siatkoskrzydłeŻupałkowate (Ascalaphidae) – rodzina dużych lub średniej wielkości owadów z rzędu sieciarek (Neuroptera) blisko spokrewniona z mrówkolwowatymi (Myrmeleontidae). Obejmuje 400–450 współcześnie żyjących gatunków rozprzestrzenionych po całym świecie. Większość z nich występuje w strefie tropikalnej i subtropikalnej.

 

Więcej…  

Osmylus – rodzaj sieciarek z rodziny strumycznikowatych (Osmylidae), dla której jest typem nomenklatorycznym.

 

Więcej…  

Strumycznik zwyczajny (Osmylus fulvicephalus) – gatunek sieciarki z rodziny strumycznikowatych (Osmylidae). Występuje w strefie umiarkowanej i ciepłej Europy. Jest jedynym występującym w Europie przedstawicielem tej rodziny. W Polsce jest rozprzestrzeniony na obszarze całego kraju.

 

Więcej…  

Strumycznikowate, strumyczniki (Osmylidae) – rodzina owadów z rzędu sieciarek (Neuroptera) charakteryzująca się obecnością przyoczek. Obejmuje około 160 współcześnie żyjących gatunków rozprzestrzenionych po całym świecie, z wyjątkiem środkowej i północnej części Ameryki Północnej. Część z nich zasiedla środowiska bezpośrednio sąsiadujące ze strumieniami, stąd zwyczajowa nazwa rodziny.

 

Więcej…  

Nothochrysa fulviceps – gatunek sieciarki z rodziny złotookowatych (Chrysopidae). Występuje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W Polsce jest gatunkiem bardzo rzadkim.

 

Więcej…  

Nineta vittata – gatunek sieciarki z rodziny złotookowatych (Chrysopidae) o holarktycznym zasięgu występowania. W Polsce jest gatunkiem szeroko rozprzestrzenionym. Zasiedla wilgotne lasy. Osiąga długość 16 mm, rozpiętość skrzydeł 22 mm. Larwy żerują na mszycach, a owady dorosłe żywią się nektarem.

 

Więcej…  

Sieciarki, sieciarki właściwe – grupa około 6000 gatunków drapieżnych owadów o przeobrażeniu zupełnym, przezroczystych i bogato użyłkowanych skrzydłach, klasyfikowana w randze rzędu Neuroptera (s. str.), który wraz z wielbłądkami (Raphidioptera) i wielkoskrzydłymi (Megaloptera) jest zaliczany do kladu owadów siatkoskrzydłych Neuropterida.

 

Więcej…  

Okudlicowate (Sisyridae) – nieliczna w gatunki rodzina małych owadów z rzędu sieciarek (Neuroptera). Obejmuje około 50 współcześnie żyjących gatunków rozprzestrzenionych po całym świecie, związanych ze środowiskiem wodnym. Jest taksonem siostrzanym dla bielotkowatych (Coniopterygidae). Typem nomenklatorycznym rodziny jest rodzaj Sisyra.

 

Więcej…  

Sisyra – rodzaj sieciarek (Neuroptera) z rodziny okudlicowatych (Sisyridae), dla której jest typem nomenklatorycznym. Obejmuje gatunki o kosmopolitycznym zasięgu występowania. W Europie stwierdzono występowanie 5 gatunków. W Polsce występują 3 z nich:

 

Więcej…  

Sisyra terminalis – gatunek drapieżnego owada z rodziny okudlicowatych (Sisyridae). Dorasta do 6 mm. Larwy tej sieciarki, jak larwy wszystkich okudlicowatych, są związane ze środowiskiem wodnym.

 

Więcej…  

Bielotkowate (Coniopterygidae) – rodzina owadów z rzędu sieciarek (Neuroptera) o ciele pokrytym białym lub szarawym, woskowym nalotem, co upodabnia je do dorosłych mączlików (Aleyrodidae). Wśród sieciarek wyróżniają się też niewielkimi rozmiarami. Należą do nich najmniejsi przedstawiciele rzędu. Długość przednich skrzydeł wynosi od 1 do 5 mm. Bielotkowate są taksonem siostrzanym okudlicowatych (Sisyridae).

 

Więcej…  

Libelloides macaronius – ponto-medyteranejski gatunek sieciarki (Neuroptera) z rodziny żupałkowatych (Ascalaphidae) tworzący liczne formy barwne. Ze względu na skomplikowaną budowę oczu i czułków jest obiektem zainteresowania wielu dziedzin nauki. Stał się organizmem modelowym w badaniach narządu wzroku owadów.

 

Więcej…