owadyPszczoła (Apis) – rodzaj z rodziny pszczołowatych (Apidae).

 

Więcej…  

Modraszek adonis (Lysandra bellargus, Polyommatus bellargus) − owad z rzędu motylii, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).

 

Więcej…  

Strumycznikowate, strumyczniki (Osmylidae) – rodzina owadów z rzędu sieciarek (Neuroptera) charakteryzująca się obecnością przyoczek. Obejmuje około 160 współcześnie żyjących gatunków rozprzestrzenionych po całym świecie, z wyjątkiem środkowej i północnej części Ameryki Północnej. Część z nich zasiedla środowiska bezpośrednio sąsiadujące ze strumieniami, stąd zwyczajowa nazwa rodziny.

 

Więcej…  

Omocestus – rodzaj owadów prostoskrzydłych z rodziny szarańczowatych (Acrididae) obejmujący ponad 40 gatunków. Występują w krainie palearktycznej.

 

Więcej…  

Omocestus rufipes – gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny szarańczowatych (Acrididae) o palearktycznym zasięgu występowania.

 

Więcej…  

Szarańcza wędrowna (Locusta migratoria) – szeroko rozprzestrzeniony gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny szarańczowatych (Acrididae), znany z całej półkuli wschodniej. Jest to gatunek zdolny do wytwarzania fazy stadowej i odbywania dalekich wędrówek. W Polsce odnotowywano naloty szarańczy, prawdopodobnie tego gatunku, od XI wieku. Ostatnie udokumentowane przypadki pojawienia się Locusta migratoria na obszarze Polski miały miejsce w okolicy Kozienic w 1967 roku.

 

Więcej…  

Biedronka oczatka (Anatis ocellata) - owad z rzędu chrząszczy. Największa z występujących w Polsce biedronek osiąga długość 9 mm. Owad barwy czarnej, na czerwonych pokrywach skrzydeł czarne plamki w białych obwódkach. Oczatka jest gatunkiem kosmopolitycznym, bytuje w lasach iglastych (głównie świerkowych) na całym świecie.

 

Więcej…  

Aphomomyrmex afer – gatunek mrówki z podrodziny Formicinae. Został opisany przez Emery'ego w 1899.

 

Więcej…  

Wścieklica marszczysta – gatunek mrówki z podrodziny Myrmicinae.

 

Więcej…  

Modliszka chińska (Tenodera sinensis) – gatunek owada z rzędu modliszek pochodzący z Chin.

 

Więcej…  

Barczatka wilczomleczówka lub barczatka castrensis Malacosoma castrense lub Malacosoma castrensis – motyl z rodziny barczatkowatych. W Polsce dość częsty.

 

Więcej…  

Pazik brzozowiec (Thecla betulae) - owad z rzędu motyli, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).

 

Więcej…  

Wieczernica strzałówka (Acronicta psi) − owad z rzędu motyli, z rodziny sówkowatych (Noctuidae).

 

Więcej…  

Hippodamia – rodzaj owadów z rodziny biedronkowatych z rzędu chrząszczy.

 

Więcej…  

Dostojka latonia (Issoria lathonia) – owad z rzędu motyli, z rodziny rusałkowatych (Nymphalidae).

 

Więcej…  

Liocoris tripustulatus – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Papilio buddha – motyl z rodziny paziowatych występujący na obszarze łańcucha górskiego Ghatów Zachodnich w Indiach. Przypomina gatunek Papilio palinurus, ale jest od niego większy - osiąga rozpiętość skrzydeł od 10,7 do 15,5 cm. Występujący lokalnie, ale powszechnie. Nie jest wprawdzie zagrożonym gatunkiem, ale chroni go prawo Indii.

 

Więcej…  

Polyura delphis – motyl dzienny z rodziny rusałkowatych (Nymphalidae). Bliskie pokrewieństwo z motylami z rodzaju Charaxes.

 

Więcej…  

Skoczek zielony (Omocestus viridulus) – euroazjatycki gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny szarańczowatych (Acrididae). W Europie Południowej spotykany wyłącznie w górach, w Polsce na obszarze całego kraju.

 

Więcej…  

Polietes – rodzaj muchówek z rodziny muchowatych (Muscidae).

 

Więcej…  

Loxa viridis – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Modraszek bagniczek (Plebejus optilete syn. Vaccinina optilete, Albulina optilete) – motyl z rodziny modraszkowatych. Rzadki gatunek motyla dziennego żyjącego na bagnach, biologicznie związany z borówką bagienną, który jest reliktem okresu lodowcowego. Zagrożony wymarciem.

 

Więcej…  

Aneuretus simoni – gatunek mrówki z podrodziny Aneuretinae, jedyny przedstawiciel rodzaju Aneuretus. Występuje endemicznie na Cejlonie.

 

Więcej…  

Życiorkowate (Hemerobiidae) – szeroko rozprzestrzeniona w różnych strefach klimatycznych i liczna w gatunki rodzina drapieżnych owadów z rzędu sieciarek (Neuroptera) związanych głównie ze środowiskiem leśnym. Obejmuje zarówno gatunki kosmopolityczne, jak i endemiczne. Są wśród nich gatunki odgrywające istotną rolę w biologicznej kontroli szkodników upraw, zwłaszcza mszyc, czerwców i roztoczy. W zapisie kopalnym znane są od jury. Najstarszy znany gatunek zaliczany do tej rodziny to znaleziony w Kazachstanie †Promegalomus anomalus.

 

Więcej…  

Aenictogiton – rodzaj mrówek z podrodziny Aenictogitoninae. Opisany przez Carlo Emery'ego w 1901.

 

Więcej…  

Błyszczka jarzynówka (Autographa gamma) - owad z rzędu motyli, z rodziny sówkowatych (Noctuidae).

 

Więcej…  

Sówkowate, sówki (Noctuidae) – rodzina motyli o krępej budowie ciała i szarawym ubarwieniu. Większość sówkowatych lata nocą, przylatują do światła. Należą do nich takie motyle jak sówka (Hadena basilinea), wstęgówki o przednich skrzydłach szarych i tylnych z czerwonymi lub niebieskimi pasami i inne. Krajowe gatunki reprezentują następujące podrodziny:

 

Więcej…  

Wstęgówka pąsówka (Catocala nupta) – gatunek motyla z rodziny sówkowatych (Noctuidae), z podrodziny wstęgówek. Jest polifagiem. W Polsce występuje na obszarze całego kraju.

 

Więcej…  

Konik ciemny (Chorthippus pullus) – europejski gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny szarańczowatych (Acrididae), po raz pierwszy opisany naukowo z Niemiec. W Polsce jest gatunkiem rzadkim, występującym lokalnie, na żwirowiskach, na rozproszonych stanowiskach, w dolinach górskich rzek, a na niżu – głównie na polanach w lasach iglastych.

 

Więcej…  

Cryptocephalus tetraspilus – gatunek z rzędu chrząszczy z rodziny stonkowatych. Gatunek po raz pierwszy został naukowo opisany w 1851 roku przez Suffriana.

 

Więcej…