ssaki żyworodneGeomys – rodzaj gryzoni z rodziny gofferowatych, obejmujący gatunki występujące w Ameryce północnej.

 

Więcej…  

Goffer (Geomys bursarius) – gatunek gryzonia z rodziny gofferowatych.

 

Więcej…  

Goffernik kretowaty (Thomomys talpoides) – gatunek gryzonia z rodziny gofferowatych.

 

Więcej…  

Gofferowate, gofery (Geomyidae) – rodzina ssaków z rzędu gryzoni.

 

Więcej…  

Thomomys – rodzaj gryzoni z rodziny gofferowatych, obejmujący gatunki występujące w Ameryce Północnej.

 

Więcej…  

Desmany (Desmanini) – ssaki z rodziny kretowatych, gatunki:

 

Więcej…  

Gwiazdonos (Condylura cristata) – gatunek owadożernego ssaka z rodziny kretowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Condylura.

 

Więcej…  

Kret europejski (Talpa europaea) – gatunek owadożernego ssaka z rodziny kretowatych, zaliczanej do rzędu Soricomorpha, zwyczajowo nazywany kretem.

 

Więcej…  

Kretowate (Talpidae) – rodzina ssaków z rzędu Soricomorpha przystosowanych do życia pod ziemią.

 

Więcej…  

Mogera – rodzaj ssaków z rodziny kretowatych, zaliczanej do rzędu owadożernych.

 

Więcej…  

Mogera minor - ssak z rodziny kretowatych, zaliczanej do rzędu owadożernych. Klasyfikowany również jako Mogera imaizumii (Kuroda, 1957).

 

Więcej…  

Scalopus aquaticus – gatunek owadożernego ssaka z rodziny kretowatych. Jest jedynym przedstawicielem rodzaju Scalopus.

 

Więcej…  

Talpa – rodzaj ssaków z rzędu Soricomorpha z rodziny kretowatych określanych zwyczajowo w języku polskim jako krety. Występują w Europie i zachodniej Azji. W Polsce występuje kret europejski.

 

Więcej…  

Talpa caeca – ssak z rodziny kretowatych, zaliczanej do rzędu Soricomorpha.

 

Więcej…  

Talpa occidentalis – Cabrera, 1907 – ssak z rodziny kretowatych, zaliczanej do rzędu Soricomorpha.

 

Więcej…  

Wychuchol pirenejski, desman pirenejski (Galemys pyrenaicus) – ssak ziemnowodny z rodziny kretowatych (Talpidae). Jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju Galemys.

 

Więcej…  

Wychuchol ukraiński, wychuchol rosyjski, desman ukraiński, chochoł piżmowy (Desmana moschata) – mały ziemnowodny ssak z rzędu Soricomorpha, jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju Desmana.

 

Więcej…  

Adaks (Addax nasomaculatus) – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny krętorogich, zaliczany do antylop. Jedyny przedstawiciel rodzaju Addax Rafinesque, 1815 Pierwotnie występował na całej Saharze: od Mauretanii, Maroka i Algierii, aż do Sudanu. Obecnie adaks należy do najrzadszych antylop. Spadek liczebności tych zwierząt to rezultat polowań dla cenionego mięsa i skóry. Z braku ochrony zwierzętom tym grozi całkowite wytępienie.

 

Więcej…  

Aepycerotinae – podrodzina ssaków krętorogich obejmująca monogatunkowy rodzaj Aepyceros Sundevall, 1847, do którego należy występująca w Afryce

 

Więcej…  

Alcelaphinae – podrodzina ssaków krętorogich obejmująca duże antylopy afrykańskie klasyfikowane w rodzajach:

 

Więcej…  

Alcelaphus – rodzaj dużych antylop z rodziny krętorogich. Początkowo obejmował tylko jeden gatunek (bawolec) z wieloma podgatunkami. Na podstawie dokładniejszych badań niektóre podgatunki zostały wydzielone jako odrębne gatunki.

 

Więcej…  

Anoa górski (Bubalus quarlesi) – najmniejszy gatunek bawołu z rodziny ssaków krętonogich, rodzaj Bubalus. Żyją w Azji południowo-wschodniej, w górskich, wilgotnych lasach Celebes i na sąsiednich wyspach. Pierwsze zapisy o ich istnieniu pochodzą z 1827 roku. Anoa dorastają do metra wysokości i osiągają wagę 150-300 kg. Ma sierść ciemnobrązową lub czarną, rogi krótkie skierowane do tyłu. W miocie rodzi się 1-2 młodych. W naturalnym środowisku zwierzętom tym grozi wyginięcie.

 

Więcej…  

Anoa nizinny (Bubalus depressicornis) – gatunek ssaka kopytnego z rodziny krętorogich. Mały bawół zamieszkujący endemicznie nizinne rejony wyspy Sulawesi w Indonezji. Blisko spokrewniony z anoa górskim. Zwierzę podobne z wyglądu jest do bawołu domowego. Osiąga wysokość w kłębie do 86 cm oraz długość ciała do 180 cm. Masa ciała wynosi 90-225 kg. Zamieszkuje głównie tereny leśne. Rogi dochodzą u samców do 30 cm długości, natomiast u samic do 25 cm. Zwierzę zagrożone jest wyginięciem. W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów został zaliczony do kategorii EN (zagrożony wyginięciem).

 

Więcej…  

Antilopinae – podrodzina ssaków krętorogich obejmująca antylopy właściwe charakteryzujące się lekką budową ciała, małą głową, długą szyją i długimi kończynami. Zamieszkują Afrykę (większość gatunków) i Azję. Są to w większości gatunki stadne.

 

Więcej…  

Antylopa Huntera, hirola (Beatragus hunteri) – gatunek ssaka z rodziny krętorogich zamieszkujący sawanny w Kenii i Somalii. Introdukowany w Tsavo National Park w Kenii.

 

Więcej…  

Antylopa karłowata (Neotragus pygmaeus) - gatunek antylopy z rodziny krętorogich, najmniejszy wśród afrykańskich ssaków kopytnych.

 

Więcej…  

Antylopa końska (Hippotragus equinus) - ssak z rodziny krętorogich.

 

Więcej…  

Antylopa szabloroga (Hippotragus niger) - antylopa zamieszkująca porośnięte lasem sawanny Afryki Wschodniej, południowej Kenii i Afryki Południowej.

 

Więcej…  

Aul (Gazella soemmerringii syn. Nanger soemmerringii) – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny krętorogich.

 

Więcej…  

Banteng (Bos javanicus) - jest jednym z trzech naturalnie występujących gatunków dzikich czołowego bydła azjatyckiego. Obok gaura (Bos gaurus) dał początek gatunkom hodowlanym. Dziki banteng zamieszkuje lesiste obszary Borneo, Jawy, Sumatry oraz półwyspów: Malajskiego i Indochińskiego. Gatunek ten uznawany jest za przodka bydła Bali i madura rozpowszechnionego w Azji Południowo-Wschodniej. Zasiedla tereny górskie o rzeźbie łagodnej, do wysokości 2000 m n.p.m. Spotyka się go także na terenach podmokłych oraz suchych.

 

Więcej…  
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>