ryjkowcowateWołek zbożowy (Sitophilus granarius, Sitophila granaria, Calandra granaria) - owad z rzędu chrząszczy. Długość do 5 mm. Barwa czarna, przedplecze i pokrywy skrzydłowe punktowane. Wołek zbożowy jest pozbawiony skrzydeł błoniastych.

 

Więcej…  

Kwieciak jabłkowiec (Anthonomus pomorum L.) – chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych.

 

Więcej…  

Hylesinus varius – gatunek owada z rzędu chrząszczy z podrodziny kornikowatych. Występuje w Europie, Afryce Północnej i na Kaukazie. W języku polskim opisywany jest pod różnymi nazwami zwyczajowymi (jesionowiec zmienny, jesionowiec pstry, jaśniak pstry).

 

Więcej…  

Słonik (Curculio) – rodzaj chrząszcza z rodziny ryjkowcowatych. Należy do niego około 345 gatunków występujących w Azji, Europie, Afryce i Ameryce Północnej. Fauna Europaea wymienia dziesięć gatunków. Na terenie Polski wykazano istnienie ośmiu gatunków (C. betulae, C. elephas, C. glandium, C. nucum, C. pellitus, C. rubidus, C. venosus i C. villosus).

 

Więcej…  

Kwieciak bawełniany (Anthonomus grandis) — chrząszcz z rodziny Curculionidae, szkodnik żerujący na bawełnie.

 

Więcej…  

Drzewożerek jednożerny (Dryocoetes autographus) – gatunek owada z rzędu chrząszczy.

 

Więcej…  

Kornik drukarczyk (Ips amitinus) – gatunek chrząszcza zaliczany do kornikowatych.

 

Więcej…  

Kornik sześciozębny (Ips sexdentatus) – gatunek chrząszcza zaliczany do kornikowatych.

 

Więcej…  

Zakorek czarny (Hylastes ater) – gatunek owada z rzędu chrząszczy.

 

Więcej…  

Krótkostopka sosnowa (Brachonyx pineti) – gatunek chrząszcza z rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae).

 

Więcej…  

Korniczek wielozębny (Orthotomicus laricis) – gatunek chrząszcza zaliczany do kornikowatych.

 

Więcej…  

Smolik sosnowy (Pissodes pini) – gatunek chrząszcza z rodziny ryjkowcowatych. W Polsce jest pospolity.

 

Więcej…  

Ogłodek brzozowiec (Eccoptogaster (Scolytus) ratzeburgi) – gatunek chrząszcza z rodziny kornikowatych.

 

Więcej…  

Opuchlak (Otiorhynchus) - owad z rzędu chrząszczy, długości do 11 mm, o pokrywach z licznymi podłużnymi żeberkami i charakterystycznymi plamkami. Niektóre gatunki opuchlaków są szkodnikami w rolnictwie i leśnictwie.

 

Więcej…  

Smolik znaczony (Pissodes castaneus) – gatunek chrząszcza z rodziny ryjkowcowatych.

 

Więcej…  

Skrycik najmniejszy (Crypturgus pusillus Gyll.) - gatunek owada z rzędu chrząszczy.

 

Więcej…  

Bielojad olbrzymi (Dendroctonus micans) - gatunek owada z rzędu chrząszczy.

 

Więcej…  

Szeliniak sosnowy (Hylobius abietis) – chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych.

 

Więcej…  

Szarek ostowiec, szarek leniwiec (Cleonis pigra) – palearktyczny gatunek chrząszcza z rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae). W Polsce pospolity na niżu i podgórzach. Długość 9,3–14 mm. Ciało szare. Na ryjku trzy rowki. Larwy tego owada rozwijają się w korzeniach ostów. Czasem szarek ostowiec atakuje także uprawy buraków.

 

Więcej…  

Ryjkowcowate (Curculionidae) – rodzina owadów z rzędu chrząszczy.

 

Więcej…  

Słonik orzechowiec (Curculio nucum) - średniej wielkości chrząszcz o wyjątkowo długim ryjku charakterystycznym dla ryjkowców należących do plemienia Curculionini. Jego larwy rozwijają się wewnątrz orzechów leszczyny, i dlatego też postrzegany jest jako szkodnik upraw orzechów laskowych.

 

Więcej…  

Rozpucz lepiężnikowiec (Liparus glabrirostris) - owad z rzędu chrząszczy. Największy przedstawiciel rodziny ryjkowcowatych występujący w Polsce, osiąga długość 18,3 mm. Ciało czarne, lśniące. Na przedpleczu i pokrywach skrzydeł jasne punkciki i plamy. Ryjek i przedplecze zbliżonej długości.

 

Więcej…  

Ogłodek wiązowiec (Scolytus scolytus) – gatunek chrząszcza z podrodziny kornikowatych (Scolytinae). Występuje w Europie i północnej Azji. Ogłodek wiązowiec wraz z ogłodkiem wielorzędowym (S. multistriatus) był odpowiedzialny za holenderską chorobę wiązów, gdyż przenosił grzyb Ophiostoma ulmi. Samce tego chrząszcza osiągają 3–5 mm, a samice 4–6 mm długości. Owad ten posiada ubarwienie czarne lub brunatne. Samica chrząszcza znosi jaja pod korą drzew. Z jaj wykluwają się młode, które żerują w korze.

 

Więcej…  

Hylobius transversovittatus - owad z rzędu chrząszczy. Jeden z ryjkowców występujących w Polsce, długość 7,5-11 mm. Ciało czerwonobrunatne. Na pokrywach skrzydłowych delikatnie zarysowana przepaska z małych plamek.

 

Więcej…  

Naliściak (Phyllobius) - rodzaj roślinożernych owadów z rzędu chrząszczy, z rodziny ryjkowcowatych, o stosunkowo krótkim ryjku i wyraźnie uwypuklonych pokrywach. Osiągają długość do 10 mm.

 

Więcej…  

Kornik drukarz (Ips typographus) – gatunek chrząszcza zaliczany do kornikowatych.

 

Więcej…  

Kornikowate, korniki (Scolytinae) – podrodzina chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych, wcześniej klasyfikowana jako rodzina Scolytidae, syn. Ipidae.

 

Więcej…  

Korniczek guzozębny (Orthotomicus longicollis) – gatunek chrząszcza zaliczany do kornikowatych.

 

Więcej…  

Drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum) – gatunek owada z rzędu chrząszczy.

 

Więcej…  

Cetyniec (Tomicus) - rodzaj chrząszczy z podrodziny kornikowatych (Scolytidae).

 

Więcej…  
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>