stawonogiBiegacz szykowny (Carabus nitens) – gatunek dużego chrząszcza z rodziny biegaczowatych. Występuje głównie na terenach centralnej i północnej Europie (w tym Polsce), choć wprowadzono go również do Niemiec i Holandii. Gatunek ten preferuje otwarte tereny, porośnięte trawami i krzewami, choć spotykany jest również w lasach. Rzadko kiedy zauważany jest na terenach podmokłych. Osiąga około 13-18 mm długości, przy czym jest jednym z najmniejszych przedstawicieli rodzaju Carabus. Głowa jest zazwyczaj koloru zielonego (czasami brunatnego), podobnie jak większa część pokryw skrzydeł, zaś przedplecze i krawędzie pokryw są jasno brązowe, czerwonawe lub pomarańczowe. Kończyny czarne lub ciemno zielone, w zależności od podgatunku. Poluje głównie na owady, pająki, ślimaki lub dżdżownice.

 

Więcej…  

Biegacz wręgaty (Carabus cancellatus) – gatunek chrząszcza z rodziny biegaczowatych (Carabidae).

 

Więcej…  

Biegacz Fabriciego, biegacz Fabrycjusza (Carabus fabricii) – gatunek dużego chrząszcza z rodziny biegaczowatych, występujący w centralnej Europie (Szwajcaria, Niemcy, Austria, Włochy, Słowenia, Polska, Słowacja, Ukraina, Rumunia) . Zazwyczaj miedziano-brązowy z lekkimi odcieniami fioletu. Zazwyczaj osiąga od 16 do 21 mm. Larwy polują pod kamieniami i powalonymi drzewami, dorosłe przeszukują również ściółkę. Głównym pożywieniem są pająki, dżdżownice i larwy muchówek, rzadziej dorosłe chrząszcze głownie z rodziny stonkowatych.

 

Więcej…  

Biegacz Scheidlera (Carabus scheidleri) - gatunek dużego chrząszcza drapieżnego z rodziny biegaczowatych. Występuje od południowych Niemiec poprzez wschodnią Słowację i Austrię do północno-zachodnich Węgrzech (C. s. preysleri) oraz na Ukrainie (C. s. excellens). W Polsce spotykany jest na południowym wschodzie. Osiąga od 20 do 34 mm długości, w zależności od podgatunku i płci. Większa część pancerzu jest czarna, zaś krawędzie i górna część przedplecza miedzistobrązowa, miedzistoczerwona, niebieskoczarna lub brunatnoczarna. Powierzchnię głowy i przedplecza pokrywają nieregularne bruzdy i zmarszczki. Preferuje otwarte przestrzenie z licznymi kryjówkami takimi jak kamienie, korzenie lub duże grudy ziemi. Spotykany jest także na terenach podgórskich nawet do 1300 metrów n.p.m. (stanowisko Tarnica i Halicz).

 

Więcej…  

Tęcznik - chrząszcz z rodzaju Calosoma z rodziny biegaczowatych. Mają kolor metalicznie zielony z odcieniem fioletu i czerwieni. Są drapieżne, atakują wszystkie stadia rozwojowe owadów.

 

Więcej…  

Tęcznik liszkarz (Calosoma sycophanta) – gatunek owada z rodziny biegaczowatych z rzędu chrząszczy.

 

Więcej…  

Cicindela sexguttata - owad z rzędu chrząszczy występujący w Ameryce Północnej. Długość 15 mm. Owad barwy metalicznie zielonej lub niebieskiej, na pokrywach skrzydeł sześć białych plam, żuwaczki także białe. Cicindela sexguttata jest chrząszczem drapieżnym.

 

Więcej…  

Tęcznik mniejszy (Calosoma inquisitor) - owad z rzędu chrząszczy. Jeden z występujących w Polsce chrząszczy z rodziny biegaczowatych.

 

Więcej…  

Trzyszcz leśny (Cicindela silvatica) – drapieżny owad z rzędu chrząszczy z rodziny biegaczowatych.

 

Więcej…  

Czarna wdowa (Latrodectus mactans) – gatunek jadowitego pająka z rodziny omatnikowatych, największy przedstawiciel tej rodziny. Przeciętna długość ciała dorosłej samicy wynosi 8-10 mm (nawet do 38 mm), samce zdecydowanie mniejsze – średnia długość ich ciała 3-4 mm. Charakterystyczny wygląd powoduje czerwona plama w kształcie klepsydry po stronie brzusznej pająka (jest często mylona z karakurtem).

