tchawkowceScolopendra polymorpha – północnoamerykański gatunek skolopendry z rodziny Scolopendridae, osiągający 12–13 cm długości. Cechuje się wyjątkową różnorodnością pod względem ubarwienia (z łac. poli – wiele; morpha – odmiana). Czułki złożone zazwyczaj z 25–31 członów (zdarzają się osobniki z czułkami złożonymi z 21 członów), z czego 8–12, rzadko 7 jest łyse, pozostałe są porośnięte drobną szczeciną, co wpływa na barwę obydwóch rodzajów członów.

 

Więcej…  

Wij drewniak (Lithobius forficatus) – gatunek parecznika z rodziny Lithobiidae żyjącego przeważnie pod korą drzew, w próchnie, pod kamieniami, w ściółce, rzadziej w samej glebie. Preferują ziemie gliniaste, czarnoziemy oraz ziemie z małą domieszką piasku. Często zamieszkują osiedla ludzkie, opuszczone żwirownie oraz parki miejskie.

 

Więcej…  

Skolopendra paskowana (Scolopendra cingulata) - gatunek skolopendry. Jest największą i najmasywniejszą skolopendrą zamieszkującą Europę. Dorosłe osobniki dochodzą nawet do 14 cm długości. Jest zwierzęciem nokturalnym i nie lubi ostrego światła, poluje w nocy. Gatunek ten pochodzi z umiarkowanie wilgotnego (75%), górzystego środowiska, temperatura optymalna to ok 26 °C, Można je spotkać pod wszelakiego rodzaju skałami i kamieniami gdzie się kryją przed słońcem. Występuje wiele odmian barwnych, między innymi najpopularniejsza z pomarańczową głową, wraz ze szczękami, pomarańczowo-zielonym grzbiet i żółtymi nogami, poprzez głowę wraz z grzbietem oliwkowo-zielonej barwy przechodzącej w brąz ku końcowi tułowia, czułki niebieskie, zbudowane z 17-18 odcinków, z 6 pierwszymi połyskującymi, nogi żółte u podstaw, dalej zielonkawe. Spotykane są również odmiany z pomarańczowymi nogami.

 

Więcej…  

Scolopendridae – rodzina dużych pareczników (Chilopoda) z rzędu skolopendr (Scolopendromorpha) wyróżniających się m.in. obecnością oczek (ocelli).

 

Więcej…  

Pareczniki (Chilopoda) - gromada stawonogów zaliczanych do wijów (Myriapoda). Na każdym segmencie ciała znajduje się tylko 1 para odnóży krocznych (wyjątek stanowią 2 ostatnie segmenty: pregenitalny i genitalny oraz pierwszy segment, na których nie ma odnóży). Pierwsza para odnóży tułowiowych tworzy tzw. szczękonóża (maxillipedes) z gruczołami jadowymi. U niektórych przedstawicieli w okolicy oczu znajduje się narząd skroniowy zwany też narządem Tömösvary'ego, który odpowiedzialny jest za recepcję stopnia wilgotności. Oczy pareczników są złożone. Niektórzy przedstawiciele są jajorodni, a niektórzy żyworodni.

 

Więcej…  

Scolopendra – rodzaj pareczników zaliczanych do rodziny Scolopendridae.

 

Więcej…  

Skolopendra zwyczajna (Scolopendra morsitans) - gatunek skolopendry. Została opisana przez Linneusza już w 1758 roku jako drugi gatunek, zaraz po Scolopendra gigantea. Jest to gatunek kosmopolityczny, występujący prawie na wszystkich kontynentach, również synantropijny, w wiele lokalizacji zawleczony właśnie dzięki działalności człowieka. Jest niewielkim gatunkiem, dorosłe osobniki osiągają 8,5 do 13cm długości ciała. Z powodu tak szerokiego zasięgu występowania istnieje mnogość form i wariacji barwnych, jednak najczęściej spotykamy w handlu osobniki pod nazwą 'Egyptian Emerald Centipede', są to osobniki ze wschodniego Egiptu, na pierwszy rzut oka przypominające S. cingulata. Nogi pomarańczowe lub żółte, głowa wraz z segmentem zagłowowym żółtawo-zielonkawa, podobnie pozostałe tergity, tylko że posiadają jeszcze czarne obwódki. Ostatnia para nóg w kolorze czerwonym. Ilość łysych członów anten jest dość znacznie zmienna, wynosi od 6 do 9, zazwyczaj mają jednak 9, łączna ilość wszystkich członów wynosi od 20 (rzadko 17-19) do 21 (rzadko 22-23) członów. Charakterystyczna dla tego gatunku jest budowa ostatniej pary nóg, możemy zaobserwować, szczególnie dobrze u samców podłużne rowki biegnące wzdłuż nóg, stanowiące jakoby przedłużenie bocznych krawędzi tergitów (zaczynają się one zazwyczaj przed a czasem na 18 tergicie).

