roztoczaPrzędziorek owocowiec (Panonychus ulmi) – gatunek roztocza z rodziny Tetranychidae. Samica w kolorze wiśniowym, czerwonym z białymi brodawkami i szczecinkami długości 0,38-045 mm. Samiec kształtu gruszkowatego 0,36mm. Wylęg larw następuje przed kwitnieniem. Płodność – 20 jaj. Rozwój pokolenia trwa 3-5 tygodni. Występuje w ilości 5-8 pokoleń na rok. Masowo występuje w Polsce na śliwach, jabłoniach i innych z rodziny różowatych. Powoduje żółknięcie i przedwczesne opadanie liści.

 

Więcej…  

Ptaszyniec (Dermansyssus gallinae) – ektopasożyt ptaków. Żywi się krwią, atakuje nocą podczas spoczynku ptaków. Po żywieniu kryje się w szczelinach w podłodze z dala od światła, gdzie składa jaja.

 

Więcej…  

Nużeniec ludzki (Demodex folliculorum) jest to pasożytniczy roztocz. Wielkość jego ciała wynosi 0,3-0,4 mm długości, przy czym samiec jest mniejszy od samicy. Jest on robakowato wydłużony o obłym kształcie ciała, białawy lub żółtawy, z długim wtórnie pierścieniowatym odwłokiem. W tylnej części ciała jest on zwężony, natomiast w przedniej części ciała ma 4 pary odnóży, sztylecikowe chelicery i pedipalpy. Ciało nużeńca jest okrężnie bruzdkowane. Cykl rozwojowy pasożyta trwa 18-24 dni. Zapłodniona samica znosi 20-24 jaj. Z jaj wylegają się larwy, z których powstają nimfy podobne do osobników dorosłych. Larwa ma 3 pary odnóży krocznych. Przednia część jego ciała tkwi w tkance, tylna część charakterystycznie sterczy. Osobniki żerują aktywnie nocą, za dnia wgryzając się głębiej w skórę. Bytuje on w gruczołach łojowych skóry człowieka i torebkach włosowych wywołując chorobę zwaną nużycą, która to przejawia się ona w postaci ropiejących krost. Ten pasożyt jest bardzo rozpowszechniony na całym świecie. Odżywia się łojem i przesączem osocza krwi, wydzieliną gruczołów łojowych i komórkami nabłonkowymi. Zwykle nie wywołuje poważnych objawów chorobowych. Może powodować zapalenie gruczołu łojowego lub mieszka włosowego, uniemożliwiając wydzielenie łoju. Objawem jest miejscowa gorączka, stan zapalny, ból i powstanie ropnia. Wrażliwe osoby odczuwają lekkie swędzenie skóry w miejscach przebywania nużeńców zwłaszcza, gdy te aktywnie wnikają w głąb mieszka lub gruczołu łojowego. Przyczynia się do powstawania wągrów i zaskórników. Odchody nużeńca mogą wywoływać uczulenie i podrażnienie ujścia gruczołów łojowych. Sprzyja zakażeniom bakteryjnym, zwłaszcza w przebiegu trądziku i zapalenia łojotokowego skóry. Nużeńca można zidentyfikować badaniem mikroskopowym zaskórników lub całych torebek włosowych. Częściej występuje wśród ludności wiejskiej wraz z łojotokiem. Przenoszony jest wraz z kurzem, przez kontakt bezpośredni z osobą zarażoną, przez stosowanie tych samych przyborów kosmetycznych, ręczników i ubrań. Profilaktyka polega na utrzymywaniu w czystości skóry i ubrań oraz oczyszczenie skóry z zaskórników za pomocą płynów odkażających i peelingu.

