owadyBiegacz Ulrichiego (Carabus ullrichi) - gatunek dużego chrząszcza z rodziny biegaczowatych, zasiedlający środkową, wschodnią i północną część południowej Europy. W Polsce spotykany jest na południu i południowym wschodzie. Preferuje otwarte tereny z glebami gliniastymi, marglistymi i wapiennymi. Osiąga od 23 do 34 mm długości. Posiada brązowy metaliczny pancerz, o nierównej powierzchni. Poluje na inne owady, pająki, ślimaki lub dżdżownice.

 

Więcej…  

Biegacz zwężony (Carabus convexus) - gatunek chrząszcza z rodziny biegaczowatych. Występuje głównie na terenach Europy, choć wykazano jego obecność również na Syberii i Kaukazie. Preferuje ciepłe, podmokłe gleby. Spotykany zarówno na terenach słabo porośniętych trawami i krzewami, jak i w siedliskach leśnych, nierzadko w sąsiedztwie gniazd mrówek. Jest rozpowszechniony w całym kraju. Przy długości 15-20 mm jest jednym z najmniejszych przedstawicieli rodzaju Carabus. Posiada czarny matowy pancerz o nierównej powierzchni. Poluje na inne owady, pająki, ślimaki lub dżdżownice.

 

Więcej…  

Calosoma investigator - gatunek owada z rzędu chrząszczy (Coleoptera). Jeden z występujących w Polsce biegaczowatych, osiąga długość 16-23 mm. Wierzch ciała czarny, czasem z miedzianobrązowym połyskiem, na pokrywach złociste lub złocistozielone dołeczki. Gatunek występuje głównie w północno-wschodniej Europie i na Syberii, najczęściej na terenach suchych. W Polsce rzadko spotykany, głównie na północy kraju i Nizinie Mazowieckiej.

 

Więcej…  

Biegacz granulowany (Carabus granulatus) – gatunek chrząszcza z rodziny biegaczowatych, jeden z najpospolitszych dużych biegaczy występujących w Polsce na polach i łąkach, a także w lasach od nizin aż po wysokie partie gór. Zimuje w ziemi, okres aktywności rozciąga się od kwietnia do września.

 

Więcej…  

Oleśnica sinogłowa (Lebia cyanocephala) – gatunek małego chrząszcza z rodziny biegaczowatych i podrodziny Harpalinae, zaliczany do podrodzaju Lamparias. Osiąga od 5 do 8 mm długości. Występuje na terenach całej Afryki i Europy oraz w Azji Mniejszej, na Syberii i Kaukazie. Żyje na suchych otwartych terenach porośniętych głównie roślinnością trawiastą. Preferuje gleby piaszczyste i żwirowe. W Polsce odnotowano jej obecność na Wyżynie Małopolskiej w stanowisku Pasturka w 1992 roku. Wyróżnia się między innymi pasożytnictwem. Jej larwa rozwija się w komorach poczwarkowych innych chrząszczy. Dorosłe osobniki żywią się głównie szkodnikami z rodziny stonkowatych.

 

Więcej…  

Paussinae – podrodzina chrząszczy biegaczowatych (Carabidae). Do Paussinae należą cztery plemiona: Metriini, Ozaenini, Protopaussini i Paussini. Wszystkie prowadzą drapieżny tryb życia; gatunki należące do Protopaussini i Paussini są myrmekofilami i wykazują szereg niezwykłych przystosowań do życia w koloniach mrówek, w tym zdolność tzw. chemicznej mimikry. Podrodzina ta jest kosmopolityczna – jej przedstawiciele występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy.

 

Więcej…  

Strzel łoskotnik (Brachinus crepitans) owad z rodzaju Brachinus (strzel), należącego do rodziny biegaczowatych. Jest jednym z dwóch gatunków strzeli występujących w Polsce.

 

Więcej…  

Biegacz skórzasty (Carabus coriaceus) – europejski gatunek owada z rzędu chrząszczy (Coleoptera). Największy z występujących w Europie biegaczowatych – osiąga długość 40 mm. Ten żwawy chrząszcz jest aktywny nocą, szczególnie po opadach deszczu. W czerwcu bądź lipcu ma letnią przerwę w aktywności, często natomiast widuje się go w sierpniu, a nawet wrześniu. Biegacz skórzasty jest chrząszczem drapieżnym, jest prawie niezdolny do lotu, poluje biegając. Ofiarę oblewa sokami trawiennymi, a następnie wysysa jej nadtrawione tkanki. Soki trawienne służą mu również jako ciecz obronna. Zaniepokojony biegacz może je wystrzykiwać na odległość 1 m. Jaja składa pojedynczo w małych dołkach w ziemi, teleskopowo wydłużającym się odwłokiem. Drapieżne larwy żyją w wierzchniej warstwie gleby. Chrząszcze te żyją 2–3 lata. Owad barwy matowoczarnej, z punktowanymi, pomarszczonymi pokrywami przypominającymi grubo wyprawioną skórę (stąd nazwa). Bytuje na nieużytkach i w lasach liściastych i mieszanych.

