sówkowateŚwiatłówka naziemnica (Spodoptera exigua) − owad z rzędu motyli, z rodziny sówkowatych (Noctuidae).

 

Więcej…  

Rivulinae – podrodzina motyli w obrębie rodziny sówkowatych (Noctuidae). Obejmuje m.in. rodzaje:

 

Więcej…  

Piętnówki (Hadeninae) – podrodzina motyli w obrębie rodziny sówkowatych (Noctuidae). Jest bardzo liczna: wyróżnia się kilka tysięcy gatunków i 382 rodzaje. Do piętnówek należy wiele szkodników upraw, z czego w Polsce szczególnie szkodliwe są gatunki z rodzaju Mamestra (m.in. piętnówka kapustnica, piętnówka brukiewka).

 

Więcej…  

Agatówka łobodnica (Trachea atriplicis) – motyl nocny z rodziny sówek (Noctuidae) występujący w Polsce i dalszej części Europy.

 

Więcej…  

Aporophyla – rodzaj motyli z rodziny sówkowatych. Obejmuje siedem gatunków:

 

Więcej…  

Wstęgówka czerwonka (Catocala elocata) – owad z rzędu motyli. Skrzydła po stronie grzbietowej brunatne, od spodu cynobrowe z czarnymi przepaskami. Gąsienice tego motyla zerują na wierzbach i topolach. Wstęgówka czerwonka jest polifagiem.

 

Więcej…  

Wstęgówka bagienka (Catocala pacta) – eurosyberyjski gatunek motyla z rodziny sówkowatych (Noctuidae), z podrodziny wstęgówek. Jest oligofagiem. W Polsce jest rzadko spotykany, objęty ochroną gatunkową. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt został zaliczony do kategorii CR (gatunki skrajnie zagrożone).

 

Więcej…  

Błyszczka ni (Trichoplusia ni) - owad z rzędu motyli, z rodziny sówkowatych (Noctuidae).

 

Więcej…  

Szczerbówka ksieni, szczerbówka wierzbówka (Scoliopteryx libatrix) - owad z rzędu motyli. Rozpiętość skrzydeł 40-45 mm. Na przednich skrzydłach dwie białe przepaski i białe plamki. W ciągu roku szczerbówka ksieni ma dwa pokolenia. Owady drugiego pokolenia zimują.

 

Więcej…  

Wieczernica strzałówka (Acronicta psi) − owad z rzędu motyli, z rodziny sówkowatych (Noctuidae).

 

Więcej…  

Błyszczka jarzynówka (Autographa gamma) - owad z rzędu motyli, z rodziny sówkowatych (Noctuidae).

 

Więcej…  

Sówkowate, sówki (Noctuidae) – rodzina motyli o krępej budowie ciała i szarawym ubarwieniu. Większość sówkowatych lata nocą, przylatują do światła. Należą do nich takie motyle jak sówka (Hadena basilinea), wstęgówki o przednich skrzydłach szarych i tylnych z czerwonymi lub niebieskimi pasami i inne. Krajowe gatunki reprezentują następujące podrodziny:

 

Więcej…  

Wstęgówka pąsówka (Catocala nupta) – gatunek motyla z rodziny sówkowatych (Noctuidae), z podrodziny wstęgówek. Jest polifagiem. W Polsce występuje na obszarze całego kraju.

 

Więcej…  

Rolnica szkółkówka (Agrotis vestigialis) – motyl z rodziny sówek (Noctuidae).

 

Więcej…  

Wstęgówka śliwica (Catocala fulminea) – gatunek motyla z rodziny sówkowatych (Noctuidae), z podrodziny wstęgówek.

 

Więcej…  

Wstęgówka karminówka (Catocala electa) – euroazjatycki gatunek motyla z rodziny sówkowatych (Noctuidae), z podrodziny wstęgówek. W Polsce występuje na obszarze całego kraju. Jest polifagiem. Na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce zaklasyfikowany został w kategorii VU (narażony).

 

Więcej…  

Wstęgówka narzeczona (Catocala promissa) – gatunek motyla z rodziny sówkowatych (Noctuidae), z podrodziny wstęgówek.

 

Więcej…  

Xylena exsoleta syn. Xylina exoleta - owad z rzędu motyli. Rozpiętość skrzydeł 55-65 mm.

 

Więcej…  

Płochlica księżycówka (Minucia lunaris, syn. Clytie lunaris) - gatunek motyla z rodziny sówkowatych, z podrodziny wstęgówek.

 

Więcej…  

Rozszczepka śnicianka (Hypena proboscidalis) − gatunek owada z rzędu motyli, z rodziny sówkowatych (Noctuidae).

 

Więcej…  

Strzygonia choinówka, sówka choinówka (Panolis flammea) – gatunek motyla z rodziny sówek (Noctuidae). Gatunek typowy rodzaju Panolis. Szkodnik drzew iglastych, głównie sosny. Występuje w całej Europie.

 

Więcej…  

Wygłoba koniczynówka (Euclidia glyphica) – gatunek motyla z rodziny sówkowatych (Noctuidae), z podrodziny wstęgówek.

 

Więcej…  

Rolnica gwoździówka, rolnica gwoździarka (Agrotis ipsilon) - owad z rzędu motyli, z rodziny sówkowatych (Noctuidae).

 

Więcej…  

Phlogophora – rodzaj motyli z rodziny sówkowatych (Noctuidae), podrodziny piętnówek (Hadeninae), zawierający kilkadziesiąt gatunków, w tym występujące w Polsce.

 

Więcej…  

Słonecznica orężówka (Helicoverpa armigera syn. Heliothis armigera) - motyl nocny z rodziny Noctuidae.

 

Więcej…  

Błyszczka zosimi (Diachrysia zosimi) – gatunek motyla z rodziny sówkowatych.

 

Więcej…  

Autographa – rodzaj motyli z rodziny sówkowatych (Noctuidae). Obejmuje 43 gatunki (w tym 6 występujących na terenie Polski):

 

Więcej…  

Wstęgówka jesionka (Catocala fraxini) – owad z rzędu motyli, z rodziny sówkowatych (Noctuidae), z podrodziny wstęgówek. Występuje w całej palearktyce, znany też z Ameryki Północnej. W Polsce notowany w całym kraju.

 

Więcej…  

Wstęgówki (Catocalinae) – podrodzina motyli w obrębie rodziny sówkowatych (Noctuidae). W Palearktyce występuje około 550 gatunków, z czego 60 w Europie. W Polsce stwierdzono gatunki:

 

Więcej…  

Obtocznica pasterka (Lygephila pastinum) – gatunek motyla z rodziny sówkowatych (Noctuidae), z podrodziny wstęgówek.

 

Więcej…  
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>