pasikonikowatePholidoptera – rodzaj owadów prostoskrzydłych z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae). Występują w Europie i na Bliskim Wschodzie. W ortopterofaunie Polski stwierdzono występowanie dwóch gatunków określanych zwyczajową nazwą podkrzewin lub ćwierkacz.

 

Więcej…  

Podkrzewin szary (Pholidoptera griseoaptera) – gatunek cieniolubnego owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae). Występuje w Europie. W Polsce jest spotykany na obszarze całego kraju, z wyjątkiem Sudetów Zachodnich, Kotliny Nowotarskiej i Tatr.

 

Więcej…  

Platycleis – rodzaj owadów prostoskrzydłych z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae), obejmujący około 80 gatunków palearktycznych grupowanych w kilkunastu podrodzajach. Typem nomenklatorycznym rodzaju jest Locusta grisea (=Platycleis albopunctata grisea).

 

Więcej…  

Niezdarka dziewica (Saga pedo) – duży, drapieżny owad z rzędu prostoskrzydłych. Występuje w Europie, północnej Azji i Ameryce Północnej. Jest największym przedstawicielem europejskich pasikoników. Długość jej ciała sięga 12 cm. Polska nazwa zwyczajowa tego gatunku nawiązuje do niezdarnych ruchów oraz sposobu rozmnażania – niezdarka dziewica rozmnaża się partenogenetycznie.

 

Więcej…  

Hetrodinae – podrodzina owadów prostoskrzydłych z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae). Obejmuje około 70 gatunków zgrupowanych w 14 rodzajach.

 

Więcej…  

Platycleis albopunctata – europejski gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae).

 

Więcej…  

Eugaster spinulosa – gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae). Występuje w Maroko skąd został opisany naukowo w 1763.

 

Więcej…  

Podkrzewin bezskrzydły, ćwierkacz bezskrzydły (Pholidoptera aptera) – gatunek górskiego owada z rzędu prostoskrzydłych (Orthoptera). Występuje w Europie. W Polsce jest gatunkiem bardzo rzadko spotykanym – występuje tylko w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce klasyfikowany jest w kategorii NT (bliski zagrożenia).

 

Więcej…  

Pasikonikowate (Tettigoniidae) – rodzina owadów prostoskrzydłych, długoczułkowych (Ensifera).

 

Więcej…  

Długoskrzydlak sierposz (Phaneroptera falcata) – gatunek ciepłolubnego, południowoeurosyberyjskiego owada z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae). Wpisany na Czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce ze statusem NT, jednak wobec poszerzającego się zasięgu i najnowszych danych o częstości występowania status NT i obecność na Czerwonej Liście należy poddać rewizji.

 

Więcej…  

Tettigonia – rodzaj owadów prostoskrzydłych z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae). Obejmuje owady dość duże, o masywnym ciele, barwie zielonej lub brązowawej, z długimi skocznymi tylnymi odnóżami. Przechodzą przeobrażenie niezupełne.

 

Więcej…  

Ephippiger – rodzaj owadów prostoskrzydłych z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae) obejmujący kilkanaście gatunków zaliczanych do siodlarek. Występują w Europie.

 

Więcej…  

Phaneroptera – rodzaj owadów prostoskrzydłych z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae), dla której jest typem nomenklatorycznym. Obejmuje około 40 gatunków rozprzestrzenionych na całym świecie, ale większość z nich występuje na kontynentach Starego Świata. W Polsce stwierdzono występowanie tylko jednego przedstawiciela tego rodzaju. Jest nim długoskrzydlak sierposz (Phaneroptera falcata).

 

Więcej…  

Nadrzewkowate, nadrzewki (Meconematinae) – podrodzina owadów prostoskrzydłych w obrębie rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae) klasyfikowana początkowo w randze rodziny Meconematidae. Obejmuje ponad 400 gatunków, głównie tropikalnych. Rodzajem typowym jest Meconema.

 

Więcej…  

Opaślik sosnowiec (Barbitistes constrictus) – gatunek owada z rzędu prostoskrzydłych (Orthoptera).

 

Więcej…  

Bradyporinae – podrodzina owadów prostoskrzydłych długoczułkowych w obrębie rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae) klasyfikowana też w randze rodziny Bradyporidae. Rodzajem typowym jest Bradyporus.

