykane w hodowlach akwariowych. Zaliczane do glonojadów. Gatunkiem typowym był Hypostomus niveatus, obecnie Baryancistrus niveatus.

 

Więcej…  

Chaetostoma – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Spotykane w hodowlach akwariowych. Zaliczane do glonojadów. Gatunkiem typowym jest Chaetostoma loborhynchos.

 

Więcej…  

Farlowella – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae), obejmujący 25 gatunków. Gatunkiem typowym była Acestra acus, obecnie Farlowella acus. Niektóre gatunki są popularnymi rybami akwariowymi zaliczanymi do glonojadów.

 

Więcej…  

Hypancistrus – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae), obejmujący gatunki o bardzo zróżnicowanym ubarwieniu. Występują w Rio Negro, Orinoko i w południowej części dorzecza Amazonki. Są spotykane w hodowlach akwariowych, zaliczane do glonojadów. Gatunkiem typowym jest Hypancistrus zebra.

 

Więcej…  

Hypoptopomatinae – podrodzina ryb zbrojnikowatych (Loricariidae). Zasiedlają słodkie wody Ameryki Południowej – od Wenezueli po północną Argentynę.

 

Więcej…  

Hypostominae – podrodzina ryb zbrojnikowatych obejmująca rodzaje:

 

Więcej…  

Hypostomus – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae), obejmujący około 130 gatunków, bardziej znanych pod nazwą Plecostomus. Występują w Ameryce Południowej. Gatunkiem typowym był Hypostomus guacari, nazwa obecnie uznawana za synonim Hypostomus plecostomus.

 

Więcej…  

Loricaria – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Spotykane w hodowlach akwariowych. Gatunkiem typowym jest Loricaria cataphracta.

 

Więcej…  

Loricariichthys – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae), opisany początkowo w randze podrodzaju w rodzaju Loricaria. Gatunkiem typowym była Loricaria maculata, obecnie Loricariichthys maculatus.

 

Więcej…  

Loricariichthys anus – gatunek ryby z rodzaju Loricariichthys, występujący w Ameryce Południowej. Opisany po raz pierwszy w 1835 roku przez Achille Valenciennes pod nazwą Loricaria anus. W 1980 pozycja systematyczna gatunku została zrewidowana przez Isbrückera.

 

Więcej…  

Loricariinae – podrodzina ryb zbrojnikowatych (Loricariidae)

 

Więcej…  

Otocinclus – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych. Występują w czystych wodach centralnej i południowej części Ameryki Południowej, na wschód od Andów. Gatunkiem typowym rodzaju jest Otocinclus vestitus.

 

Więcej…  

Otocinklus przyujściowy (Macrotocinclus affinis) – słodkowodna ryba akwariowa potocznie nazywana otoskiem. Bardzo popularny glonojad, chętnie umieszczany w akwariach roślinnych. Dzięki jego niewielkim rozmiarom może skutecznie czyścić drobne liście.

 

Więcej…  

Panaque – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Charakterystyczną ich cechą jest to, że do podstawowych składników ich pokarmu należy drewno. Poprzez szczególne uzębienie i mikroorganizmy, żyjące w ich przewodzie pokarmowym są one szczególnie dobrze dostosowane do pobierania takiego pokarmu. Badania wykazały, iż trawią one drewno zarówno bez współudziału jak i przy współudziale tlenu, co jest w świecie przyrodniczym unikalne. Glony są ważnym dodatkiem ich pokarmu.

 

Więcej…  

Panaque nigrolineatus – słodkowodna ryba z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Hodowana w akwariach. Jedna z atrakcyjniej ubarwionych zbrojnikowatych i jednocześnie jedna z droższych ryb dostępnych na rynku. W literaturze spotyka się proponowane polskie nazwy zbrojnik czarnopasy i panaka prążkowana.

 

Więcej…  

Parotocinclus – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Gatunkiem typowym był Otocinclus maculicauda, obecnie Parotocinclus maculicauda.

 

Więcej…  

Peckoltia – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Gatunkiem typowym był Chaetostomus vittatus, obecnie Peckoltia vittata.

 

Więcej…  

Pseudacanthicus – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Spotykane w hodowlach akwariowych. Gatunkiem typowym był Hypostomus serratus, obecnie Pseudacanthicus serratus.

 

Więcej…  

Pterygoplichthys – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Spotykane w hodowlach akwariowych. Gatunkiem typowym był Hypostomus duodecimalis, obecnie klasyfikowany pod nazwą Pterygoplichthys etentaculatus.

 

Więcej…  

Pterygoplichthys multiradiatus – ryba słodkowodna i wód słonawych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Pterygoplichthys multiradiatus jest popularnie nazywany plekostomusem, lecz ta nazwa jest błędna i wynika z dużego podobieństwa do ryby Hypostomus plecostomus będącej dalekim krewnym Pterygoplichthys.

 

Więcej…  

Pterygoplichthys pardalis – słodkowodna ryba zaliczana do rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Jej synonimami są Hypostomus pardalis, Liposarcus pardalis, Liposarcus varius, i Liposarcus jeanesianus. Popularna w hodowlach akwariowych.

 

Więcej…  

Rineloricaria – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Spotykane w hodowlach akwariowych. Gatunkiem typowym była Loricaria lima, obecnie Rineloricaria lima.

 

Więcej…  

Sturisoma – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Spotykane w hodowlach akwariowych. Gatunkiem typowym była Loricaria rostrata, obecnie Sturisoma rostratum.

 

Więcej…  

Sturisoma złocista (Sturisoma aureum) – słodkowodna ryba z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Rzadko hodowana w akwariach.

 

Więcej…  

Sturisomatichthys – rodzaj słodkowodnych ryb sumokształtnych z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Spotykane w hodowlach akwariowych. Gatunkiem typowym był Oxyloricaria leightoni, obecnie Sturisomatichthys leightoni.

 

Więcej…  

Zbrojnik lamparci, gibiceps (Pterygoplichthys gibbiceps) – słodkowodna ryba z rodziny zbrojnikowatych (Loricariidae). Popularna ryba akwariowa.

 

Więcej…  

Zbrojnik niebieski, wąsacz niebieski (Ancistrus dolichopterus) – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny zbrojnikowatych. Glonojad, hodowany w akwariach. Jedna z najbardziej popularnych ryb zbrojnikowatych. W katalogach akwarystycznych oznaczana symbolem L183. Często mylona z A. hoplogenys.

 

Więcej…  

Zbrojnikowate, zbrojniki (Loricariidae) – rodzina słodkowodnych ryb sumokształtnych. Bardzo liczna rodzina o trudnej do oszacowania liczbie gatunków (według różnych źródeł od 700 do blisko 2000). Duża różnorodność kształtów i ubarwienia, upodobania pokarmowe (glonojady), stosunkowo niewielkie rozmiary i duże zdolności przystosowawcze, a dzięki temu możliwość hodowania w akwariach, spowodowały w ostatnich latach olbrzymi wzrost zainteresowania tymi rybami. Wiele z nowo odkrytych gatunków nie zostało jeszcze naukowo opisanych, nie nadano im naukowych nazw, a w celu właściwej identyfikacji oznaczane są symbolem L z kolejnym numerem (np. L 173).

 

Więcej…