przytulikowatePrzytulik strumieniowy (Ancylus fluviatilis) – gatunek ślimaka z rodziny zatoczkowatych (Planorbidae), do niedawna zaliczany do rodziny przytulikowatych (Ancylidae).

 

Więcej…  

Przytulikowate – takson w obrębie płucodysznych ślimaków nasadoocznych (Basommatophora), obejmujący gatunki o czapeczkowatych muszlach. Do niedawna klasyfikowany był w randze rodziny Ancylidae, obecnie zaliczany jest do zatoczkowatych w randze plemienia Ancylini.

 

Więcej…  

Zatoczek łamliwy (Anisus vorticulus) − gatunek słodkowodnego ślimaka z rodziny zatoczkowatych (Planorbidae).

 

Więcej…  

Zatoczek malutki (Gyraulus crista) – gatunek ślimaka słodkowodnego z rodziny zatoczkowatych (Planorbidae).

 

Więcej…  

Zatoczek wieloskrętny (Anisus calculiformis) – gatunek ślimaka wodnego z rodziny zatoczkowatych (Planorbidae), opisywany też pod nazwą Anisus septemgyratus Rossmässler, 1835, lecz ta została uznana za synonim Anisus leucostoma.

 

Więcej…  

Zatoczek rogowy (Planorbarius corneus) – euroazjatycki gatunek ślimaka wodnego z rodziny zatoczkowatych (Planorbidae), jeden z większych ślimaków występujących w Polsce.

 

Więcej…  

Zatoczek pospolity (Planorbis planorbis) – palearktyczny gatunek ślimaka słodkowodnego z rodziny zatoczkowatych (Planorbidae). Występuje w wodach różnego typu, bogatych w roślinność, ale preferuje zbiorniki z wodą stojącą lub wolno płynącą. Spotykany jest także w zbiornikach okresowo wysychających. W Polsce jest szeroko rozprzestrzeniony i pospolity.

 

Więcej…  

Zatoczek moczarowy (Anisus spirorbis) – gatunek ślimaka wodnego z rodziny zatoczkowatych (Planorbidae).

 

Więcej…  

Zatoczek lśniący (Segmentina nitida) – gatunek ślimaka słodkowodnego z rodziny zatoczkowatych (Planorbidae).

 

Więcej…  

Zatoczkowate (Planorbidae) – rodzina ślimaków płucodysznych z rzędu nasadoocznych (Basommatophora) obejmująca gatunki o zróżnicowanym kształcie i wielkości muszli (dyskowate, jajowato-stożkowate i czapeczkowate), drobnym ciele, nitkowatych czułkach i oczach położonych u ich nasady. Ślimaki te zamieszkują płytkie zbiorniki wody słodkiej. Spotykane w akwariach. Są żywicielami pośrednimi różnych gatunków przywr.

 

Więcej…