ryby kostnoszkieletoweCelakantokształtne, latimeriokształtne, trzonicokształtne (Coelacanthiformes) – rząd ryb mięśniopłetwych.

 

Więcej…  

Dwudyszne (Dipnoi syn. Dipneusti) – podgromada ryb mięśniopłetwych (Sarcopterygii) charakteryzujących się możliwością oddychania przy pomocy częściowo uwstecznionych skrzeli lub za pomocą pęcherza pławnego przekształconego w rodzaj płuca połączonego z przełykiem (stąd nazwa dwudyszne).

 

Więcej…  

Latimeria (Latimeria chalumnae) – gatunek drapieżnej ryby mięśniopłetwej, opisany naukowo w 1938 na podstawie jednego okazu złowionego przy brzegach południowo-wschodniej Afryki. W 1999 roku został opisany drugi gatunek z rodzaju Latimeria – L. menadoensis.

 

Więcej…  

Latimeriopodobne, celakantopodobne (Coelacanthimorpha syn. Actinistia) – podgromada ryb mięśniopłetwych obejmująca jeden rząd:

 

Więcej…  

Mięśniopłetwe (Sarcopterygii) – grupa kręgowców, tradycyjnie definiowana jako gromada ryb kostnoszkieletowych obejmująca ryby dwudyszne i celakantokształtne, czyli ryby mające umięśnione płetwy o strukturze przypominającej budowę kończyn czworonogów. Tak definiowane mięśniopłetwe okazały się być grupą parafiletyczną – zdaniem naukowców, w dewonie, z kopalnych form należących do tej grupy wykształciły się pierwsze czworonogi (Tetrapoda), dlatego obecnie do mięśniopłetwych, aby stały się taksonem monofiletycznym, zalicza się również czworonogi.

 

Więcej…  

Neoceratodus – rodzaj ryb dwudysznych z rodziny rogozębowatych obejmujący jeden gatunek współcześnie żyjący w Australii oraz wymarłe gatunki afrykańskie.

 

Więcej…  

Płazakowate (Lepidosirenidae) – rodzina (prawdopodobnie monotypowa) ryb płazakokształtnych w podgromadzie dwudysznych. Jedynym współcześnie żyjącym przedstawicielem płazakowatych jest zaliczany do rodzaju Lepidosiren Fitzinger, 1837 prapłaziec zamieszkujący rzeki i rozlewiska Brazylii i Paragwaju. Do tej rodziny może należeć paleozoiczny Gnathorhiza.

 

Więcej…  

Prapłaziec, płazak (Lepidosiren paradoxa) – gatunek ryby z podgromady dwudysznych (przystosowana do oddychania tlenem atmosferycznym), jedyny przedstawiciel rodzaju Lepidosiren Fitzinger, 1837 i rodziny płazakowatych, a także jedyna ryba dwudyszna Ameryki.

 

Więcej…  

Prapłaźcokształtne, płazakokształtne (Lepidosireniformes) – rząd ryb kostnoszkieletowych, podgromady dwudysznych. W rzędzie tym wyróżnia się dwie rodziny:

 

Więcej…  

Prapłetwcowate (Protopteridae) – rodzina ryb z rzędu prapłaźcokształtnych obejmująca jeden rodzaj:

 

Więcej…  

Prapłetwiec (Protopterus) – rodzaj ryb dwudysznych z rodziny prapłetwcowatych w rzędzie prapłaźcokształtnych.

 

Więcej…  

Prapłetwiec abisyński, prapłetwiec wielki (Protopterus aethiopicus) – ryba z rodziny prapłetwcowatych w rzędzie prapłaźcokształtnych. Hodowane w akwariach publicznych. Ryba ta posiada największy ze wszystkich dotąd zbadanych genomów kręgowców, posiadający 1,3×1011 par zasad.

 

Więcej…  

Prapłetwiec brunatny, skrzelec (Protopterus annectens) – ryba z rodziny prapłetwcowatych w rzędzie prapłaźcokształtnych. Hodowana w akwariach publicznych.

 

Więcej…  

Rogoząb australijski, barramunda, baramunda (Neoceratodus forsteri) – najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej, jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel rodziny rogozębowatych (Ceratodontidae). Gatunek o niewielkim, lokalnym znaczeniu gospodarczym.

 

Więcej…  

Rogozębokształtne (Ceratodontiformes) - rząd ryb kostnych z podgromady dwudysznych. W zapisie kopalnym spotykane na wszystkich kontynentach. Do czasów współczesnych przetrwał jedynie rogoząb australijski (Neoceratodus forsteri).

 

Więcej…  

Rogozębopodobne (Ceratodontimorpha syn. Ceratodimorpha) – nadrząd ryb dwudysznych obejmujący:

 

Więcej…  

Rogozębowate (Ceratodontidae) – rodzina ryb dwudysznych. Jedynym współcześnie żyjącym przedstawicielem tej rodziny jest rogoząb australijski (Neoceratodus forsteri), najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej, żywa skamieniałość niezmieniona od 100 mln lat, jest najstarszym ze wszystkich znanych kręgowców, starszym ewolucyjnie niż dość blisko z nim spokrewnione latimerie. Pozostałe gatunki rogozębowatych wymarły.

 

Więcej…  

Tetrapodomorpha – klad kręgowców obejmujący ryby mięśniopłetwe wykazujące wiele cech typowych dla czworonogich. Prymitywne formy, jak Tiktaalik, zostały tu zaklasyfikowane ze względu na podobieństwa do zarówno ryb jak i czworonogich, przynajmniej fizyczne.

 

Więcej…  

Trzonopłetwe (Crossopterygii) – drapieżne ryby kostnoszkieletowe o płetwach osadzonych na długich trzonach o strukturze pięciopalczastej. W zapisie kopalnym są znane od dolnego dewonu (około 400 mln lat temu). Występowały w wodach morskich i w zbiornikach słodkowodnych. Osiągały około 1,5 m długości. Do czasów współczesnych przetrwały jedynie Coelacanthimorpha, do których należy latimeria. Klasyfikacja trzonopłetwych ulegała wielu zmianom, klasyfikowano je m.in. w randze podgromady ryb kostnoszkieletowych lub – razem z dwudysznymi – jako dwie podgromady mięśniopłetwych. Obecnie takson Crossopterygii nie jest używany, a zaliczane do nich latimerie umieszczono w rzędzie celakantokształtne (latimeriokształtne) włączonym do gromady mięśniopłetwych.

 

Więcej…