płazy europyGrzebiuszka syryjska (Pelobates syriacus) – gatunek płaza z rodziny grzebiuszkowatych. Występuje na Półwyspie Bałkańskim, w Azji Mniejszej, w Syrii.

 

Więcej…  

Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) – gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych. Ubarwiony jest w odcieniach brązu z czarnymi plamkami, bardziej widocznymi u samców, które są większe od samic. Posiada szeroki zasięg występowania w Europie i zachodniej Azji. Preferuje niziny i lasy, choć zapuszcza się też w góry i siedliska zmodyfikowane działalnością człowieka. Większą część życia spędza na lądzie. Rozród przebiega w wodzie. Zapłodnienie poprzedza taniec godowy samca, po nim zaś następuje składanie jaj przez samicę, która zawija je w liście roślin wodnych. Wylęgają się z nich kijanki, które po metamorfozie wychodzą na ląd. Zwierzęta te żywią się w większości bezkręgowcami, ale też i innymi płazami.

 

Więcej…  

Salamandrina perspicillata - jest małą salamandrą mającą od 35 do 85 mm długości. Samice są większe od samców. Jej ciało jest dosłownie spłaszczone ma wyraźnie widoczne żebra. Ma po cztery palce w obu przednich i tylnych nogach, zwykle głębokie brązowe lub szaro-czarniawy na grzbietowej stronie ciała i ogon. Ogon jest również częściowo czerwonawy.

 

Więcej…  

Żaba dalmatyńska, żaba zwinka (Rana dalmatina) – gatunek płaza z rodziny żabowatych. Występuje w Europie, również w Polsce, ale tylko na kilku stanowiskach w południowej jej części (okolice Przemyśla, Tarnowa, Dębicy, Krosna oraz pod Wrocławiem). Żywi się owadami. Należy do grupy żab brunatnych. Podobnie jak inne gatunki żab objęta jest w Polsce ochroną ścisłą. Długość tego płaza wynosi około 9 cm. Jasne, jednolite umaszczenie. Posiada ciemną plamę skroniową. Samce mniejsze od samic. Na wiosnę pojawia się często już w marcu. Gody odbywa w niewielkich zbiornikach wodnych o gliniastym dnie oraz z niezbyt bujną roślinnością. Żaba ta lubi okolice podgórskie i pagórkowate żyje często na skraju lasów liściastych wśród wysokiej trawy. Poluje o zmierzchu, wieczorami lub w pochmurne dni ale w miejscach zacienionych także w dzień. Płaz ten doskonale skacze, długość skoków tego zwierzęcia dochodzi do 2 metrów.

 

Więcej…  

Rzekotka śródziemnomorska (Hyla meridionalis) − gatunek płaza z rodziny rzekotkowatych.

 

Więcej…  

Salamandra luzytańska (Chioglossa lusitanica) – gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych.

 

Więcej…  

Kumak nizinny (Bombina bombina) – gatunek płaza z rodziny kumakowatych, blisko spokrewnionego z kumakiem górskim.

 

Więcej…  

Żaba moczarowa (Rana arvalis) – gatunek płaza bezogonowego z grupy żab brunatnych, występujący w Polsce. Tryb życia i sposób odżywiania się jest podobny jak u żaby trawnej.

 

Więcej…  

Salamandra okularowa, tarantolina (Salamandrina terdigitata) – gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych (Salamandridae).

 

Więcej…  

Żaba włoska (Rana latastei) – płaz z rodziny żabowatych występujący w północnych Włoszech i na wybranych obszarach Słowenii, Chorwacji i Szwajcarii.

 

Więcej…  

Traszka pirenejska (Calotriton asper) – gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych, umieszczany dawniej w rodzaju Euproctus, który byłby jednak wtedy parafiletyczny. Nie wytwarza grzebienia na grzbiecie. Zamieszkuje Pireneje. Prowadzi wodny tryb życia w górskich stawach i strumieniach, w których się rozmnaża. Podczas godów samiec wykonuje specjalny taniec przez samicą, przekazuje jej spermatofory. Następnie zostaje złożony skrzek, z którego wykluwają się kijanki. Tempo ich wzrostu zależy od wysokości nad poziomem morza. Liczebność gatunku zmniejsza się na skutek działalności człowieka, a wymiana genów pomiędzy poszczególnymi populacjami jest nieznaczna.

 

Więcej…  

Żaba Bergera (Rana bergeri) – gatunek płaza z rodziny żabowatych.

 

Więcej…  

Kumak górski (Bombina variegata) – gatunek płaza z rodziny kumakowatych (dawniej zaliczany do ropuszkowatych), blisko spokrewnionego z kumakiem nizinnym.

 

Więcej…  

Traszka marmurkowa (Triturus marmoratus) – gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych.

 

Więcej…  

Traszka Waltla (Pleurodeles waltl) – największy europejski płaz. Bardzo popularny wśród akwarystów, ze względu na niewygórowane wymagania. W naturze występuje na Półwyspie Iberyjskim i w Maroku.

 

Więcej…  

Nurzaniec błotny (Pelodytes punctatus) – gatunek płaza z rodziny nurzańcowatych.