 

Więcej…  

Skolopendra olbrzymia (Scolopendra gigantea) – gatunek południowoamerykańskiego wija z rodzaju Scolopendra.

 

Więcej…  

Scolopendra subspinipes – gatunek skolopendry z rodziny Scolopendridae, popularny w terrarystyce. Duża różnorodność w ubarwieniu spotykanych podgatunków czy odmian jeszcze zwiększa zainteresowanie tym gatunkiem. Dodatkowym atutem są duże rozmiary osiągane przez S. subspinipes – nawet ponad 27 cm długości.

 

Więcej…  

Skolopendry, skolopendrokształtne (Scolopendromorpha) – rząd drapieżnych pareczników (Chilopoda) obejmujący stawonogi o dość silnie wydłużonym ciele osiągającym 1–30 cm (zazwyczaj do kilkunastu centymetrów) długości, często jaskrawo ubarwionym, złożonym z 21–23 segmentów. Każdy segment jest pokryty chitynowym pancerzem i zaopatrzony w parę odnóży tułowiowych zakończonych pazurkami. Głowa jest wyraźnie oddzielona od reszty ciała. Na jej końcu umieszczone są 2 długie, segmentowane czułki. Wśród Scolopendromorpha są gatunki mające oczka (ocelli) oraz ślepe. Ze względu na silny jad, skolopendry są obiektem badań w medycynie i toksykologii.

 

Więcej…  

Phryganeidae – chruścikowate, rodzina owadów wodnych z rzędu chruścików (Insecta: Trichoptera). Należą do największych chruścików, zarówno larwy jak i imagines. Larwy budują przenośne domki, zbudowane z części roślinnych lub detrytusu. Czasami wykorzystują fragment źdźbła trzciny. Należą do nielicznych chruścików budujących przenośne domki, które mogą swój domek opuścić (np. pod wpływem stresu) i przenieść się do innego (u większości jedynie pierwsze stadia larwalne potrafią zacząć budowę domku, kolejne jedynie go rozbudowują).

 

Więcej…  

Phryganea grandis (polska nazwa Chruścik wielki) – owad wodny z rzędu chruścików Trichoptera, z rodziny chruścikowatych Phryganeidae. Jeden z największych chruścików w Polsce. Larwy budują przenośne domki z części roślinnych lub detrytusu. Należą do nielicznych chruścików budujących przenośne domki, mogących je opuścić (np. pod wpływem stresu) i przenosić się do innych (u większości jedynie pierwsze stadia larwalne potrafią zacząć budowę domku, kolejne jedynie go rozbudowują).

 

Więcej…  

Oligotricha striata – owad wodny z rzędu chruścików, z rodziny chruścikowatych. Larwy budują przenośne domki z części roślinnych lub detrytusu.

 

Więcej…  

Phryganea bipunctata (polska nazwa chruścik dwuplamy) – owad wodny z rzędu chruścików (Trichoptera), z rodziny chruścikowatych (Phryganeidae). Jeden z największych chruścików w Polsce. Larwy budują przenośne domki z części roślinnych lub detrytusu.

