ryby prądMruk Petersa, trąbonos (Gnathonemus petersii) – gatunek ryby z rodziny mrukowatych, znana wcześniej pod synonimicznymi nazwami Mormyrus petersii i Gnathonemus pictus. Nazwa gatunkowa petersii nawiązuje do nazwiska niemieckiego przyrodnika Wilhelma Petersa. Sprowadzona do Europy w 1950 do hodowli akwariowych.

 

Więcej…  

Mrukokształtne, mruki, mrukowce (Mormyroidea) – grupa ryb promieniopłetwych z nadrzędu kostnojęzykopodobnych (Osteoglossomorpha) charakteryzujących się wydłużonym pyskiem, dużym móżdżkiem i obecnością narządów elektrycznych. Mruki są poławiane gospodarczo dla smacznego mięsa, mniejsze gatunki są hodowane w akwariach.

 

Więcej…  

Mrukowate (Mormyridae) – rodzina ryb z rzędu kostnojęzykoształtnych, obejmująca ok. 190 gatunków ryb żyjących w wolno płynących, zamulonych wodach wielkich rzek tropikalnej Afryki. Mrukowate z rodzaju Mormyrus zostały przedstawione na starożytnych egipskich malowidłach ściennych i na hieroglifach.

 

Więcej…  

Apteronotidae – rodzina ryb strętwokształtnych (Gymnotiformes). Dwa gatunki z rodzaju Apteronotus są hodowane w akwariach.

 

Więcej…  

Drętwa pawik (Torpedo torpedo) – ryba chrzęstnoszkieletowa z rodziny drętwowatych.

 

Więcej…  

Drętwa pstra (Torpedo marmorata) – gatunek morskiej ryby z rodziny drętwowatych (Torpedinidae).

 

Więcej…  

Drętwokształtne (Torpediniformes) – rząd ryb chrzęstnoszkieletowych obejmujący około 70 gatunków zamieszkujących litoral ciepłych mórz.

 

Więcej…  

Drętwowate, drętwy (Torpedinidae) – monotypowa rodzina morskich ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu drętwokształtnych.

 

Więcej…  

Malapteruridae – rodzina słodkowodnych ryb sumokształtnych nazywanych sumami elektrycznymi.

 

Więcej…  

Strętwokształtne, strętwy (Gymnotiformes) – rząd słodkowodnych ryb promieniopłetwych zaliczanych do otwartopęcherzowych (Ostariophysi). Dawniej były zaliczane jako Gymnotoidei (gymnotowce lub węgorze elektryczne) do karpiokształtnych. Wykształciły narządy elektryczne. Rząd obejmuje około 130 gatunków o stosunkowo mało poznanej biologii. Poza lokalną konsumpcją nie mają znaczenia gospodarczego.

 

Więcej…  

Sum elektryczny (Malapterurus electricus) – gatunek ryby sumokształtnej (Siluriformes) z rodziny Malapteruridae, charakteryzującej się możliwością wytwarzania napięcia elektrycznego 300–400 V. Był znany już w starożytnym Egipcie.

 

Więcej…  

Torpedo - rodzaj morskich ryb z rodziny drętwowatych (Torpedinidae).

 

Więcej…  

Węgorz elektryczny, strętwa (Electrophorus electricus) – gatunek słodkowodnej ryby strętwokształtnej, jedyny przedstawiciel rodzaju Electrophorus, klasyfikowany w rodzinie Gymnotidae lub wyodrębniany do monotypowej rodziny Electrophoridae. Nazwa węgorz nawiązuje do węgorzowatego kształtu ciała ryby, a epitet gatunkowy elektryczny – do obecności narządów elektrycznych.

 

Więcej…