ryjówkowateBlarina – rodzaj ssaków z rodziny ryjówkowatych, obejmujący gatunki zamieszkujące Amerykę Północną.

 

Więcej…  

Blarina carolinensis - gatunek ssaka z rodziny ryjówkowatych występujący w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych.

 

Więcej…  

Cryptotis – rodzaj ssaków z rodziny ryjówkowatych. Charakteryzują się mało widocznymi uszami i krótkimi ogonami. Zamieszkują głównie Amerykę Środkową, jednak zasięg ich obejmuje Amerykę Północną (Meksyk), jak i Amerykę Południową (Peru, Wenezuela).

 

Więcej…  

Neomys – rodzaj małych ssaków owadożernych z rodziny ryjówkowatych. Występują w Europie i Azji.

 

Więcej…  

Notiosorex – rodzaj ssaków z rodziny ryjówkowatych. Występują w Stanach Zjednoczonych i Meksyku.

 

Więcej…  

Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) – mały ssak z rodziny ryjówkowatych.

 

Więcej…  

Ryjówka amerykańska (Sorex cinereus) – gatunek ssaka z rodziny ryjówkowatych (Soricidae).

 

Więcej…  

Ryjówka górska (Sorex alpinus) – ssak z rodziny ryjówkowatych.

 

Więcej…  

Ryjówka krótkoogoniasta (Blarina brevicauda) – owadożerny ssak, z rodzaju ryjówek, rodziny ryjówkowatych.

 

Więcej…  

Ryjówka malutka (Sorex minutus) – ssak z rodziny ryjówkowatych.

 

Więcej…  

Ryjówka pancerna (Scutisorex somereni) – - gatunek ssaka z rodziny ryjówkowatych.

 

Więcej…  

Ryjówkowate, także sorki (Soricidae) – rodzina ssaków z rzędu owadożernych. Należy do niej przeszło 300 gatunków, w tym ryjówka malutka, która jest najmniejszym ssakiem Polski oraz ryjówka etruska uważana za najmniejszego znanego ssaka na świecie. Ryjówkowate zamieszkują Azję, Europę, Afrykę, Amerykę Północną i Południową.

 

Więcej…  

Rzęsorek mniejszy (Neomys anomalus) – gatunek ssaka z rodziny ryjówkowatych.

 

Więcej…  

Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) – gatunek niewielkiego ssaka owadożernego z rodziny ryjówkowatych. Zamieszkuje biotopy wilgotne, zarówno na niżu jak w górach. Małżowiny uszne zredukowane, prawie niewidoczne. Mieszka w norach, które wygrzebuje w miękkim gruncie, w bezpośrednim sąsiedztwie wody lub pod korzeniami drzew.

 

Więcej…  

Sorex – rodzaj małych ssaków owadożernych z rodziny ryjówkowatych. Charakteryzują się wydłużonym pyskiem, małymi, często niewidocznymi uszami, długim ogonem oraz obecnością gruczołów zapachowych. Żywią się głównie owadami. Posiada 32 zęby o zabarwieniu od słomkowożółtego do brunatnoczarnego. U niektórych gatunków stwierdzono wykorzystywanie ultradźwięków do echolokacji.

 

Więcej…  

Ryjówka etruska (Suncus etruscus) – gatunek owadożernego ssaka z rodziny ryjówkowatych. Najmniejszy ze ssaków, choć nietoperz Craseonycteris thonglongyai cechuje się mniejszą masą ciała.

 

Więcej…  

Crocidura – rodzaj małych ssaków owadożernych z rodziny ryjówkowatych. Występują w Europie, Azji i Afryce. W uzębieniu przedstawicieli tego rodzaju występuje 28 zębów o białych koronach.

 

Więcej…  

Ryjówka domowa (Suncus murinus) — gatunek owadożernego ssaka z rodziny ryjówkowatych.

 

Więcej…  

Suncus – rodzaj ssaków z rodziny ryjówkowatych. Występują w Europie, Afryce i w Azji.

 

Więcej…  

Zębiełek białawy (Crocidura leucodon) – gatunek owadożernego ssaka z rodziny ryjówkowatych.

 

Więcej…  

Zębiełek karliczek (Crocidura suaveolens) – gatunek ssaka z rodziny ryjówkowatych.

 

Więcej…  

Zębiełek myszaty (Crocidura russula) – gatunek ssaka z rodziny ryjówkowatych (Soricidae).

 

Więcej…  

Zębiełki (Crocidurinae) – podrodzina owadożernych ssaków z rodziny ryjówkowatych.

 

Więcej…