owadyPapilio sjoestedti – motyl z rodziny paziowatych występujący naturalnie w Tanzanii.

 

Więcej…  

Modraszek Rebela (Phengaris rebeli, syn. Maculinea rebeli) - myrmekofilny gatunek motyla z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Sytuacja taksonomiczna gatunku nie jest jasna. Ze względu na brak różnic morfologicznych i genetycznych może być traktowany jako forma ekologiczna modraszka alkona. Gąsienice początkowo żerują na kwiatostanach goryczki krzyżowej, natępnie kontynuują swój rozwój w gniazdach niektórych gatunków mrówek z rodzaju Myrmica. W Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej

 

Więcej…  

Fałdówka porostówka (Eilema complana) - owad z rzędu motyli, z rodziny niedźwiedziówkowatych (Arctiidae).

 

Więcej…  

Hylesinus varius – gatunek owada z rzędu chrząszczy z podrodziny kornikowatych. Występuje w Europie, Afryce Północnej i na Kaukazie. W języku polskim opisywany jest pod różnymi nazwami zwyczajowymi (jesionowiec zmienny, jesionowiec pstry, jaśniak pstry).

 

Więcej…  

Brodawnica (Bryodema tuberculatum) – owad z rodziny szarańczowatych (Acrididae), występujący w północnej Eurazji.

 

Więcej…  

Chorthippus albomarginatus – euroazjatycki gatunek lub grupa blisko spokrewnionych gatunków owadów prostoskrzydłych z rodziny szarańczowatych (Acrididae). Poszczególne populacje zaliczane do tej grupy owadów są bardzo podobne morfologicznie, przez co wielu autorów wyróżniało liczne podgatunki Ch. albomarginatus (np. Bej-Bienko & Miszczenko, 1951 i Harz, 1975). Analiza budowy aparatów strydulacyjnych oraz akustycznych sygnałów godowych wydawanych przez te owady wskazuje na duże zróżnicowanie etologiczne poszczególnych populacji, przy nieznacznych różnicach morfologicznych. Badacze uważają, że jest to grupa nowych, filogenetycznie młodych gatunków.

 

Więcej…  

Cryptocephalus vittatus – gatunek z rzędu chrząszczy z rodziny stonkowatych. Gatunek po raz pierwszy został naukowo opisany w 1775 roku przez Fabriciusa.

 

Więcej…  

Cryptocephalus quatuordecimmaculatus – gatunek z rzędu chrząszczy z rodziny stonkowatych. Gatunek po raz pierwszy został naukowo opisany w 1792 roku przez Schneidera.

 

Więcej…  

Słonik (Curculio) – rodzaj chrząszcza z rodziny ryjkowcowatych. Należy do niego około 345 gatunków występujących w Azji, Europie, Afryce i Ameryce Północnej. Fauna Europaea wymienia dziesięć gatunków. Na terenie Polski wykazano istnienie ośmiu gatunków (C. betulae, C. elephas, C. glandium, C. nucum, C. pellitus, C. rubidus, C. venosus i C. villosus).

 

Więcej…  

Macrodontia cervicornis – gatunek chrząszcza z rodziny kózkowatych. Osobniki tego gatunku są jednymi z największych współcześnie żyjących chrząszczy. Imagines osiągają ponad 17 cm długości. Gatunek znany jest z lasów Kolumbii, Ekwadoru, Peru, Boliwii, Gujany i Brazylii. Jest uwzględniony w czerwonej księdze IUCN z kategorią narażony (VU)

 

Więcej…  

Pienikowate (Cercopidae) - rodzina pluskwiaków należąca do podrzędu piewików licząca około 3000 gatunków.

 

Więcej…  

Przybyszka australijska, karaczan australijski (Periplaneta australasiae) – gatunek synantropijny z rzędu karaczanów, rodzina prusakowate (Blattellidae).

 

Więcej…  

Dolichovespula maculata - gatunek owada z rodziny osowatych (Vespidae). Cechą charakterystyczną tej osy, jest to, że jest czarna i ma białe plamki. Trochę pobobna do Dolichovespula adulterina. Długość ciała wynosi niewiele, do 2 cm długości.

 

Więcej…  

Żupałkowate (Ascalaphidae) – rodzina dużych lub średniej wielkości owadów z rzędu sieciarek (Neuroptera) blisko spokrewniona z mrówkolwowatymi (Myrmeleontidae). Obejmuje 400–450 współcześnie żyjących gatunków rozprzestrzenionych po całym świecie. Większość z nich występuje w strefie tropikalnej i subtropikalnej.