 

Więcej…  

Biegacz fioletowy (Carabus violaceus) – gatunek chrząszcza z rodziny biegaczowatych, jeden z najpospolitszych dużych biegaczy występujących w Polsce. Zamieszkuje wilgotne lasy, ale również łąki łęgowe oraz inne otwarte tereny. Preferuje tereny wilgotne natomiast zdecydowanie unika suchych. Okres aktywności rozciąga się od czerwca do sierpnia.

 

Więcej…  

Omatnikowate (Theridiidae) - rodzina pająków obejmująca ponad 2200 gatunków.

 

Więcej…  

Biegacz dołkowany (Carabus irregularis) – chrząszcz z rodziny biegaczowatych (Carabidae). Występuje w Europie Środkowej i Zachodniej.

 

Więcej…  

Biegacz Menetriesego (Carabus menetriesi) – gatunek dużego chrząszcza z rodziny biegaczowatych, występujący w centralnej i północnej Europie. Samiec osiąga około 20 mm, zaś samica nawet 25 mm długości. Jego pancerz o nierównej powierzchni, jest zielonkawy lub brązowawy (w zależności od podgatunku). Tak jak większość biegaczy posiada duże żuwaczki, którymi łapie i uśmierca ofiary, czasami dwukrotnie większe. Przez większość dnia przebywa w ukryciu, by w porach wieczornych wyruszyć na łowy.

 

Więcej…  

Arthropterus – rodzaj myrmekofilnego chrząszcza z podrodziny Paussinae, rodziny biegaczowatych. Jest klasyfikowany w plemieniu Paussini. Opisano 66 gatunków. Zasięg występowania obejmuje Australię, Nową Gwineę i Archipelag Bismarcka. Chrząszcze te odznaczają się ochronnym ("protective") typem budowy ciała, mają zredukowane dystalne części ciała (odnóża, czułki). Rzadko znajdywane są razem z mrówkami. Opisane larwy tych chrząszczy mają budowę wskazującą na również myrmekofilny tryb życia.

 

Więcej…  

Biegacz Linneusza (Carabus linnaei) – chrząszcz z rodziny biegaczowatych występujący m.in. w Polsce, na terenach wilgotnych.

 

Więcej…  

Platyrhopalopsis – rodzaj myrmekofilnego chrząszcza z podrodziny Paussinae, rodziny biegaczowatych. Należą tu trzy gatunki. Wszystkie występują w południowo-wschodniej części krainy palearktycznej. Platyrhopalopsis melleii są pasożytami społecznymi kolonii mrówek Pheidologeton diversus (Jerdon 1851) (Myrmicinae: Solenopsidini). Mają typową dla podrodziny brunatną barwę z błyszczącym połyskiem.

 

Więcej…  

Pseudanophthalmus – rodzaj chrząszczy z rodziny biegaczowatych. Do rodzaju należy około 250 gatunków, z czego blisko połowa (103 gatunki) nie została jeszcze nazwana. Są to małe (3–8 mm długości), ślepe, czerwonobrązowe owady. W zdecydowanej większości są organizmami jaskiniowymi (stygobiontami). Kilka gatunków, w tym tylko jeden północnoamerykański (Pseudanophthalmus sylvaticus), jest geobiontami. Dziesiątki gatunków o często ograniczonym do pojedynczej jaskini zasięgu występowania stanowią klasyczny przykład specjacji organizmów jaskiniowych.

 

Więcej…  

Trzyszczowate (Cicindelinae) – podrodzina owadów z rzędu chrząszczy, wcześniej klasyfikowana jako rodzina Cicindelidae, obecnie zaliczana do biegaczowatych (Carabidae).

 

Więcej…  

Biegacz gładki (Carabus glabratus) – gatunek dużego chrząszcza z rodziny biegaczowatych i podrodziny Carabinae, występujący w centralnej i północnej Europie (również w Polsce). Osiąga zazwyczaj 23–30 mm długości. Ma czarny, metaliczny pancerz z ciemno niebieskimi szczegółami wzdłuż krawędzi, choć czasem spotyka się osobniki dużo jaśniejsze, prawie całkowicie niebieskie. Żyje na podmokłych terenach pod liśćmi, torfem lub korą. Poluje na inne owady, pająki, ślimaki lub dżdżownice.

