popielicowateDryomys – rodzaj małych gryzoni zaliczanych do rodziny popielicowatych (Gliridae).

 

Więcej…  

Eliomys – rodzaj małych gryzoni zaliczanych do rodziny popielicowatych (Gliridae).

 

Więcej…  

Graphiurus – rodzaj gryzoni z rodziny popielicowatych, obejmujący gatunki występujące w Afryce.

 

Więcej…  

Koszatka (Dryomys nitedula) – gatunek niewielkiego, nadrzewnego gryzonia z rodziny popielicowatych.

 

Więcej…  

Orzesznica (Muscardinus avellanarius) – gatunek niewielkiego, rudego gryzonia z rodziny popielicowatych jedynego przedstawiciela rodzaju Muscardinus, mieszkającego w lasach. Żywi się orzechami, jagodami i żołędziami.

 

Więcej…  

Popielica (Glis glis) – ssak z rodziny popielicowatych (Gliridae), jedyny przedstawiciel rodzaju Glis. W Polsce popielica jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem i jest objęta ochroną gatunkową. Znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt oraz objęta jest Konwencją Berneńską.

 

Więcej…  

Popielicowate (Gliridae) – rodzina ssaków z rzędu gryzoni, dawniej określana też jako pilchowate. Obejmuje blisko 30 gatunków.

 

Więcej…  

Selewinka (Selevinia betpakdalaensis) – słabo poznany gatunek gryzonia z rodziny popielicowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Selevinia.

 

Więcej…  

Żołędnica (Eliomys quercinus) – gatunek gryzonia z rodziny popielicowatych

 

Więcej…