 

Więcej…  

Traszka górska (Triturus alpestris lub Ichthyosaura alpestris) – gatunek płaza z rodziny salamandrowatych. Tradycyjnie zaliczany do rodzaju Triturus, jednak wyniki niektórych analiz kladystycznych sugerują, że przedstawiciele tego rodzaju nie są najbliższymi znanymi krewnymi traszki górskiej. Z badań Weisrocka i współpracowników (2006) wynika, że traszka górska jest taksonem siostrzanym do kladu obejmującego płazy obecnie zaliczane do rodzaju Lissotriton (traszkę zwyczajną, karpacką i iberyjską). Także z analizy Zhanga i współpracowników (2008) wynika, że traszka górska jest siostrzana do rodzaju Lissotriton, natomiast z analizy Steinfartza i współpracowników (2007) wynika, że jest ona taksonem siostrzanym do kladu obejmującego rodzaj Pachytriton oraz gatunki Cynops pyrrhogaster, Cynops ensicauda i Cynops cyanurus. Ponieważ najbliższymi krewnymi traszki górskiej prawdopodobnie nie są przedstawiciele rodzaju Triturus, część autorów przenosi ją do odrębnego rodzaju Ichthyosaura (tak np. Wiens, Sparreboom i Arntzen, 2011).

 

Więcej…  

Traszka helwecka (Lissotriton helveticus) – gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych.

 

Więcej…  

Traszka iberyjska (Lissotriton boscai), zwana również traszką portugalską – gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych.

 

Więcej…  

Hyla intermedia – gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych.

 

Więcej…  

Żaba rycząca, żaba byk (Lithobates catesbeianus, Rana catesbeiana) – kosmopolityczny gatunek dużego płaza bezogonowego z rodziny żabowatych (Ranidae), pochodzący z Ameryki Północnej.

 

Więcej…  

Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) – gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych (Salamandridae). Występuje w Europie. Może prowadzić wodny lub lądowy tryb życia. Zasiedla różnorodne siedliska, zwłaszcza niezarybione zbiorniki czystej wody stojącej o gęstej roślinności, a także pobliskie lasy. Rozmnaża się w wodzie. Samiec przed przekazaniem wybrance spermatoforu wykonuje taniec godowy. Jego partnerka składa jaja, zawijając je w liście roślin wodnych. Z jaj wylęgają się kijanki, które polują w toni wodnej, po czym ulegają przeobrażeniu. Rejestruje się zmniejszanie się liczebności gatunku. Do najważniejszych zagrożeń zalicza się utratę siedlisk związaną z przekształcaniem środowiska naturalnego. W celu ochrony tego gatunku podejmowane są różnorodne działania, w wielu krajach objęty jest ochroną prawną.

 

Więcej…  

Żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae syn. Rana lessonae) – gatunek płaza z rodziny żabowatych.

 

Więcej…  

Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus syn. Rana ridibunda) – jeden z sześciu gatunków płazów z rodziny żabowatych występujących w Polsce.

 

Więcej…  

Grzebiuszka ziemna, huczek (Pelobates fuscus) – gatunek płaza z rodziny grzebiuszkowatych, zwanego również huczkiem.

 

Więcej…  

Żaba trawna (Rana temporaria) – gatunek płaza z rodziny żabowatych. Podobnie jak żaba dalmatyńska i żaba moczarowa należy do tzw. żab brunatnych, która to nazwa bierze się od koloru skóry tych zwierząt. Gatunek posiada szeroki zasięg występowania, obejmujący większą część Europy (w tym północne wybrzeża kontynentu) i zachodnią Azję. Zasiedla różnorodne siedliska klimatu umiarkowanego, zwłaszcza lasy. Rozmnaża się w płytkich zbiornikach wodnych. Duży wpływ na rozród wywiera temperatura, swój udział mają też szerokość geograficzna i drapieżnictwo. Występuje kijanka żywiąca się roślinami wodnymi, glonami i drobnymi zwierzętami wodnymi. Osobniki dorosłe są mięsożerne, poza sezonem rozrodczym wiodą lądowy tryb życia, polując zmierzchem i nocą. Zdarzają się przypadki zmiany płci. Ten popularny płaz nie jest zagrożony wyginięciem, pomimo to figuruje w licznych Czerwonych Księgach i Listach. Negatywny wpływ wywierają nań m.in. zanieczyszczenie środowiska i fragmentacja siedlisk.

 

Więcej…  

Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) – gatunek płaza z rodziny salamandrowatych (Salamandridae).

 

Więcej…  

Kątoząb syberyjski, traszka syberyjska, salamandra syberyjska, traszka Keyserlinga (Salamandrella keyserlingii) – gatunek płaza ogoniastego z rodziny kątozębnych.

 

Więcej…  

Ropucha paskówka (Epidalea calamita syn. Bufo calamita) – gatunek płaza, najmniejsza ropucha z żyjących w Polsce oraz Zachodniej i Środkowej Europie.

 

Więcej…  

Ropucha zielona (Pseudepidalea viridis syn. Bufo viridis) – pospolity gatunek płaza z rodziny ropuchowatych. Wyróżnia się zieloną barwą. Posiada szeroki zasięg występowania (Europa, Afryka, a prawdopodobnie i Azja). Zasiedla zróżnicowane siedliska, preferuje ląd nad wodę. Żywi się drobnymi bezkręgowcami. Samica składa w zbiorniku wodnym kilka tysięcy jaj, z których wylęgają się kijanki. Odnotowano krzyżowanie się z ropuchą szarą. Całkowita liczebność ulega spadkowi, pomimo tego zwierzę na większej części swego zasięgu występowania jest pospolite.

 

Więcej…  
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>