tasznikowateBłyszczek elegancik (Deraeocoris ruber) – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Harpocera thoracica – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Miris striatus – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Liocoris tripustulatus – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Capsodes gothicus – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Miridius quadrivirgatus – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Heterotoma planicornis – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Zmienik ziemniaczak (Lygus pratensis) – gatunek owada z rzędu pluskwiaków. Zimują w resztkach roślinnych.

 

Więcej…  

Deraeocoris flavilinea – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Ozdobnik lucernowiec (Adelphocoris lineolatus) – gatunek owada z rzędu pluskwiaków. Owad zamieszkujący pierwotnie Europę i Azję Południowo-Wschodnią, później zawleczony do Ameryki Północnej.

 

Więcej…  

Tasznikowate (Miridae syn. Capsidae) - największa rodzina pluskwiaków różnoskrzydłych licząca około 10 tys. gatunków i każdego roku opisywane są nowe taksony głównie z terenów tropikalnych i subtropikalnych. Owady tej rodziny występują na większości kontynentów. W Polsce rodzina ta jest najliczniejsza a liczbę wykazanych do tej pory gatunków szacuje się na około 260.

 

Więcej…  

Lygocoris pabulinus – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Stenotus binotatus – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Mściel natrawny (Stenodema laevigatum) – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Leptopterna dolabrata – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Pameridea roridulae – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Deraeocoris olivaceus – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Calocoris striatellus – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Stenodema laevigata – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…