ptaki europyAlczyk, traczyk lodowy (Alle alle) – gatunek ptaka z rodziny alek (Alcidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Alle. Do Polski zalatuje wyjątkowo.

 

Więcej…  

Alka zwyczajna, alka, alka krzywonosa (Alca torda) – gatunek średniego ptaka morskiego z rodziny alk (Alcidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Alca.

 

Więcej…  

Nurnik zwyczajny, nurnik, nurzyk białoskrzydły (Cepphus grylle) – gatunek średniego ptaka morskiego z rodziny alk (Alcidae).

 

Więcej…  

Burzyk szary (Puffinus griseus) – gatunek dużego ptaka wędrownego z rodziny burzykowatych (Procellariidae), gnieżdżący się na wysepkach półkuli południowej, głównie w pobliżu Nowej Zelandii, Falklandów i Ziemi Ognistej. Lato spędza na północnym Atlantyku i Pacyfiku. Do Polski zalatuje wyjątkowo.

 

Więcej…  

Fulmar zwyczajny, fulmar, petrel (Fulmarus glacialis) – gatunek dużego ptaka morskiego z rodziny burzykowatych, zamieszkujący północny Atlantyk i Pacyfik, granica zasięgu wciąż przesuwa się na południe - tereny lęgowe znajdują się w Wielkiej Brytanii, a nawet na wybrzeżach Francji. W Polsce obserwowany wyjątkowo, wyłącznie na wybrzeżu Bałtyku.

 

Więcej…  

Derkacz (zwyczajny) (Crex crex) – gatunek średniego ptaka z rodziny chruścieli (Rallidae), zamieszkujący Europę poza jej północno-wschodnią częścią oraz Azję po Zabajkale, Iran i Chiny. Zimuje w Afryce na południe od Sudanu. W Polsce nieliczny ptak lęgowy. Gnieździ się w całym kraju, jednak jest to rozkład nierównomierny: liczniejszy jest na północy i wschodzie. Większość obserwacji dotyczy jedynie jego charakterystycznego głosu, ponieważ jest to ptak bardzo płochliwy, o skrytym trybie życia.

 

Więcej…  

Karliczka (zwyczajna) (Porzana pusilla) – gatunek małego ptaka wodnego z rodziny chruścieli (Rallidae), zamieszkujący w zależności od podgatunku:

 

Więcej…  

Bąk zwyczajny (Botaurus stellaris) – gatunek dużego wędrownego ptaka wodnego z rodziny czaplowatych (Ardeidae), zamieszkujący północną część Eurazji (podgatunek nominatywny) i Afrykę południową (B. s. capiensis). Zimuje na południu Eurazji i w Afryce. W Europie Zachodniej i Południowej gatunek osiadły. Przeloty w III - IV i IX - XI. W Polsce bardzo nielicznie lęgowy i nielicznie zimujący nad wodami śródlądowymi.

 

Więcej…  

Czapla modronosa (Ardeola ralloides) – gatunek średniego ptaka brodzącego z rodziny czaplowatych (Ardeidae), zamieszkujący południową Europę, Bliski Wschód, Iran, Afganistan i Pakistan, Afrykę i Madagaskar.

 

Więcej…  

Czapla nadobna (Egretta garzetta) – gatunek dużego ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae), zamieszkujący w zależności od podgatunku:

 

Więcej…  

Czapla purpurowa (Ardea purpurea) – gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny czaplowatych (Ardeidae), zamieszkujący w zależności od podgatunku:

 

Więcej…  

Drop (zwyczajny), drop wielki (Otis tarda) – gatunek dużego ptaka z rodziny dropi (Otididae), będący jedynym przedstawicielem rodzaju Otis. W zależności od podgatunku zamieszkuje:

 

Więcej…  

Hubara arabska (Chlamydotis macqueenii) – gatunek dużego ptaka z rodziny dropi (Otididae), zamieszkujący Bliski Wschód i Półwysep Arabski oraz Iran, Pakistan i Kazachstan po Mongolię i Chiny. Populacja wędrowna. Zimuje na wybrzeżach Zatoki Perskiej oraz w Iranie i Indiach. Sporadycznie zalatuje do Polski.

 

Więcej…  

Strepet (Tetrax tetrax) – gatunek średniego ptaka z rodziny dropi (Otididae), zamieszkujący Półwysep Iberyjski, Maroko, Półwysep Apeniński, Korsykę, Sardynię oraz Ukrainę, południową Rosję po Kazachstan, Kirgistan, południowo-zachodnie Chiny i północny Iran. Wschodnia część populacji wędrowna, zimuje w basenie Morza Śródziemnego, Azji Mniejszej, na Kaukazie oraz w Azji Południowej. W Polsce do początków XX wieku sporadycznie gniazdował, obecnie zalatuje wyjątkowo.

