pijawkiPijawki, pijawki właściwe (Hirudinea) – podgromada zwierząt z typu pierścienic (Annelida) obejmująca ponad 500 – w większości eurytopowych – gatunków zaopatrzonych w jedną lub dwie przyssawki. Prowadzą pasożytniczy lub drapieżny tryb życia. Są blisko spokrewnione ze skąposzczetami, mają z nimi wiele cech wspólnych i włączane są z nimi do siodełkowców (Clitellata). Większość pijawek to zwierzęta wodne lub amfibiotyczne, gatunki lądowe należą do rzadkości.

 

Więcej…  

Haemopidae – rodzina pijawek szczękowych (Hirudiniformes) obejmująca 26 gatunków wyróżnionych na podstawie braku uchyłków wola. Są to głównie gatunki wodne. Niektóre są amfibiotyczne, a nieliczne – lądowe. Wszystkie prowadzą drapieżniczy tryb życia. Występują w obydwu Amerykach (kilka rodzajów), Azji Południowo-Wschodniej (Whitmania), a jeden z gatunków – pijawka końska (Haemopis sanguisuga) – ma palearktyczny zasięg występowania – jest jedynym przedstawicielem rodziny stwierdzonym na obszarze Polski.

 

Więcej…  

Pijawka końska, pijawka wielożerna (Haemopis sanguisuga) – gatunek pijawki z rodziny Haemopidae. Występuje w Europie, środkowej i zachodniej Azji oraz w północnej Afryce. Jest największą pijawką żyjącą w Polsce. Na terenach nizinnych kraju jest gatunkiem pospolitym, występuje również w zbiornikach wodnych na wyżynach i w górach. Wbrew nazwie nie pasożytuje, jest drapieżna, żywi się skąposzczetami, drobnymi mięczakami i larwami owadów. Osiąga długość 6–10 cm. Występuje pospolicie w stojących i wolno płynących wodach słodkich.

 

Więcej…  

Phytobdella catenifera – gatunek pijawki z rodziny Haemadipsidae występujący w Malezji. Długość ciała tej pijawki wynosi ok. 5 cm.

 

Więcej…  

Pijawki ryjkowe (Rhynchobdellida) – rząd pijawek obejmujący wyłącznie wodne gatunki, których gardziel jest przekształcona w umięśniony, wysuwalny ryjek (proboscis) rurkowatego kształtu. Ich ciało jest zbudowane z 34 segmentów. Mają skomplikowany układ krwionośny oddzielony od wtórnej jamy ciała. Ich krew jest bezbarwna. Produkują spermatofory.

 

Więcej…  

Pijawka lekarska (Hirudo medicinalis) – ciepłolubny gatunek wodno-lądowej pijawki z rodziny pijawkowatych (Hirudinidae).

 

Więcej…  

Pijawki szczękowe (Hirudiniformes) – grupa bezryjkowych pijawek wyposażonych w szczęki, tradycyjnie klasyfikowana w randze rzędu Gnathobdellida, a obecnie, w wyniku rewizji taksonomicznych, zaliczana do rzędu Arhynchobdellida. Są to w większości krwiopijne gatunki pasożytujące na kręgowcach.

 

Więcej…  

Pijawkowate (Hirudinidae) – rodzina słodkowodnych i amfibiotycznych pierścienic zaliczanych do pijawek szczękowych (Hirudiniformes). Obejmuje gatunki krwiopijne, występujące na wszystkich kontynentach, poza Antarktydą. Pijawkowate mają dobrze rozwinięte szczęki i pięć par oczu ułożonych w półkole na spodniej części ciała. Segmenty ciała podzielone są na pięć podpierścieni. Gatunki z tej rodziny żywią się krwią kręgowców.

 

Więcej…  

Arhynchobdellida – rząd pijawek obejmujący gatunki, które nie mają ryjka (proboscis) ani osobnego układu krwionośnego. Brak ryjka uzasadnia stosowaną dla nich nazwę pijawki bezryjkowe. Kanały i zatoki celomatyczne ich ciała wypełnia hemoglobina. Gardziel jest umięśniona, u niektórych wyposażona w szczęki z ząbkami lub w sztylety, a siodełko uwidacznia się w okresie rozrodu. Pijawki te nie opiekują się potomstwem. Z 250 gatunków występujących na świecie w Polsce stwierdzono 11 przedstawicieli z 3 rodzin.

 

Więcej…  

Americobdella valdiviana – jedyny znany nauce, endemiczny gatunek bezryjkowej pijawki z rodziny Americobdellidae. Jest jedną z największych pijawek świata. Osiąga ponad 20 cm długości. Charakteryzuje się nietypową dla pijawek anatomią. Nie ma oczu. Jest zwierzęciem lądowym lub amfibiotycznym, prowadzącym drapieżny tryb życia. Występuje w południowej części Chile.

 

Więcej…  

Piscicolidae – rodzina pijawek ryjkowych (Rhynchobdellida), obejmująca około 130 gatunków, u których segmenty tułowia podzielone są na więcej niż 3 podpierścienie. Mają zazwyczaj wydłużone, cylindryczne ciało i duże przyssawki. Są to głównie gatunki morskie, niektóre występują w wodach słonawych lub słodkich. Jaja składane są pojedynczo do kokonów, których osłona twardnieje po złożeniu. Kokony umieszczane są na twardym podłożu.

 

Więcej…  

Haemadipsidae – silnie zróżnicowana rodzina krwiopijnych pijawek szczękowych (Hirudiniformes) występujących w strefie tropikalnej i subtropikalnej. Są to w większości gatunki lądowe zasiedlające wilgotne środowiska. Pierwsi przedstawiciele tej rodziny pojawili się prawdopodobnie w triasie.

 

Więcej…