owadyDanis danis − motyl dzienny z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).

 

Więcej…  

Bielinek bytomkowiec (Pieris napi) - motyl dzienny z rodziny bielinkowatych (Pieridae).

 

Więcej…  

Omacnica spichrzanka (Plodia interpunctella), potocznie zwana molem spożywczym – motyl nocny (ćma) z rodziny omacnicowatych, szkodnik domowy. Żeruje zwłaszcza na suchych pokarmach takich, jak: cukier, kasze, mąka i otręby.

 

Więcej…  

Borodziej próchnik, borodziej cieśla, cieśla próchnik (Ergates faber) - gatunek chrząszcza z rodziny kózkowatych.

 

Więcej…  

Formicium – rodzaj obejmujący największy znany gatunek mrówek żyjący w eocenie - Formicium giganteum. Największe okazy miały 3 cm długości, królowe 5 cm, długość skrzydeł do 13 cm. Mrówka była mięsożerna i zamieszkiwała terytorium dzisiejszych Niemiec.

 

Więcej…  

Tutkarz bachusek – owad z rzędu chrząszczy. Samice owada składają jaja do niedojrzałych owoców gdzie po wykluciu larwy żerują przez 25-30 dni. Przeobrażenie odbywa się w glebie. Zdarza się, że samica składająca jaja do owoców jabłoni zaraża je zarodnikami chorobotwórczego grzyba z rodzaju Monilinia. Osobniki dojrzałe zimują w glebie lub pod korą. Pokazują się w maju i są aktywne do października.

 

Więcej…  

Rusałka admirał (Vanessa atalanta) – gatunek motyla z rodziny rusałkowatych (Nymphalidae), obejmujący zasięgiem występowania Palearktykę oraz Amerykę Północną. Jeden z najpiękniejszych motyli polskich.

 

Więcej…  

Harmonia axyridis – pochodzący z Azji gatunek chrząszcza z rodziny biedronek (Coccinellidae). Przez około 20 lat rozprzestrzenił się w obydwu Amerykach i Europie. W Polsce jest gatunkiem inwazyjnym, stwierdzonym po raz pierwszy w 2006 w Poznaniu. W mediach nazywana jest arlekinem, harlekinem (od angielskiej nazwy Harlequin lady beetle) lub biedronką azjatycką.

 

Więcej…  

Światłówka naziemnica (Spodoptera exigua) − owad z rzędu motyli, z rodziny sówkowatych (Noctuidae).

 

Więcej…  

Wołek zbożowy (Sitophilus granarius, Sitophila granaria, Calandra granaria) - owad z rzędu chrząszczy. Długość do 5 mm. Barwa czarna, przedplecze i pokrywy skrzydłowe punktowane. Wołek zbożowy jest pozbawiony skrzydeł błoniastych.

 

Więcej…  

Stenobothrus – rodzaj owadów prostoskrzydłych z rodziny szarańczowatych (Acrididae) obejmujący około 50 gatunków o palearktycznym zasięgu występowania.

 

Więcej…  

Amblyopone – rodzaj owadów należących do rodziny mrówkowatych, sklasyfikowany przez Erichsona w roku 1842.

 

Więcej…  

Anergates atratulus – gatunek mrówki z podrodziny Myrmicinae.

 

Więcej…  

Axinidris – rodzaj mrówek z podrodziny Dolichoderinae.

 

Więcej…  

Rynnica topolowa (Melasoma populi L., syn. Chrysomela populi) – roślinożerny chrząszcz z rodziny stonkowatych.

 

Więcej…  

Rhaphigaster nebulosa – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Zbójnica krwista (Formica sanguinea) – gatunek mrówki z podrodziny Formicinae.

 

Więcej…  

Sierpnica płowa (Strongylognathus testaceus) – gatunek mrówki z podrodziny Myrmicinae. Sierpnica płowa jest pasożytem socjalnym murawki darniowiec (Tetramorium caespitum).

 

Więcej…  

Cerambyx – rodzaj dużych, ciemno ubarwionych chrząszczy z rodziny kózkowatych, w języku polskim określany zwyczajową nazwą kozioróg. Larwy koziorogów drążą korytarze w drewnie. W Palearktyce żyje 10 (11?) gatunków z tego rodzaju, głównie w Europie i Afryce Północnej. W Polsce występują 2 z nich; znajdują się one pod ochroną gatunkową.

 

Więcej…  

Corythucha ciliata – gatunek pluskwiaka z rodziny prześwietlikowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej, w latach 60. został zawleczony do Europy. Introdukowany także do do Chin, Japonii i Ameryki Południowej. Roślinami żywicielskimi tego gatunku są platany, przede wszystkim platan wschodni, także platan klonolistny i platan meksykański. Z powodu masowego występowania jest uważany za groźnego szkodnika tych drzew.

 

Więcej…  

Pholidoptera – rodzaj owadów prostoskrzydłych z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae). Występują w Europie i na Bliskim Wschodzie. W ortopterofaunie Polski stwierdzono występowanie dwóch gatunków określanych zwyczajową nazwą podkrzewin lub ćwierkacz.

 

Więcej…  

Podkrzewin szary (Pholidoptera griseoaptera) – gatunek cieniolubnego owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae). Występuje w Europie. W Polsce jest spotykany na obszarze całego kraju, z wyjątkiem Sudetów Zachodnich, Kotliny Nowotarskiej i Tatr.

 

Więcej…  

Rivulinae – podrodzina motyli w obrębie rodziny sówkowatych (Noctuidae). Obejmuje m.in. rodzaje:

 

Więcej…  

Tutkarzowate (Rhynchitidae) – rodzina owadów z rzędu chrząszczy.

 

Więcej…  

Ruczajnik pospolity (Agabus bipustulatus) – gatunek wodnego chrząszcza z rodziny pływakowatych (Dytiscidae).

 

Więcej…  

Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) – motyl dzienny z rodziny modraszkowatych. Gatunek objęty ochroną, znajdujący się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (znajduje się wśród gatunków niższego ryzyka).

 

Więcej…  

Łada różowica, porostnica różowa (Miltochrista miniata) – gatunek motyla z rodziny niedźwiedziówkowatych (Arctiidae).

 

Więcej…  

Platycleis – rodzaj owadów prostoskrzydłych z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae), obejmujący około 80 gatunków palearktycznych grupowanych w kilkunastu podrodzajach. Typem nomenklatorycznym rodzaju jest Locusta grisea (=Platycleis albopunctata grisea).

 

Więcej…  

Szerszeń książęcy (Vespa ducalis) – gatunek owada z rodziny osowatych (Vespidae). Jego robotnice osiągają 3,5 cm długości. Jest to największy gatunek na Tajwanie i w Hongkongu - niewiele mniejszy od szerszenia azjatyckiego (Vespa mandarina).

 

Więcej…  

Kwieciak jabłkowiec (Anthonomus pomorum L.) – chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych.

 

Więcej…