 

Więcej…  

Biegacz złocisty (Carabus auratus) – gatunek drapieżnego owada z rodziny biegaczowatych z rzędu chrząszczy. Występuje szeroko w zachodniej i środkowej Europie. Przez terytorium Polski przebiega wschodnia granica jego występowania. Pospolitszy na północy i północnym zachodzie Polski. Niekiedy można go spotkać w górach.

 

Więcej…  

Biegacz gruzełkowaty (Carabus variolosus) – gatunek chrząszcza z rodziny biegaczowatych występujący w wilgotnych miejscach na terenach górskich i podgórskich. W Polsce jest rzadko spotykany, występuje w południowej części kraju.

 

Więcej…  

Pierzchotek pobrzeżnik (Elaphrus cupreus) – gatunek chrząszcza z rodziny biegaczowatych.

 

Więcej…  

Biegacz górski (Carabus arcensis) — to duży gatunek chrząszcza z rodziny biegaczowatych, występujący na terenach całej palearktyki oprócz skrajnie północnych i południowych rejonów Europy i północnej Afryki. W Polsce należy do najpospolitszych gatunków rodzaju. Osiąga około 17-20 mm długości. Spotykany jest głównie na terenach podgórskich. Poluje na inne owady, pająki, ślimaki lub dżdżownice.

 

Więcej…  

Cicindela aurofasciata - owad z rzędu chrząszczy występujący w Indiach. Na ciemnych pokrywach znajdują się żółte plamy tworzące krzyż. Cicindela aurofasciata jest chrząszczem drapieżnym.

 

Więcej…  

Broscinae – podrodzina drapieżnych chrząszczy z rodziny biegaczowatych.

 

Więcej…  

Pheropsophus – rodzaj owadów z rodziny biegaczowatych obejmujący gatunki:

 

Więcej…  

Pheropsophus verticalis − gatunek owada z rodzaju Pheropsophus. Spędza główną część roku w koloniach pod skałami, polując nocami na małe owady. W lecie osobniki parują się i składają jaja. Każda samica otacza jajo błotem i przykleja je do skał. Następnie jajo przechodzi trzy fazy rozwoju. Po całkowitym rozwoju dorosłego owada dołącza on do reszty i porozumiewa się z nimi za pomocą dobrze wykształconych czułek.

 

Więcej…  

Protopaussus – rodzaj myrmekofilnego chrząszcza z podrodziny Paussinae, rodziny biegaczowatych. Stanowi jedyny rodzaj w plemieniu Protopaussini. Opisano dziewięć gatunków Protopaussus, w tym jeden wymarły, znany z inkluzji w dominikańskim bursztynie. Obecny zasęg występowania rodzaju obejmuje krainę orientalną i południowo-wschodnią część Palearktyki. Larwy tych chrząszczy nie są znane, a myrmekofilny tryb życia przypuszcza się na podstawie adaptacji morfologicznych, a nie obserwacji przyżyciowych.

 

Więcej…  

Szykoń (Pterostichus) – rodzaj owadów z rzędu chrząszczy. Podobnie jak inne biegaczowate są to owady drapieżne, ale potrafią pobierać także pokarm roślinny, co powoduje, że mogą powodować straty w uprawach roślinnych.

 

Więcej…  

Mormolyce – rodzaj tropikalnych chrząszczy z rodziny biegaczowatych i podrodziny Harpalinae.

 

Więcej…  

Dzier włochaty (Harpalus rufipus) - gatunek średniej wielkości chrząszcza z rodziny biegaczowatych oraz podrodziny Harpalinae. Występuje w prawie całej Eurazji w tym na terenach całej Europy, północnej Afryki, Makaronezji, Azji Mniejszej, Iranu oraz na Syberii i w Japonii. Wprowadzono go również w Ameryce Północnej. Gatunek ten toleruje szeroki zakres środowisk, od wilgotnych terenów bagnistych poprzez lasy po suche łąki i pola uprawne. Osiąga zazwyczaj od 10 do 17 mm długości. Większa część pancerzu jest matowo czarna, zaś krawędzie i kończyny są czerwone lub pomarańczowe. Czasami uważany jest za szkodnika truskawek.