 

Więcej…  

Pasikonik śpiewający (Tettigonia cantans) – gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae). Występuje w Europie i Azji. W Polsce spotykany jest na obszarze całego kraju, na wilgotnych, trawiastych terenach, w tym na torfowiskach. Pospolitszy w górach (z wyjątkiem Tatr, skąd nie został wykazany) i na północy kraju.

 

Więcej…  

Leptophyes – rodzaj owadów prostoskrzydłych z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae) zaliczany do długoskrzydlakowych. Obejmuje około 20 gatunków rozprzestrzenionych w Euroazji. Typem nomenklatorycznym rodzaju jest Barbitistes albovittata.

 

Więcej…  

Długoskrzydlakowe (Phaneropterinae) – bardzo zróżnicowana morfologicznie podrodzina owadów prostoskrzydłych z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae), klasyfikowana też jako rodzina długoskrzydlakowate (Phaneropteridae). Należą do niej największe z pasikoników. Jest najliczniejszą w gatunki podrodziną pasikonikowatych – obejmuje blisko 2200 gatunków występujących na wszystkich kontynentach, poza Antarktydą. W Europie występuje ponad 150, a w Polsce 13 gatunków. Rodzajem typowym jest Phaneroptera.

 

Więcej…  

Wątlik charłaj, wątlik punktowany (Leptophyes punctatissima) – gatunek małego, nielatającego owada prostoskrzydłego zaliczany do długoskrzydlakowych. Po raz pierwszy został opisany naukowo z okolic Paryża. Polska nazwa rodzajowa wątlik nawiązuje do jego wątłej budowy.

 

Więcej…  

Barbitistes – rodzaj owadów prostoskrzydłych z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae). Obejmuje gatunki:

 

Więcej…  

Barbitistes serricauda – południowoeuropejski gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae) po raz pierwszy opisany naukowo z Włoch w 1794. Występuje głównie w środowiskach leśnych od Holandii i Belgii przez Niemcy i Słowację po Ukrainę. Północna granica potwierdzonego zasięgu jego występowania przebiega w pobliżu południowej granicy Polski.

 

Więcej…  

Miecznik ciemny, miecznik brązowy (Conocephalus fuscus, często opisywany pod synonimiczną nazwą Conocephalus discolor) – gatunek owada zaliczany do miecznikowatych, blisko spokrewniony z miecznikiem łąkowym, od którego różni się dłuższymi skrzydłami. Występuje w Europie i Azji (Chiny, Mongolia, Rosja). W Polsce pospolity niemal w całym kraju, poza częścią południowo-zachodnią (od Sudetów po Tatry) i północno-wschodnią (Pojezierze Mazurskie i Podlasie).

 

Więcej…  

Pasikonik zielony (Tettigonia viridissima) – gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae). Występuje w Europie, Azji i północnej Afryce. W środkowej Europie jest pospolity.

 

Więcej…  

Nadrzewek długoskrzydły (Meconema thalassinum) – niewielki, jasnozielony owad z rzędu prostoskrzydłych, pospolity w środkowej Europie. Długość ciała 10–17 mm. U samic długość pokładełka zbliżona jest do długości odwłoka. U samców brak aparatów strydulacyjnych. Wabią samice bębniąc tylnymi nogami o liście.

 

Więcej…  

Metrioptera bicolor – eurosyberyjski, kserotermiczny gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae) zaliczany do rodzaju Metrioptera, określanego w języku polskim zwyczajową nazwą podłatczyn.

 

Więcej…  

Łatczyn brodawnik (Decticus verrucivorus) – euroazjatycki gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae).

 

Więcej…  

Miecznik łąkowy (Conocephalus dorsalis) – euroazjatycki gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae), blisko spokrewniony z miecznikiem ciemnym, od którego różni się krótszymi skrzydłami. Występuje na podmokłych łąkach, torfowiskach i bagnach. W Polsce spotykany na terenie całego kraju z wyjątkiem gór.

 

Więcej…  

Miecznikowate, mieczniki – grupa ponad 1000 gatunków owadów prostoskrzydłych szeroko rozprzestrzenionych na całym świecie; klasyfikowana początkowo w randze rodziny Conocephalidae, później w randze podrodziny Conocephalinae w obrębie pasikonikowatych (Tettigoniidae). Rodzajem typowym jest Conocephalus.

 

Więcej…  

Podłatczyn Roesela (Metrioptera roeselii) – eurosyberyjski gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae). Nazwa gatunkowa honoruje niemieckiego entomologa A. J. Rösela.

 

Więcej…  
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>