 

Więcej…  

Nużeńce (Demodex) - pajęczaki z rzędu roztoczy, pasożytują głównie w torebkach włosowych i gruczołach łojowych ssaków, podłużne pasożyty skórne o kształcie cygara, długości 0,15-0,3 mm, a więc widoczne jedynie pod mikroskopem. Na przedniej części ciała pasożyta znajdują się 4 pary kikutowych kończyn, które umożliwiają mu tylko bardzo powolne przesuwanie się do przodu wzdłuż włosa. Nużeńce nie drążą kanałów w skórze, jak świerzbowce ani nie wysysają krwi. Stąd wywoływany przez nie świąd nie jest zbyt silny. Wywołują chorobę zwierząt zwaną nużycą. U człowieka wywołują chorobę zwaną demodeciodozę. U ludzi inwazja dotyczy głównie głowy, oraz twarzy. U zwierząt w zależności od gatunku zwierzęcia rozmieszczenie pasożytów może być różne. Roztocze zagnieżdżają się w torebkach włosowych i gruczołach łojowych. Tu składają jaja, z których następnie rozwijają się larwy, a z nich w ciągu miesiąca dojrzałe płciowo nużeńce.

 

Więcej…  

Obrzeżkowate (Argasidae) - rodzina roztoczy (Acari), pajęczaków z rzędu kleszczy (Ixodida). Przedstawicieli tej rodziny ze względu na brak pancerza z chitynowych płytek typowego dla kleszczy twardych nazywa się kleszczami miękkimi. Rodzinę Argasidae podzielono na 5 rodzajów: Argas, Antricola, Otobius, Ornithodoros oraz wyodrębniony z tego ostatniego rodzaj Carios.

 

Więcej…  

Kleszcz pospolity (Ixodes ricinus) - gatunek pajęczaka z rodziny kleszczowatych. Żyje głównie w lasach, na paprociach, roślinach leśnych. Przenosi choroby takie jak borelioza, wirusowe zapalenie płuc, anaplazmoza oraz kleszczowe zapalenie mózgu, rzadziej babezjoza, tularemia i riketsje .

 

Więcej…  

Rozkruszek korzeniowy (Rhizoglyphus echinopus) – gatunek roztocza z rodziny Acaridae. Ciało samicy ma gruszkowaty kształt i białawą barwę. Osiąga 0,6–0,8 mma długości. Uszkadza części podziemne roślin – cebule. Zimują dorosłe i inne stadia w glebie i magazynach na płodach. Płodność – około 100 jaj. Kilka pokoleń w ciągu roku.

 

Więcej…  

Różkowiec lipowy (Eriophyes tiliae) - gatunek roztocza z nadrodziny Eriophoidea. Żeruje głównie na lipie. Pod wpływem jego obecności powstają na liściach wyraźne stożkowate narośla. W ciągu roku bytuje kilka pokoleń. Zimują samice ukryta w pąkach liściowych. Zwalczać można wiosną, gdy wychodzą na liście.

 

Więcej…  

Roztocze (Acari) - liczny (ok. 30 tys. gatunków, wiele gatunków nadal nieopisanych) rząd pajęczaków, obejmujący zwierzęta od mikroskopijnych do 3-centymetrowych. Roztocze są saprofagiczne (jak np. mechowce), ale także są wśród nich pasożyty (głównie ektopasożyty) i drapieżniki. Niektóre mogą przenosić choroby lub być szkodnikami magazynowymi. Zamieszkują wszystkie strefy klimatyczne, również obszary polarne. Dostosowały się do różnych środowisk: żyją w glebie, kurzu domowym, w strefie przybrzeżnej środowisk słodkowodnych (tzw. wodopójki) a nawet w gorących źródłach.

 

Więcej…  

Szpeciele, obrzęki (Eriophyoidea) – nadrodzina roślinożernych roztoczy charakteryzująca się obecnością dwóch par odnóży i odmiennym od pozostałych roztoczy wykształceniem narządów gębowych.

 

Więcej…  

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae) – gatunek roztocza z rodziny przędziorkowatych. Powszechny szkodnik, żerujący na różnych roślinach użytkowych.

