ssaki latająceEumops – rodzaj nietoperzy z rodziny molosowatych (Molossidae).

 

Więcej…  

Molos europejski (Tadarida teniotis) jest gatunkiem nietoperza. Dorasta do 8.4-9.4 cm długości, a niespięty błoną ogon 4.8-5.6 cm. Molos europejski występuje w południowej Europie, ograniczając swój zasięg do strefy śródziemnomorskiej. Posługuje się sygnałami echolokacyjnymi o bardzo niskiej częstotliwości (9-11 kHz), doskonale słyszalnymi dla człowieka nieuzbrojonym uchem. Jego kryjówkami dziennymi są szczeliny w wysokich ścianach skalnych. Pokarm stanowią głównie motyle nocne, chwytane w locie na otwartej przestrzeni - wysoko nad ziemią i z dala od przeszkód.

 

Więcej…  

Molos indyjski (Otomops wroughtoni) – gatunek ssaka z rodziny molosowatych.

 

Więcej…  

Molos uszatek (Eumops perotis) – gatunek ssaka z rodziny molosowatych.

 

Więcej…  

Molosowate, molosy (Molossidae) – rodzina nietoperzy charakteryzujących się ogonem wystającym z błony lotnej i przeciwstawnym pierwszym palcem stopy.

 

Więcej…  

Molossus – rodzaj nietoperzy z rodziny molosowatych (Molossidae).

 

Więcej…  

Nyctinomops – rodzaj nietoperzy z rodziny molosowatych (Molossidae).

 

Więcej…  

Otomops – rodzaj nietoperzy z rodziny molosowatych (Molossidae).

 

Więcej…  

Barbastella – mopek, rodzaj nietoperzy z rodziny mroczkowatych obejmujący gatunki:

 

Więcej…  

Borowiec olbrzymi (Nyctalus lasiopterus) - gatunek nietoperza z rodziny mroczkowatych. Największy nietoperz Europy o rozpiętości skrzydeł do 45 cm.

 

Więcej…  

Eptesicus – rodzaj nietoperzy z rodziny mroczkowatych obejmujący gatunki:

 

Więcej…  

Gacek brunatny (Plecotus auritus) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy. Wraz z gackiem szarym stanowi trudną do rozróżnienia parę gatunków. Do około roku 1960 gatunków tych nie rozróżniano, używając polskiej nazwy gacek wielkouch.

 

Więcej…  

Gacek sardyński (Plecotus sardus) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, podobny do gacka alpejskiego (Plecotus macrobullaris, syn. Plecotus alpinus) i gacka szarego, odkryty jako nowy dla nauki w roku 2002. Jest endemitem włoskiej wyspy Sardynii, która jest jego jedynym miejscem występowania na świecie. Charakteryzuje się równowąskim prąciem (u gacka brunatnego zwęża się ono od nasady ku szczytowi, zaś u gacka szarego przyjmuje buławkowaty kształt), zaś od gacka alpejskiego różni się brakiem trójkątnej plamki na dolnej wardze. Dotychczas znany z zaledwie kilku stanowisk, zlokalizowanych w wapiennych górach w centralnej części wyspy. O jego biologii wiadomo niewiele – nieliczne okazy znaleziono w krasowych jaskiniach lub odłowiono w sieci w pobliżu sztucznego zbiornika wodnego.

 

Więcej…  

Gacek szary (Plecotus austriacus) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy. Wraz z gackiem brunatnym stanowi trudną do rozróżnienia parę gatunków. Do lat sześćdziesiątych XX w. gatunków tych nie rozróżniano, używając polskiej nazwy "gacek wielkouch". Jego zasięg w Polsce jest ograniczony do południowej i środkowej części kraju. Poza granicą zwartego zasięgu stwierdzono pojedyncze osobniki tego gatunku w Piątnicy, Białowieży i Gdańsku.

 

Więcej…  

Karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy. Bardzo podobny do karlika malutkiego (Pipistrellus pipistrellus). Do 1999 roku uważane za jeden gatunek. Dokładne badania wykazały, że poza subtelnymi różnicami morfologicznymi (kształt pyszczka i nozdrzy, pokrój i ubarwienie prącia, użyłkowanie skrzydeł) odróżnia je częstotliwość emitowanych sygnałów echolokacyjnych. Karlik drobny wysyła sygnały o przeciętnej częstotliwości 55 kHz, zaś karlik malutki - 45 kHz. Karlik drobny wykazuje również silniejszą specjalizację siedliskową - jest znacznie silniej związany z wodami i terenami podmokłymi jako miejscami żerowania, zaś w jego pokarmie przeważają imagines muchówek odbywających rozwój larwalny w wodzie.

 

Więcej…  

Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, rodziny mroczkowatych, bardzo podobny do karlika drobnego (Pipistrellus pygmaeus).

 

Więcej…  

Karlik Saviego (Pipistrellus savii) - gatunek nietoperza z rodziny mroczkowatych. Występuje na terenach płd. Europy. Swym zasięgiem dochodzi do Alp gdzie zasięgiem swym sięga do 2600 m n.p.m. i jest najwyżej spotykanym z nietoperzy. Bywa również spotykany w środ-wsch Azji (Krym, Kaukaz) i na Wyspach Kanaryjskich.

 

Więcej…  

Karlik większy (Pipistrellus nathusii) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy.

 

Więcej…  

Mopek (Barbastella barbastellus) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy.

 

Więcej…  

Mroczek brunatny (Eptesicus fuscus) – gatunek nietoperzy z rodziny mroczkowatych, nazywany też z j. angielskiego (big brown bat) wielkim mroczkiem brązowym.

 

Więcej…  

Mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy z rodziny mroczkowatych licznie reprezentowanej w Polsce.

 

Więcej…  

Mroczek rudy (Lasiurus borealis) – gatunek ssaka z rodziny mroczkowatych.

 

Więcej…  

Mroczkowate (Vespertilionidae) – kosmopolityczna rodzina nietoperzy, bardzo szeroko rozprzestrzeniona na całym świecie. Występują na wszystkich kontynentach (oprócz Antarktydy). Charakteryzują się dość prymitywnym, niezredukowanym uzębieniem. Uszy mają dobrze rozwinięte, duże, a na nich błoniasty wyrostek, tzw. koziołek, prawdopodobnie usprawniający odbieranie wysyłanych przez nie ultradźwięków. Podczas lotu posługują się echolokacją. Na nosie brak brodawek. Ogon mają długi, prawie całkowicie objęty błoną lotną. Podczas snu zimowego mają skrzydła ułożone wzdłuż ciała. Odżywiają się owadami, niektóre większe gatunki także drobnymi kręgowcami.

 

Więcej…  

Myotis – rodzaj nietoperzy z rodziny mroczkowatych.

 

Więcej…  

Nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy z licznie reprezentowanej w Polsce w gatunki rodziny mroczkowatych.

 

Więcej…  

Nocek duży (Myotis myotis) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy z rodziny mroczkowatych.

 

Więcej…  

Nocek łydkowłosy, nocek kosmaty (Myotis dasycneme) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy.

 

Więcej…  

Nocek myszouchy (Myotis lucifugus) – gatunek ssaka z rodziny mroczkowatych.

 

Więcej…  

Nocek Natterera (Myotis nattereri) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy.

 

Więcej…  

Nocek orzęsiony (Myotis emarginatus) – średniej wielkości nietoperz z rodziny mroczkowatych.

 

Więcej…  
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>