palaeoheterodontaSzczeżuja wielka (Anodonta cygnea) – palearktyczny gatunek małża z rodziny skójkowatych (Unionidae). Największy małż występujący w Polsce. Osiąga długość do 20 cm, ma muszlę delikatną, bez zamka (zamek zredukowany, nie występują żadne zęby, ani listwy). Żyje w wodach bieżących i stojących na terenie Europy, spotykana również na Syberii. W Polsce była dawniej pospolita, obecnie jest gatunkiem rzadkim, objętym ścisłą ochroną gatunkową. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt została zaliczona do kategorii EN (gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone).

 

Więcej…  

Anodonta – rodzaj słodkowodnego małża z rodziny skójkowatych (Unionidae). W starszych źródłach jest traktowany jako synonim polskiej nazwy szczeżuja, jednak obecnie szczeżuja ma szersze znaczenie, gdyż obejmuje także Pseudanodonta complanata i Sinanodonta woodiana.

 

Więcej…  

Szczeżuja pospolita (Anodonta anatina) – gatunek małża z rodziny skójkowatych (Unionidae), szeroko rozprzestrzeniony w zachodniej Palearktyce. Żyje w wodach bieżących i stojących. Osiąga długość do 10 cm, ma muszlę jajowatą.

 

Więcej…  

Palaeoheterodonta (pisane też: Paleoheterodonta) – klad w randze podgromady małży (Bivalvia), czasami klasyfikowany w randze nadrzędu lub rzędu blaszkoskrzelnych, uznawany za takson siostrzany dla Heterodonta, z którym wspólnie tworzą klad Heteroconchia.

 

Więcej…  

Szczeżuja spłaszczona (Pseudanodonta complanata) – europejski gatunek małża z rodziny skójkowatych (Unionidae), rozmieszczony w rozproszonych, izolowanych i niewielkich populacjach. Na terenie Polski jest objęty ochroną gatunkową.

 

Więcej…  

Skójka gruboskorupowa (Unio crassus) – gatunek słodkowodnego małża z rodziny skójkowatych (Unionidae) o wymiarach muszli 5–7 cm. Żyje do 15 lat. Glochidium pasożytuje na skrzelach ryb. Występuje w czystych wodach bieżących oraz w jeziorach na terenie całej Europy – od Atlantyku do basenu Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego.

 

Więcej…  

Unionoida – rząd słodkowodnych małży blaszkoskrzelnych (Eulamellibranchia) o symetrycznych muszlach zróżnicowanego kształtu – od prawie okrągłych po silnie wydłużone, obejmujący około 1000 gatunków szeroko rozprzestrzenionych w wodach wszystkich kontynentów, poza Antarktydą. Obecnie zaliczane są do Palaeoheterodonta. Nazywane niekiedy najadami (ale taką nazwą określane są też pierścienice zaliczane do najadowatych). W Polsce stwierdzono występowanie 8 gatunków.

 

Więcej…  

Popenaias popeii − gatunek małża z rodziny skójkowatych (Unionidae) zagrożonego wyginięciem.

 

Więcej…  

Skójka malarska (Unio pictorum) – gatunek małża o wymiarach muszli 7–10 cm. Żyje 10 do 15 lat. Występuje na terenie całej Europy w rzekach i jeziorach.

 

Więcej…  

Perłoródka rzeczna, skójka perłorodna (Margaritifera margaritifera) – holarktyczny gatunek słodkowodnego małża z rodziny perłoródkowatych (Margaritiferidae).

 

Więcej…  

Alasmidonta heterodon − gatunek małża z rodziny skójkowatych (Unionidae), zagrożonego wyginięciem.

 

Więcej…  

Skójkowate (Unionidae) – rodzina małży słodkowodnych z rzędu Unionoida obejmująca gatunki znacznie zróżnicowane pod względem kształtu i wielkości, mające w rozwoju pasożytnicze glochidia. Małże z tej rodziny cechuje duża zmienność morfologiczna.

 

Więcej…  

Skójka zaostrzona (Unio tumidus) – gatunek małża o wymiarach muszli 8–10 cm x 5–6 cm x 3 cm. Muszla w tylnej części klinowato zaostrzona. Gatunek pospolity w jeziorach i rzekach niżu Polski.

 

Więcej…  

Perłoródkowate (Margaritiferidae) – rodzina słodkowodnych małży z rzędu Palaeoheterodonta, obejmująca kilkanaście gatunków o grubościennych, ciężkich muszlach owalnego lub nerkowatego kształtu, pokrytych ciemnobrązowym lub czarnym periostrakum. Wytwarzają wartościowe perły.

 

Więcej…  

Unio – rodzaj słodkowodnego małża z rodziny skójkowatych (Unionidae). Gatunki rodzaju Unio określane są polską nazwą skójka, która jednak nie jest zamienna, gdyż obejmuje także Margaritifera margaritifera.

 

Więcej…  

Alasmidonta − rodzaj małży z rodziny skójkowatych (Unionidae). Występują w Ameryce Północnej. Trzy z kilkunastu gatunków zaliczanych do tego rodzaju uznano za niedawno wymarłe.

 

Więcej…  

Alasmidonta raveneliana − gatunek małża z rodziny skójkowatych (Unionidae).

 

Więcej…  
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>