 

Więcej…  

Rozkruszek mączny (Acarus siro) – gatunek roztocza z rodziny rozkruszków (Acaridae). Kosmopolityczny, występuje w magazynach. Roztocz ma długość 0,5 mm. Posiada ruchomy hypopus. Pozwala on na przyczepianie się do różnych owadów i przemieszczanie na duże odległości. Rozwój ciągły. Kilkanaście pokoleń w ciągu roku. Płodność około 250 jaj. Jaja składane na produkty i opakowania. Przy temperaturze 18–20ºC i wilgotności 80%, żyją około 2 miesiące. Produkty uszkadza larwa, nimfa oraz imago. Żeruje na suszach, mąkach – nagryza je, zjada, zawilgaca oraz zanieczyszcza odchodami i wylinkami, co prowadzi do pleśnienia. Mąka zaatakowana przez tego rozkruszka pachnie stęchlizną i nie nadaje się do spożycia. Z nasion wygryza bielmo. Nie żeruje na pokarmach, które mają poniżej 12% wilgotności. Optymalna temperatura to 25–28ºC.

 

Więcej…  

Różnopazurkowce (Tarsonemidae) – rodzina roztoczy. Posiadają bruzdę między 2 a 3 parą odnóży. 3 pary nóg do przemieszczania (4 para – duże szczęki u samicy, długie nożyce u samca do przytrzymywania samicy). Barwa brunatna, ciało owalne, przypłaszczone – długość 0,18–0,28 mm. Brak stadiów nimfalnych. Ciepłolubne.

 

Więcej…  

Świdraczek pszczeli (Acarapis woodi) - roztocz z rodziny (Tarsonemidae). Wywołuje akariozę inaczej akrapidozę (chorobę roztoczową) pszczół.

 

Więcej…  

Acariformes – najbardziej zróżnicowany podrząd roztoczy. Zalicza się do niego przeszło 32 000 opisanych gatunków w 351 rodzinach. Szacuje się, że w sumie jest w tym podrzędzie od 440 000 do 929 000 gatunków.

 

Więcej…  

Przędziorkowate (Tetranychidae) - rodzina roztoczy. Roztocze z tej rodziny pasożytują na roślinach.

 

Więcej…  

Rozkruszki (Acaridae) – rodzina roztoczy zasiedlających różne środowiska. Są wśród nich szkodniki występujące m.in. w produktach spożywczych. Wydzieliny niektórych gatunków są szkodliwe dla ludzi. Rozkruszki mają białawą barwę z odcieniem brązowawym, fioletowym lub brązowym. Ciało jest podzielone na wyraźne dwie części. Charakteryzują się gładkim, błyszczącym pancerzem, brakiem oczu oraz zwykle pięcioczłonowymi nogami.

 

Więcej…  

Żukowce (Mesostigmata syn. Gamasida) grupa roztoczy (Acari), należąca do Parasitiformes. Obejmuje w większości roztocze wolnożyjące, zamieszkujące ściółkę lasów oraz innych środowisk, gdzie odgrywają bardzo istotną rolę, będąc ważnym ogniwem sieci troficznych tychże środowisk. Są to również pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne lądowych bezkręgowców oraz kręgowców, w tym wielu ptaków i ssaków. Obecnie do Mesostigmata zalicza się drapieżne Gamasina oraz saprofagiczne Uropodina. Para stigm z tyłu bioder trzeciej pary odnóży lokomocyjnych. Roztocze glebowe są obiektem zainteresowań pedobiologii.

 

Więcej…  

Varroa destructor – gatunek pajęczaka, pasożyt pszczoły miodnej i pszczoły wschodniej, wywołuje warrozę. Jest głównym szkodnikiem rodzin pszczelich przyczyniającym się do znacznych strat w pszczelarstwie. Początkowo został opisany jako Varroa jacobsoni, obecnie uważany za odrębny gatunek.