 

Więcej…  

Drozd obrożny (Turdus torquatus) – średni ptak wędrowny z rodziny drozdowatych.

 

Więcej…  

Drozd śpiewak (Turdus philomelos; syn. T. ericetorum) – gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny drozdowatych (Turdidae), zamieszkującego Eurazję. Wierzch ciała brązowy o ciepłym odcieniu, kuper i pokrywy nadogonowe oliwkowe, ogon i wierzch głowy pomarańczowobrązowe. Spód ciała kremowy z gęstymi brązowymi plamkami. Wyróżnia się trzy podgatunki. Do jego charakterystycznej piosenki, w której powtarza muzyczne frazy, często odnoszono się w poezji.

 

Więcej…  

Drozdoń pstry (Zoothera dauma) – gatunek średniego ptaka z rodziny drozdowatych (Turdidae). Odzywa się cienkim "ciii". Żyje w lasach i zadrzewieniach. Jest płochliwy i skryty. Jesienią bardzo rzadko zalatuje do Europy z Syberii. Do Polski zalatuje, nie gniazduje.

 

Więcej…  

Kwiczoł (Turdus pilaris) – niewielki ptak wędrowny z rodziny drozdowatych, zamieszkujący północną i środkowo-wschodnią Europę na wschód od Renu i północ od Alp oraz Azję do środkowej Syberii (aż do rzeki Ałdan). W II poł. XX wieku skolonizował też część zachodniej Europy i Wyspy Brytyjskie. Zimuje w południowej i zachodniej Europie, Azji Mniejszej i Indiach.

 

Więcej…  

Paszkot (Turdus viscivorus) – średni ptak śpiewający z rodziny drozdowatych.

 

Więcej…  

Dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos) – gatunek średniej wielkości osiadłego ptaka z rodziny dzięciołowatych (Picidae). Zamieszkuje pas lasów liściastych Eurazji od Renu po Pacyfik. W Polsce występuje podgatunek nominatywny dzięcioł białogrzbiety (D. leucotos leucotos), bardzo nielicznie lęgowy niemal wyłącznie na wschód od Wisły. Podgatunek dzięcioł łuskogrzbiety (D. leucotos lilfordii) zamieszkuje Bałkany i Azję Mniejszą.

 

Więcej…  

Dzięcioł białoszyi, dzięcioł syryjski (Dendrocopos syriacus) – gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny dzięciołowatych (Picidae). Zamieszkuje Półwysep Bałkański, Azję Mniejszą i Bliski Wschód. W XX wieku rozpoczął ekspansję ku północy, zasiedlając Rumunię, Węgry, Ukrainę, Czechy, Słowację, Austrię i Polskę.

 

Więcej…  

Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) – gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny dzięciołowatych (Picidae).

 

Więcej…  

Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) – gatunek średniego ptaka z rodziny dzięciołowatych (Picidae)

 

Więcej…  

Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) – gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny dzięciołowatych (Picidae).

 

Więcej…  

Dzięciołek, dzięcioł mały (Dendrocopos minor) – gatunek małej wielkości ptaka z rodziny dzięciołowatych (Picidae).

 

Więcej…  

Krętogłów zwyczajny, krętogłów (Jynx torquilla) – gatunek niewielkiego ptaka wędrownego z rodziny dzięciołowatych (Picidae).

 

Więcej…  

Głuptak (zwyczajny), głuptak biały (Morus bassanus) – gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae). Kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich (gdzie tamtejsza populacja stanowi 80% ogólnej liczebności), Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii. Poza sezonem lęgowym koczuje na morzu, pojawiając się sporadycznie również na polskim wybrzeżu Bałtyku.

 

Więcej…  

Gołąb skalny (Columba livia) – gatunek średniego, osiadłego ptaka z rodziny gołębiowatych (Columbidae), zamieszkujący południową Europę, północne wybrzeża Francji i Wysp Brytyjskich, południową i środkową Azję oraz północną Afrykę.

 

Więcej…  

Grzywacz, gołąb grzywacz (Columba palumbus) – gatunek średniej wielkości ptaka wędrownego z rodziny gołębiowatych (Columbidae), największy spośród gatunków gołębi występujących w Polsce.

 

Więcej…  

Jaskółka skalna (Ptyonoprogne rupestris syn. Hirundo rupestris, Riparia rupestris) – ptak z rodziny jaskółkowatych. Gniazduje i występuje przez cały rok w południowej Europie, a zimuje także w Afryce. Jest podobna do brzegówki, ale ma mniej wcięty ogon, jest bardziej krępa i ma dwie białe plamy na sterówkach. Często lata lotem ślizgowym podobnie jak jerzyk.

 

Więcej…  
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>