 

Więcej…  

Ankylomyrma coronacantha – gatunek mrówki z podrodziny Myrmycinae, jedyny przedstawiciel rodzaju. Został opisany przez Boltona w 1973.

 

Więcej…  

Exorista – rodzaj muchówek z rodziny rączycowatych (Tachinidae).

 

Więcej…  

Exoristinae – podrodzina owadów z rodziny rączycowatych (Tachinidae).

 

Więcej…  

Szczerbówka ksieni, szczerbówka wierzbówka (Scoliopteryx libatrix) - owad z rzędu motyli. Rozpiętość skrzydeł 40-45 mm. Na przednich skrzydłach dwie białe przepaski i białe plamki. W ciągu roku szczerbówka ksieni ma dwa pokolenia. Owady drugiego pokolenia zimują.

 

Więcej…  

Piezodorus lituratus – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Aphelocheiridae – rodzina wodnych pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera). Takson monotypowy z rodzajem – Aphelocheirus Westwood 1833. W Polsce występuje jeden, pospolity gatunek, płaszczak Aphelocheirus aestivalis (Fabricius 1794) – sprawnie i szybko pływający mieszkaniec szybko płynących, niewielkich rzek (reofil). Unika górskich potoków. Ma charakterystyczne, czarne ubarwienie grzbietowej części ciała i skrzydła zredukowane do niewielkich płytek na grzbiecie. Jest drapieżnikiem polującym na rozmaite wodne bezkręgowce i wysysającym je przy pomocy kłująco-ssącego aparatu gębowego. Dorosłe osobniki osiągają ok. 15 mm długości.

 

Więcej…  

Osa rudawa (łac. Vespula rufa) – owad o długości 1 do 2 cm. Podobny do osy pospolitej jednak u nasady odwłoka występuje u niej charakterystyczne rudawoczerwone zabarwienie. Osy tego gatunku występują na suchych nasłonecznionych łąkach, polach nieużytkach i skarpach. Gniazda o wielkości niewielkiej piłki buduje pod ziemią. Gniazdo składa się zwykle z 3-5 plastrów zawierających łącznie zaledwie kilkaset komórek. Osa rudawa występuje w przeważającej części Europy, w zachodniej Syberii i w Ameryce Północnej. W Polsce pospolita lecz trudna do zauważenia.

 

Więcej…  

Miris striatus – gatunek owada z rzędu pluskwiaków.

 

Więcej…  

Dostojka selene (Boloria selene) – owad z rzędu motyli, z rodziny rusałkowatych (Nymphalidae).

 

Więcej…  

Eugaster spinulosa – gatunek owada prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae). Występuje w Maroko skąd został opisany naukowo w 1763.

 

Więcej…  

Osmylus – rodzaj sieciarek z rodziny strumycznikowatych (Osmylidae), dla której jest typem nomenklatorycznym.

 

Więcej…  

Strumycznik zwyczajny (Osmylus fulvicephalus) – gatunek sieciarki z rodziny strumycznikowatych (Osmylidae). Występuje w strefie umiarkowanej i ciepłej Europy. Jest jedynym występującym w Europie przedstawicielem tej rodziny. W Polsce jest rozprzestrzeniony na obszarze całego kraju.

 

Więcej…  

Papilio homerus – motyl z rodziny paziowatych występujący wyłącznie na Jamajce, szczególnie w Górach Błękitnych na wschodzie wyspy, oraz w lasach położonych w jej zachodniej części. Gatunek ten uważany jest za największego przedstawiciela rzędu Lepidoptera na półkuli zachodniej. Osiąga on bowiem średnią rozpiętość skrzydeł do 15 cm.

 

Więcej…  

Parnassiini – plemię motyli dziennych z rodziny paziowatych. Jej przedstawiciele występują na terenie Europy, Ameryki Północnej i Azji. Plemię to liczy około 50 gatunków motyli. W skład tego plemienia wchodzą rodzaje:

 

Więcej…  

Skalnik bryzeida (Chazara briseis) - owad z rzędu motyli, z rodziny rusałkowatych (Nymphalidae).

 

Więcej…  

Chrysolina varians – owad z rzędu chrząszczy, z rodziny stonkowatych.

 

Więcej…