 

Więcej…  

Kleszcze – to pajęczaki należące do podgromady roztoczy (Acari), traktowane jako grupa umowna lub jako nadrodzina Ixodoidea albo też jako podrząd Ixodides (Ixodes).

 

Więcej…  

Parasitoformes (dręcze) – takson kosmopolitycznych, dużych lub średniej wielkości roztoczy, z których znaczna część jest pasożytami (jak np. kleszcze), ale nie wszystkie: około połowy ze znanych gatunków z grupy Mesostigmata (żukowce) jest drapieżna i kryptozoiczna. Żyją w glebie i ściółce, butwiejącym drewnie, odchodach, padlinie, w ptasich gniazdach czy w kurzu domowym. Kilka gatunków żywi się grzybami i pyłkiem roślin. Inne jak Varroa destructor są w pewnym okresie hematofagami, tzn. odżywiają się krwią.

 

Więcej…  

Świerzbowiec ludzki (Sarcoptes scabiei) - pasożyt zewnętrzny należący do roztoczy. Wywołuje chorobę zwaną świerzbem.

 

Więcej…  

Ixodes pacificus - gatunek pajęczaka z rodziny kleszczowatych. Żyje przy zachodnim wybrzerzu Ameryki Połnocnej.

 

Więcej…  

Roztocze kurzu domowego - grupa saprofitycznych, mikroskopijnych (0,1-0,5 mm długości) pajęczaków, żyjących w kurzu domowym i żywiących się głównie naskórkiem.

 

Więcej…  

Skórożarłoczek skryty (Dermatophagoides pteronyssinus) – kosmopolityczny gatunek z rzędu roztoczy, który bytuje w bezpośrednim otoczeniu człowieka, w jego domostwach. Jego alergeny odgrywają ważną rolę w rozwoju astmy oskrzelowej.

 

Więcej…  

Swędzik jesienny (Neotrombicula autumnalis) – gatunek roztocza rozpowszechniony w Europie, wschodniej i środkowej Azji oraz Ameryce Północnej. Żerujące larwy mogą wywołać u człowieka schorzenie dermatologiczne, określane jako trombikuloza.

 

Więcej…  

Nużeniec psi (Demodex canis) - pasożyt z rzędu roztoczy.

 

Więcej…  

Obrzeżek gołębień (Argas reflexus), zwany też obrzeżkiem gołębim - gatunek zbiorowy kleszcza miękkiego z rodziny obrzeżkowatych. Ciało koloru szarego lub szarobrązowego o kształcie kurzego jajka, ze zwężonym końcem od strony przedniej. Zgrubienia powierzchni ciała ułożone są promieniście, a urzeźbienie listwy brzeżnej przypomina wyglądem układ korytarzy kornika drukarza. Samica ma 6-10 mm długości i 4-7 mm szerokości. Samiec ma 4-5 mm długości i 3 mm szerokości. Otwór odbytowy poniżej 4. pary bioder. Otwór płciowy samicy na wysokości pierwszej pary bioder, zaś samca na wysokości drugiej pary. Samica składa w ciągu życia około 700 jaj w seriach po 10-50 sztuk w szczelinach miejsca bytowania. Po około 30 dniach wykluwa się sześcionożna larwa. Odżywia się przez tydzień, po czym przekształca się w ośmionożną nimfę. Kolejne stadia (4-5) odczepiają się od żywiciela już po około godzinie, dlatego najbardziej ekspansywne są larwy. Dorosłe osobniki są odporne na niskie temperatury i mogą przeżyć bez pożywienia nawet do 5 lat, zaś nimfy do 3 lat. Kłują boleśnie, a świąd utrzymuje się dość długo. Mogą przenosić krętki Borelia anserina oraz zarazki gorączki Q, paraduru gołębi oraz piroplazmozę ptasią. Wirus odkleszczowego zapalenia mózgu zachowuje w nich żywotność przez 450 dni. Przyczyniają się do powstawania alergii oraz astmy.

 

Więcej…  
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>