rybyAbudefduf – rodzaj niedużych, morskich ryb okoniokształtnych z rodziny garbikowatych. Niektóre gatunki hodowane w akwariach morskich.

 

Więcej…  

Acipenser – rodzaj ryb z rodziny jesiotrowatych (Acipenseridae), w języku polskim zwyczajowo określany nazwą jesiotry. Rodzaj obejmuje największe gatunki z rzędu jesiotrokształtnych osiągające do kilku metrów długości i kilkuset kilogramów masy ciała. Występują tylko na półkuli północnej. Niektóre mają duże znaczenie gospodarcze. Większość z nich jest zagrożona wyginięciem, w tym A. dabryanus i A. sturio krytycznie.

 

Więcej…  

Arapaima (Arapaima gigas) – ryba z rodziny kostnojęzykowych, czasami wyodrębniana do Arapaimidae. Znana także jako piraruku (ryba czerwona) lub paiche. Jedna z największych słodkowodnych ryb świata.

 

Więcej…  

Acanthochromis polyacanthus - gatunek morskiej ryby z rodziny garbikowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Acanthochromis Gill, 1863.

 

Więcej…  

Huso – rodzaj dużych ryb anadromicznych z rodziny jesiotrowatych, wraz z rodzajem Acipenser zaliczanych do podrodziny jesiotrów (Acipenserinae).

 

Więcej…  

Arowana azjatycka - (Scleropages formosus) - gatunek ryby z rodziny kostnojęzykowych.

 

Więcej…  

Amblyglyphidodon – rodzaj morskich ryb okoniokształtnych z rodziny garbikowatych. Niektóre gatunki hodowane w akwariach morskich.

 

Więcej…  

Jesiotr adriatycki (Acipenser naccarii) – gatunek dwuśrodowiskowej ryby jesiotrokształtnej z rodziny jesiotrowatych.

 

Więcej…  

Arowana perłowa (Scleropages jardinii) - gatunek ryby z rodziny kostnojęzykowych.

 

Więcej…  

Amfiprion okoniowy, błazenek okoniowy (Amphiprion ocellaris) – atrakcyjnie ubarwiona ryba morska z rodziny garbikowatych, zaliczana do błazenków. Często hodowane w akwariach morskich.

 

Więcej…  

Jesiotr bajkalski (Acipenser baerii baikalensis) – endemiczny podgatunek jesiotra syberyjskiego występujący w Bajkale, głównie w północnej części jeziora. Migruje w górę rzeki Selenga w celu odbycia tarła.

 

Więcej…  

Arowana srebrna (Osteoglossum bicirrhosum) - gatunek ryby z rodziny kostnojęzykowych.

 

Więcej…  

Amfiprion pomidorowy (Amphiprion frenatus) - gatunek ryby z rodziny garbikowatych.

 

Więcej…  

Jesiotr bałtycki (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus) – duża, dwuśrodowiskowa, anadromiczna ryba jesiotrokształtna z rodziny jesiotrowatych (Acipenseridae) zasiedlająca zlewisko Morza Bałtyckiego. Ryba o niejasnej pozycji taksonomicznej, wcześniej uważana była za bałtycką populację jesiotra zachodniego (Acipenser sturio), obecnie jest uznawana za odizolowaną, wschodnią populację występującego wzdłuż atlantyckich wybrzeży Ameryki Północnej jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus).

 

Więcej…  

Kostnojęzykokształtne, arowanokształtne, arapaimokształtne (Osteoglossiformes) – rząd ryb promieniopłetwych o wielu prymitywnych cechach budowy, zamieszkujących wody słodkowodne całego świata, głównie w obszarach tropikalnych. Większość gatunków prowadzi drapieżny tryb życia.

 

Więcej…  

Amfiprion złoty (Amphiprion perideraion) - gatunek ryby z rodziny garbikowatych.

 

Więcej…  

Jesiotr biały, jesiotr amerykański (Acipenser transmontanus) – gatunek wędrownej, dwuśrodowiskowej ryby z rodziny jesiotrowatych, największej z rodzaju Acipenser. Poławiany dla mięsa i ikry, z której sporządzany jest kawior.

 

Więcej…  

Motylowiec (Pantodon buchholzi) – gatunek ryby z rodziny motylowcowatych (Pantodontidae), której jest jedynym przedstawicielem. Występuje w zachodniej i środkowej Afryce.

 

Więcej…  

Amfiprion (Amphiprion) – rodzaj małych, morskich ryb okoniokształtnych z rodziny garbikowatych. Często hodowane w akwariach morskich. Znane pod nazwą błazenki, ryby klowny, ryby ukwiałowe (mianem błazenki określane są również gatunki z rodzaju Premnas).

 

Więcej…  

Jesiotr jeziorny (Acipenser fulvescens) - gatunek ryby z rodziny jesiotrowatych.

 

Więcej…  

Mruk Petersa, trąbonos (Gnathonemus petersii) – gatunek ryby z rodziny mrukowatych, znana wcześniej pod synonimicznymi nazwami Mormyrus petersii i Gnathonemus pictus. Nazwa gatunkowa petersii nawiązuje do nazwiska niemieckiego przyrodnika Wilhelma Petersa. Sprowadzona do Europy w 1950 do hodowli akwariowych.

 

Więcej…  

Amphiprion bicinctus - barwna ryba morska z rodziny garbikowatych zaliczana do błazenków, nazywana błazenkiem dwupręgim. Bywa hodowana w akwariach morskich.

 

Więcej…  

Jesiotr krótkonosy (Acipenser brevirostrum) – gatunek wędrownej, anadromicznej ryby z rodziny jesiotrowatych.

 

Więcej…  

Mrukokształtne, mruki, mrukowce (Mormyroidea) – grupa ryb promieniopłetwych z nadrzędu kostnojęzykopodobnych (Osteoglossomorpha) charakteryzujących się wydłużonym pyskiem, dużym móżdżkiem i obecnością narządów elektrycznych. Mruki są poławiane gospodarczo dla smacznego mięsa, mniejsze gatunki są hodowane w akwariach.

 

Więcej…  

Amphiprion percula – gatunek ryby z rodziny garbikowatych.

 

Więcej…  

Jesiotr ostronosy, jesiotr atlantycki (Acipenser oxyrinchus, czasem pisane oxyrhynchus) – gatunek wędrownej, anadromicznej ryby z rodziny jesiotrowatych. Jedyny jesiotr naturalnie występujący w Bałtyku.

 

Więcej…  

Mrukowate (Mormyridae) – rodzina ryb z rzędu kostnojęzykoształtnych, obejmująca ok. 190 gatunków ryb żyjących w wolno płynących, zamulonych wodach wielkich rzek tropikalnej Afryki. Mrukowate z rodzaju Mormyrus zostały przedstawione na starożytnych egipskich malowidłach ściennych i na hieroglifach.

 

Więcej…  

Chromis – rodzaj morskich ryb okoniokształtnych z rodziny garbikowatych (Pomacentridae). Niektóre gatunki są hodowane w akwariach morskich.

 

Więcej…  

Jesiotr rosyjski (Acipenser gueldenstaedtii) – gatunek ryby z rodziny jesiotrowatych. Poławiana gospodarczo na dużą skalę.

 

Więcej…  

Chromis kasztanowy, chromis kasztanowaty (Chromis chromis) – gatunek ryby z rodziny garbikowatych.

 

Więcej…  
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>