 

Więcej…  

Heteropaussus – rodzaj myrmekofilnego chrząszcza z podrodziny Paussinae, rodziny biegaczowatych. Należy tu 26 gatunków. Chrząszcze znajdywano w koloniach mrówek z rodzaju Myrmicaria.

 

Więcej…  

Świętek krzyżaczek (Panagaeus cruxmajor) – palearktyczny gatunek chrząszcza z rodziny biegaczowatych (Carabidae).

 

Więcej…  

Biegacz gajowy (Carabus nemoralis) – gatunek dużego chrząszcza z rodziny biegaczowatych, występujący w centralnej Europie, wprowadzony również na tereny Ameryki Północnej. Dorosły osobnik osiąga zwykle od 22 do 26 mm długości. Żyje na terenach zalesionych, pod kamieniami oraz opadłymi liśćmi i korą. Często można go spotkać na terenach rolniczych, jak i w miejskich ogrodach. Żywi się dżdżownicami (Lumbicidae).

 

Więcej…  

Cerapterus – rodzaj myrmekofilnego chrząszcza z podrodziny Paussinae, rodziny biegaczowatych. Należy do plemienia Paussini. Opisano 32 gatunki tego rodzaju. Zasięg występowania obejmuje Afrykę tropikalną, krainę orientalną i południowo-wschodnią część Palearktyki. Chrząszcze te nie mają trichom, ich aparat gębowy przystosowany jest do pobierania płynnego pokarmu; larwy nie są znane.

 

Więcej…  

Dzier kruszcowy (Harpalus affinis) - gatunek małego chrząszcza z rodziny biegaczowatych. Występuje w całej Europie (poza terenami skrajnie wysuniętymi na północ), w Azji Mniejszej, Iranie oraz na zachodzie Syberii. Wprowadzony został także w Ameryce Północnej. Preferuje zazwyczaj suche tereny, takie jak łąki i pola uprawne. Czasami można go spotkać na wydmach przybrzeżnych. Osiąga od 8 do 12 mm długości. Metaliczny pancerz samca jest zielony, brązowy lub niebieskawy (w zależności od podgatunku), zaś samica jest zwykle czarna.

 

Więcej…  

Trzyszcz górski (Cicindela sylvicola) – gatunek drapieżnego chrząszcza z rodziny biegaczowatych (Carabidae), z podrodziny trzyszczowatych (Cicindelinae).

 

Więcej…  

Anophthalmus hitleri – gatunek endemicznego jaskiniowego chrząszcza z rodziny biegaczowatych, podrodziny Trechinae, opisany z pięciu jaskiń w Słowenii.

 

Więcej…  

Oleśnica zielonogłowa (Lebia chlorocephala) - gatunek małego chrząszcza z rodziny biegaczowatych i podrodziny Harpalinae, zaliczany do podrodzaju Lamparias. Występuje w całej Europie, od Morza Śródziemnego na południu do Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii. Stwierdzony także w zachodniej Syberii i na Kaukazie. W Polsce znany z wielu stanowisk, na ogół jednak spotykany rzadko i pojedynczo. Osiąga od 6 do 8 mm długości. Jej pokrywy skrzydłowe oraz głowa są ciemno zielone, a przedplecze i kończyny są koloru pomarańczowego. Preferuje podmokłe łąki i pola oraz obrzeża lasów liściastych rosnących na ziemiach glinianych. Prowadzi skryty tryb życia ukrywając się pod kamieniami i między korzeniami traw. Larwy są ektopasożytami stadiów przedimaginalnych chrząszczy z rodziny stonkowatych.

 

Więcej…  

Trzyszcz piaskowy, trzyszcz piaskowiec (Cicindela hybrida) – pospolity w całej Polsce owad z rzędu chrząszczy.

 

Więcej…  

Biegaczowate (Carabidae) – rodzina owadów z rzędu chrząszczy (Coleoptera) obejmująca ponad 30 tys. gatunków, z czego w Polsce występuje ponad 500. Nauką o chrząszczach biegaczowatych jest karabidologia.

 

Więcej…  
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>