pytonyPyton czarny (Morelia boeleni) – gatunek węża z niejadowitej rodziny pytonów.

 

Więcej…  

Pyton obrączkowy, nardoana, naradoa (Bothrochilus boa) – gatunek węża z rodziny pytonów, jedyny przedstawiciel rodzaju Bothrochilus (choć postulowane przez Rawlings i współpracowników (2008) uznanie rodzaju Leiopython za młodszy synonim rodzaju Bothrochilus doprowadziłoby do zaliczenia do tego rodzaju jeszcze co najmniej jednego, a prawdopodobnie kilku dodatkowych gatunków).

 

Więcej…  

Pyton timorski (Python timoriensis lub Broghammerus timoriensis) – gatunek węża z rodziny Pythonidae. Kiedyś uważany za podgatunek pytona tygrysiego. Badania Rawlings i współpracowników (2008) sugerują, że najbliższym żyjącym krewnym pytona timorskiego jest pyton siatkowy, a oba te gatunki są bliżej spokrewnione z żyjącymi w Australii i/lub na Nowej Gwinei pytonami z rodzajów Morelia, Leiopython, Liasis, Antaresia, Aspidites, Apodora i Bothrochilus niż z gatunkami zaliczanymi do rodzaju Python. Tym samym pozostawienie pytona timorskiego i pytona siatkowego w rodzaju Python uczyniłoby ten rodzaj parafiletycznym; autorzy zaliczyli te dwa gatunki do odrębnego rodzaju Broghammerus.

 

Więcej…  

Pyton plamisty (Antaresia maculosa) – gatunek węża z rodziny pytonów. Występuje na terenie prawie całej Australii. Osiąga rozmiary od 80 cm do 140 cm. Żywią się nietoperzami i małymi kręgowcami, w niewoli jedzą myszy i małe gryzonie. Jest jajorodny, samica składa do 15 jaj. Występuje kilka mutacji: granite, albino.

 

Więcej…  

Pyton angolski (Python anchietae) – gatunek węża z rodziny pytonów.

 

Więcej…  

Pyton królewski (Python regius) – gatunek węża z rodziny pytonów, jeden z mniejszych przedstawicieli rodziny. Dość często spotykany w hodowlach terraryjnych, również w Polsce. Popularny głównie ze względu na ciekawe ubarwienie, stosunkowo niewielkie rozmiary, względną łatwość chowu.

 

Więcej…  

Pyton południowoafrykański (Python natalensis) – gatunek węża z rodziny pytonów. Status taksonomiczny tego pytona do dziś jest niejasny. Jest on również klasyfikowany jako podgatunek pytona skalnego (Python sebae) pod nazwą Python sebae natalensis.

 

Więcej…  

Antaresia perthensis – gatunek węża z rodziny pytonów.

 

Więcej…  

Pyton siatkowy (Python reticulatus lub Broghammerus reticulatus) – gatunek węża z rodziny Pythonidae. Wąż ten bardzo dobrze pływa, zarówno w rzekach, jak i w oceanach. Występuje w całej Azji płd.-wsch., zamieszkuje również Filipiny i Indonezję. Badania Rawlings i współpracowników (2008) sugerują, że najbliższym żyjącym krewnym pytona siatkowego jest pyton timorski, a oba te gatunki są bliżej spokrewnione z żyjącymi w Australii i/lub na Nowej Gwinei pytonami z rodzajów Morelia, Leiopython, Liasis, Antaresia, Aspidites, Apodora i Bothrochilus niż z gatunkami zaliczanymi do rodzaju Python. Tym samym pozostawienie pytona siatkowego i pytona timorskiego w rodzaju Python uczyniłoby ten rodzaj parafiletycznym; autorzy zaliczyli te dwa gatunki do odrębnego rodzaju Broghammerus.

 

Więcej…  

Pyton czarnogłowy (Aspidites melanocephalus) – gatunek węża z rodziny pytonów.

 

Więcej…  

Pyton zielony (Morelia viridis) – gatunek nadrzewnego węża z rodziny pytonów (Pythonidae).

 

Więcej…  

Pytony (Pythonidae) – rodzina węży z kladu Alethinophidia. Tradycyjnie klasyfikowane jako podrodzina dusicieli; z analiz filogenetycznych wykorzystujących dane molekularne nie wynika jednak jednoznacznie, że podrodziny Boinae i Erycinae są bliżej spokrewnione z pytonami niż z wężami z kladu Caenophidia (m.in. połozowatymi, zdradnicowatymi i żmijowatymi). Tym samym istnieje ryzyko, że włączenie pytonów do rodziny dusicieli uczyniłoby tę rodzinę parafiletyczną; stąd też obecnie pytony częściej są klasyfikowane jako odrębna rodzina. Analizy filogenetyczne sugerują szczególnie bliskie pokrewieństwo pytonów z rodziną Xenopeltidae i rodziną/podrodziną Loxocemidae/Loxoceminae.

 

Więcej…  

Pyton żółtogłowy (Aspidites ramsayi) – gatunek australijskiego węża z rodziny pytonów. Występujący pospolicie w Australii Zachodniej, stał się krytycznie zagrożony w niektórych rejonach.

 

Więcej…  

Pyton tygrysi (Python molurus) – gatunek węża z rodziny pytonów. Jeden z największych gatunków pytonów świata. Mniejszy jedynie od pytona siatkowego.

 

Więcej…