 

Więcej…  

Paussus – rodzaj chrząszcza z podrodziny Paussinae, rodziny biegaczowatych. Te rzadkie chrząszcze są silnie przystosowane do bezwzględnie myrmekofilnego trybu życia. Gatunkiem typowym jest Paussus microcephalus, opisany przez Karola Linneusza w 1775 roku. Do rodzaju Paussus sensu lato zaliczanych jest dziś ponad 300 gatunków, zgrupowanych w około 50 podrodzajach. Znane są z Afryki tropikalnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części krainy palearktycznej, oraz Madagaskaru.

 

Więcej…  

Trzyszcz polny (Cicindela campestris) – pospolity w całej Polsce owad z rzędu chrząszczy. Długość 12–16 mm. Owad barwy zielonej w białe plamy, od spodu niebieskawy, nogi i boki tułowia czerwonawe. Pojawia się wczesną wiosną, głównie na polanach i drogach leśnych. Wbrew swej nazwie rzadko występuje na polach. Trzyszcz polny jest chrząszczem drapieżnym, polifagicznym.

 

Więcej…  

Trzyszcz nadmorski (Cicindela maritima) – gatunek kserotermicznego chrząszcza z rodziny biegaczowatych. Owad o długości ciała 12–15 mm, barwy brązowoczerwonej z czerwonawymi nogami. Środkowa przepaska jest odgięta ku tyłowi pokryw.

 

Więcej…  

Biegacz zielonozłoty (Carabus auronitens) - gatunek dużego chrząszcza z rodziny biegaczowatych, przypisywany do podrodzaju Chrysocarabus. Jest szeroko rozpowszechniony, występuje od Pirenejów po Karpaty. W Polsce zasiedla lasy różnych typów, w Tatrach i Bieszczadach spotykany jest także ponad górną granicą lasu. Osiąga około 18-28 mm długości. Spośród innych gatunków rodzaju Carabus wyróżnia się głównie ubarwieniem. Pokrywy skrzydeł są koloru jasnozielonego, zaś kończyny jaskrawoczerwone. Przedplecze i głowa w zależności od gatunku, mogą być zielonawe, czerwonawe lub pomarańczowe. Poluje na inne owady, pająki i ślimaki.

 

Więcej…  

Manticora scabra – owad z rzędu chrząszczy występujący w Mozambiku, Transwalu i Zimbabwe. Długość 55-59 mm. Manticora scabra jest chrząszczem drapieżnym.

 

Więcej…  

Biegacz ogrodowy (Carabus hortensis) - owad z rodziny biegaczowatych występujący w lasach, m.in. w Polsce.

 

Więcej…  

Niestrudek lśniący, niestrudek błyszczyk (Bembidion lampros) – gatunek chrząszcza z rodziny biegaczowatych. Jest typem nomenklatorycznym podrodzaju Metallina Motschulsky, 1864.

 

Więcej…  

Elaterinae − podrodzina owadów z rzędu chrząszczy, z rodziny sprężykowatych. Obejmuje ona 6 plemion.

 

Więcej…  

Zygzakowiec kokornakowiec (Zerynthia polyxena) – gatunek motyla z rodziny paziowatych o żółtym ubarwieniu skrzydeł z czarnymi pasmami i czerwonymi punktami (te jednak u niektórych osobników nie występują). Charakterystyczny dla tego gatunku jest deseń na brzegu skrzydeł, od którego pochodzi polska nazwa. Gatunek zamieszkujący południową Europę, rozmieszczony wyspowo w odpowiadających mu biotopach.

 

Więcej…  

Łaźbiec (barciak mniejszy) (Achroia grisella) - owad z rzędu motyli. Motyl o rozpiętości skrzydeł 2 cm i szarej barwie. Samica składa na plastrach około 250-300 jaj, z których wylęgają się drobne gąsienice żerujące w komórkach plastra pszczelego. Mogą one uszkadzać czerw, powodując jego zamieranie. W ciągu roku wydaje 2-3 pokoleń. Motyl ten może się rozwijać również w plastrach poza ulem, gdzie ramki z plastrami są magazynowane i gdzie również niszczy plastry.

 

Więcej…