pluskwiakiOchojnikowate (Adelgidae) – rodzina niewielkich, jajorodnych owadów zaliczana do mszyc.

 

Więcej…  

Ozdobnik lucernowiec (Adelphocoris lineolatus) – gatunek owada z rzędu pluskwiaków. Owad zamieszkujący pierwotnie Europę i Azję Południowo-Wschodnią, później zawleczony do Ameryki Północnej.

 

Więcej…  

Tasznikowate (Miridae syn. Capsidae) - największa rodzina pluskwiaków różnoskrzydłych licząca około 10 tys. gatunków i każdego roku opisywane są nowe taksony głównie z terenów tropikalnych i subtropikalnych. Owady tej rodziny występują na większości kontynentów. W Polsce rodzina ta jest najliczniejsza a liczbę wykazanych do tej pory gatunków szacuje się na około 260.

 

Więcej…  

Codophila varia – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Odorek zieleniak (Palomena prasina) – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Zbrojec dwuzębny (Picromerus bidens) – gatunek owada z rzędu pluskwiaków. Owad o długości ciała 11-14 mm. Żyje na drzewach liściastych. Żywi się głównie gąsienicami motyli. Larwy są spotykane od maja do lipca, nowe pokolenie owadów dorosłych od czerwca. Zimują owady dorosłe. Występuje na terenie Europy i północnej Azji.

 

Więcej…  

Porembica stalnica (Zicrona caerulea) – gatunek owada z rzędu pluskwiaków. Długość ciała 6-7 mm. Żyje na różnych bylinach na terenie torfowisk i wrzosowisk. Żywi się gąsienicami, innymi owadami oraz sokami roślin. Pospolita w Europie Środkowej.

 

Więcej…  

Lygocoris pabulinus – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Stenotus binotatus – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Borczyniec owocowy (Carpocoris fuscispinus) – gatunek owada z rzędu pluskwiaków. Długość ciała 11-14 mm. Występuje głównie na roślinach z rodziny baldaszkowatych. Zimuje jako owad dorosły. Pospolity w Europie Środkowej.

 

Więcej…  

Mściel natrawny (Stenodema laevigatum) – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Zgarb rogaty (Centrotus cornutus) – gatunek pluskwiaka z rodziny Centrotinae, owad o bardzo charakterystycznej budowie ciała. Jako szkodnik nie ma dużego znaczenia.

 

Więcej…  

Mszyce (Aphidoidea) – nadrodzina owadów w rzędzie pluskwiaków, obejmująca ponad 3,5 tys. gatunków, z czego w Polsce występuje kilkaset. Występują masowo, żerują na roślinach. W większości są szkodnikami upraw.

 

Więcej…  

Odorek jednobarwek, zieleniak jednobarwek (Palomena viridissima) – gatunek owada z rzędu pluskwiaków. Może osiągać wielkość od 12-14 milimetrów, żyje na drzewach i krzewach. Wydziela charakterystyczny zapach, łatwo go pomylić z odorkiem zieleniakiem. Owady dorosłe pojawiają się późną jesienią i zimują. Wysysa soki z liści malin itp.

 

Więcej…  

Wełnowcowate, czerwce mączyste (Pseudococcidae) – rodzina owadów z rzędu pluskwiaków. Samice i larwy czerwców z tej rodziny mają ciało pokryte woskowatą wydzieliną.

 

Więcej…  

Mszyca bzowa (Aphis sambuci) – mszyca z rodziny mszycowatych. Forma bezskrzydła jest ciemnoseledynowa z czarnymi odnóżami i syfonami. Forma uskrzydlona jest czarna.

 

Więcej…  

Geocoris punctipes – gatunek drapieżnego owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Czerwiec kaktusowy (Dactylopius coccus) – owad z gatunku pluskwiaków podrzędu Sternorrhyncha z którego pozyskuje się czerwony barwnik koszenilę. Pluskwiak ten zamieszkuje część tropikalną Ameryki Południowej i Meksyku, żyje na kaktusach z rodzaju opuncji żywiąc się sokami owocowymi i składnikami pokarmowymi rośliny.

 

Więcej…  

Graphosoma semipunctatum – śródziemnomorski gatunek pluskwiaka z rodziny tarczówkowatych (Pentatomidae). Długość 10–13 mm.

 

Więcej…  

Leptopterna dolabrata – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Pameridea roridulae – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Tarcznikowate, tarczniki (Diaspididae) – rodzina owadów z rzędu pluskwiaków licząca około 1400 gatunków, w większości szkodników roślin uprawnych. Tarcznikowate pochodzą z Eurazji i Afryki Północnej, ale obecnie zostały zawleczone także na pozostałe kontynenty.

 

Więcej…  

Bawełnica korówka (Eriosoma lanigerum) – gatunek owada z rzędu pluskwiaków, szkodnik niektórych gatunków drzew i krzewów z rodziny różowatych, pochodzący z Ameryki Północnej, w Europie od końca XVIII wieku.

 

Więcej…  

Filoksera winiec (Daktulosphaira vitifoliae, Phylloxera vastatrix, Viteus vitifolii) – mszyca, groźny szkodnik winnic. Wielkość owada nie przekracza 1,5 mm. Przechodzi skomplikowany rozwój, związany z polimorfizmem i sezonową zmianą pokoleń. Pochodzi z Ameryki Północnej skąd została przywieziona do Europy ok. roku 60. XIX w., w Polsce nie spotykana.

 

Więcej…  

Carpocoris mediterraneus – gatunek owada z rzędu pluskwiaków

 

Więcej…  

Halyomorpha halys – jest to szkodnik upraw rolnych z rodzaju Halyomorpha należącego do rodziny tarczówkowatych, owady te mogą powodować rozległe szkody w uprawach owoców i warzyw.

 

Więcej…  

Plusknia jagodziak (Dolycoris baccarum) – gatunek owada z rzędu pluskwiaków. Długość ciała 10-12 mm. Żyje na różnych roślinach, często na liściach poziomek i truskawek. Zimuje owad dorosły.

 

Więcej…  

Deraeocoris olivaceus – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Calocoris striatellus – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Pluskwiaki (Hemiptera) – nazwa zależnie od przyjętej systematyki rzędu lub nadrzędu owadów składającego się z około 67 500 opisanych gatunków występujących na całym świecie.

 

Więcej…