owadyGomphocerippus rufus – euroazjatycki gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny szarańczowatych (Acrididae), jedyny przedstawiciel rodzaju Gomphocerippus. W Polsce jest gatunkiem rzadko spotykanym. W północnej części kraju znany jest z nielicznych stanowisk, natomiast na południu spotykany jest częściej. W europejskiej części zasięgu występowania jest gatunkiem borealno-górskim.

 

Więcej…  

Kwieciak bawełniany (Anthonomus grandis) — chrząszcz z rodziny Curculionidae, szkodnik żerujący na bawełnie.

 

Więcej…  

Rusałka pokrzywnik (Aglais urticae) – gatunek motyla z rodziny rusałkowatych.

 

Więcej…  

Krasanka natrawka (Cercopis vulnerata) - pluskwiak równoskrzydły z rodziny pienikowatych. Charakteryzuje się opływowym kształtem, czerwono-czarnymi skrzydłami, małymi oczami i krótkimi czułkami. Osiąga do 10 mm. Występuje na łąkach, skrajach lasów oraz w ogrodach pomiędzy kwietniem, a sierpniem.

 

Więcej…  

Pasyn lucylla (znany też pod polskimi synonimami: pokłonnik lucylla pasyn wołowiczek), (Neptis rivularis) – owad z rzędu motyli, z rodziny rusałkowatych (Nymphalidae). W Polsce jest gatunkiem prawnie chronionym.

 

Więcej…  

Kwietniczek dwojaczek (Anthaxia nitidula) – gatunek chrząszcza z rodziny bogatkowatych. Spotykany w Europie, zwłaszcza na południu. Imaga spotykane na bzie i róży. Gatunek charakteryzuje się wyraźnym dychroizmem płciowym: samce są złotozielone z metalicznym połyskiem, samice mają pomarańczowe przedplecze i głowę, a okrywy niebieskozielone.

 

Więcej…  

Paśnik chrzaniak (Xanthorhoe fluctuata) - owad z rzędu motyli, z rodziny miernikowcowatych (Geometridae).

 

Więcej…  

Podkrzewin bezskrzydły, ćwierkacz bezskrzydły (Pholidoptera aptera) – gatunek górskiego owada z rzędu prostoskrzydłych (Orthoptera). Występuje w Europie. W Polsce jest gatunkiem bardzo rzadko spotykanym – występuje tylko w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce klasyfikowany jest w kategorii NT (bliski zagrożenia).

 

Więcej…  

Drzewożerek jednożerny (Dryocoetes autographus) – gatunek owada z rzędu chrząszczy.

 

Więcej…  

Polowiec szachownica (Melanargia galathea syn. Agapetes galathea) - owad z rzędu motyli. Skrzydła o rozpiętości 45-50 mm, z wierzchu białe z czarno-brunatnymi plamami, od spodu jaśniejsze, na przednim skrzydle występuje jedno, a na tylnym pięć lub sześć czarnych oczek z jasną obwódką. Polowiec szachownica jest jedynym przedstawicielem podrodziny oczennicowatych nieposiadającym na górnej powierzchni skrzydeł "pawich oczu".

 

Więcej…  

Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis) - motyl nocny (ćma) z rodziny omacnicowatych, szkodnik roślin uprawnych.

 

Więcej…  

Phorocera – rodzaj muchówek z rodziny rączycowatych (Tachinidae).

 

Więcej…  

Pieris virginiensis (ang. West Virginia White Butterfly) - motyl dzienny z rodziny bielinkowatych (Pieridae).

 

Więcej…  

Pasikonikowate (Tettigoniidae) – rodzina owadów prostoskrzydłych, długoczułkowych (Ensifera).

 

Więcej…  

Acanthognathus – rodzaj mrówek z podrodziny Myrmicinae.

 

Więcej…  

Rolnica szkółkówka (Agrotis vestigialis) – motyl z rodziny sówek (Noctuidae).

 

Więcej…  

Zorzynek rzeżuchowiec (Anthocharis cardamines) – owad z rzędu motyli. Skrzydła o rozpiętości 35-40 mm, z wierzchu białe. Na przednim skrzydle czarna plama wierzchołkowa, na żyłce poprzecznej czarna plamka. Spód skrzydeł biały z zielonkawym deseniem. U samca po obu stronach przedniego skrzydła, w przedniej części pomarańczowa plama.

 

Więcej…  

Capsodes gothicus – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Szlaczkoń południowiec (Colias alfacariensis syn. Colias australis) - owad z rzędu motyli. Skrzydła o rozpiętości ok. 40 mm, żółte. Na przednim skrzydle czarna plamka na żyłce poprzecznej i plama wierzchołkowa, czarna obwódka w dolnej części tylnego skrzydła. Na tylnym skrzydle intensywnie pomarańczowa plamka w kształcie dysku.

 

Więcej…  

Kornik drukarczyk (Ips amitinus) – gatunek chrząszcza zaliczany do kornikowatych.

 

Więcej…  

Kornik sześciozębny (Ips sexdentatus) – gatunek chrząszcza zaliczany do kornikowatych.

 

Więcej…  

Wstęgówka śliwica (Catocala fulminea) – gatunek motyla z rodziny sówkowatych (Noctuidae), z podrodziny wstęgówek.

 

Więcej…  

Hurtnica wstydliwa (Lasius brunneus) – gatunek mrówki z podrodziny Formicinae.

 

Więcej…  

Anochetus – rodzaj owadów należących do rodziny mrówkowatych, sklasyfikowany przez Gustava Mayra w roku 1861.

 

Więcej…  

Giez bydlęcy duży, bydleń (Hypoderma bovis) – owad z rodziny gzowatych.

 

Więcej…  

Gzowate, gzy (Oestridae) – rodzina owadów z rzędu muchówek. Znanych obecnie jest około 1500 gatunków.

 

Więcej…  

Mucha Paula Allena (pełna nazwa: mucha bzygowata Paula Allena, ang.: Paul Allen's flower fly, łac.: Eristalis alleni) to mucha bzygowata, która występuje tylko w wysokogórskich wilgotnych lasach Kostaryki. Została tak nazwana na cześć Paula Allena za jego dużą pomoc materialną w rozwoju wiedzy na temat muchówek. Inna z much bzygowatych otrzymała nazwę na cześć współpracownika Allena Billa Gatesa. Nosi ona nazwę mucha bzygowata Billa Gatesa (ang.: Bill Gates' flower fly, łac.: Eristalis gatesi).

 

Więcej…  

Chrysoperla – rodzaj sieciarek z rodziny złotookowatych (Chrysopidae). Obejmuje gatunki występujące niemal na całym świecie, choć większość ma holarktyczny zasięg występowania. Są trudne do zidentyfikowania ze względu na brak wyraźnych cech diagnostycznych oraz niejednoznaczną terminologię stosowaną przez autorów kluczy do identyfikacji gatunków.

 

Więcej…  

Biedronka bledniczka (Myzia oblongoguttata syn. Neomysia oblongoguttata) – owad z rodziny biedronkowatych żyjący w borach sosnowych, także w Polsce. Żywi się innymi owadami i ich larwami oraz jajami. Osiąga długość 6-7 mm.

 

Więcej…  

Modraszek argus (Plebejus argus) − gatunek owada z rzędu motylii, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).

 

Więcej…