 

Więcej…  

Semblis phalaenoides (starszy synonim Neuronia phalaenoides) - wieszczyca, chruścik z rodziny Phryganeidae, największy i najbardziej kolorowy polski gatunek chruścika, w Europie ma rozmieszczenie północne. Imago jest niezwykle, jak na chruściki, kolorowo ubarwione: brązowe plamy na jasnokremowym tle. Owady dorosłe latają w ciągu dnia, w pełnym słońcu, co jest nietypowym zachowaniem jak na chruściki (aktywne głównie nocą). Można uznać ten gatunek na relikt polodowcowy związany z krajobrazem tundry. Współcześnie znane jest tylko jedno stanowisko na Bagnach Biebrzańskich. W 2005 r. obecność tego gatunku stwierdzono także w rzece Narwi w okolicach Tykocina. W wieku XIX i na początku XX znanych było jeszcze kilka innych stanowisk (m.in. w Górach Świętokrzyskich). Larwy zasiedlają torfowiskowe rzeki, są drapieżne. Gatunek zagrożony wymarciem w Polsce.

 

Więcej…  

Agrypnia - rodzaj owadów z rzędu chruścików. Larwy budują przenośne domki, ze spiralnie ułożonych części roślinnych. Larwy różnią się od larw Phryganea obecnością ciemnego trójkąta na spodniej stronie pierwszego segmentu tułowia.

 

Więcej…  

Agrypnia obsoleta - owad z rzędu chruścików. Larwy budują przenośne domki, zbudowane ze spiralnie ułożonych części roślinnych. Czasami potrafią wykorzystać fragment źdźbła trzciny.

 

Więcej…  

Leptoceridae – (wąsatkowate za Kinelem, Krasuckim i Noskiewiczem, niprzyrówkowate za Dziędzielewiczem) rodzina owadów wodnych z rzędu chruścików (Trichoptera). W Polsce występuje 38 gatunków zaliczonych do 8 rodzajów. Larwy wszystkich gatunków budują przenośne domki z przędzy jedwabnej oraz innych materiałów: ziaren piasku, części roślinnych i detrytusu. Niektóre larwy potrafią pływać wraz z domkiem (np. gatunki z rodzaju Leptocerus, Triaenodes, Ylodes), wykorzystując długie odnóża trzeciej pary, zaopatrzone w liczne włoski. Są to chruściki zróżnicowane ekologicznie (są dobrymi bioindykatorami), najliczniej zasiedlają jeziora i rzeki. Wśród Leptoceridae są drapieżniki (np. Oecetis), roślinożercy i detrytusożercy, niektóre odżywiają się gąbkami. Ze względu na sposób zdobywania pokarmu możemy w tej rodzinie wyróżnić zbieraczy i rozdrabniaczy.

 

Więcej…  

Leptocerus - owad, chruścik z rodziny Leptoceridae. Larwy prowadzą wodny tryb życia, budują przezroczyste domki z przędzy jedwabnej. Larwy Leptocerus tineiformis żyją w jeziorach, w strefie elodeidów. Mogą pływać wraz z domkiem. Larwy Leptocerus interruptus zasiedlają rzeki północnej Polski (Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Mazurskie).

 

Więcej…  

Leptocerus interruptus (polska nazwa – Niprzyrówka rzeczna) – owad, chruścik z rodziny Leptoceridae. Larwy prowadzą wodny tryb życia, budują przezroczyste domki z przędzy jedwabnej z wbudowanymi nielicznymi ziarnami piasku. Larwy Leptocerus interruptus zasiedlają rzeki północnej Polski (Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Mazurskie).

 

Więcej…  

Triaenodes – owad, chruścik z rodziny Leptoceridae. Larwy prowadzą wodny tryb życia, budują przenośne domki ze spiralnie ułożonych fragmentów detrytusu (podobnie jak larwy Phryganea, jednakże znacznie mniejsze). Dzięki długim odnóżom trzeciej pary, zaopatrzonym w długie włoski, larwy są zdolne do pływania wraz z domkiem. Ułatwia to przemieszczanie się między roślinami wodnymi. Mimo to nie są zaliczane ani do planktonu, ani nektonu, a do bentosu. Do aktywnego pływania wraz z domkiem zdolne są także larwy z rodzajów: Ylodes, Leptocerus.

 

Więcej…  

Agrypnia picta – gatunek owada z rzędu chruścików. Larwy budują przenośne domki, zbudowane ze spiralnie ułożonych części roślinnych.

 

Więcej…  
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>