owadyMrówka smętnica (Formica lugubris) – gatunek mrówki z podrodziny Formicinae.

 

Więcej…  

Barczatka koniczynówka, kosmatka koniczynówka (Lasiocampa trifolii) – motyl nocny z rodziny barczatkowatych. Wahania liczebności, czasem pospolita.

 

Więcej…  

Rusałka laik (Nymphalis vaualbum) – motyl z rodziny rusałkowatych.

 

Więcej…  

Cryptocephalus schaefferi – gatunek z rzędu chrząszczy z rodziny stonkowatych. Gatunek po raz pierwszy został naukowo opisany w 1789 roku przez Schranka.

 

Więcej…  

Bielinek bryonie (Pieris bryoniae) - motyl dzienny z rodziny bielinkowatych (Pieridae).

 

Więcej…  

Niezdarka dziewica (Saga pedo) – duży, drapieżny owad z rzędu prostoskrzydłych. Występuje w Europie, północnej Azji i Ameryce Północnej. Jest największym przedstawicielem europejskich pasikoników. Długość jej ciała sięga 12 cm. Polska nazwa zwyczajowa tego gatunku nawiązuje do niezdarnych ruchów oraz sposobu rozmnażania – niezdarka dziewica rozmnaża się partenogenetycznie.

 

Więcej…  

Zawadzik leśniczek (Troilus luridus) – gatunek drapieżnego owada z rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych, z rodziny tarczówkowatych. Długość ciała 11-12 mm. Występuje głównie w lasach. W odróżnieniu od innych członków rodziny tarczówkowatych, jest gatunkiem drapieżnym. Za pomocą kłującego aparatu gębowego owady dorosłe wysysają mszyce, larwy chrząszczy i błonkówek, oraz gąsienic motyli (najczęściej szkodników leśnych) . Z tego powodu gatunek ten ma duże znaczenie w ochronie lasów i sadów. Pojawia się czasami masowo w przypadku gradacji szkodników.

 

Więcej…  

Karaczan prusak (Blatella germanica) – owad z rzędu karaczanów, rodziny prusakowatych (Blattellidae).

 

Więcej…  

Papilio demodocus – motyl z rodziny paziowatych występujący powszechnie na terenie Afryki. Szczególnie na terenach zalesionych oraz w ogrodach. Samce osiągają rozpiętość skrzydeł 10-12 cm, samice zaś 11-13 cm. Różnice morfologiczne pomiędzy samcami a samicami są niewielkie. Owad dorosły lata cały rok, jednak najwięcej osobników spotyka się między wrześniem a majem. Jest szkodnikiem, gdyż jego

 

Więcej…  

Górówka boruta (Erebia ligea) – gatunek motyla z rodziny rusałkowatych.

 

Więcej…  

Thaumatomyrmex – rodzaj mrówek z podrodziny Ponerinae. Gatunkiem typowym jest T. mutilatus.

 

Więcej…  

Rzemlik osinowiec (Saperda populnea) - owad z rzędu chrząszczy. Długość ciała 9-15 mm.

 

Więcej…  

Cryptocephalus biguttatus – gatunek z rzędu chrząszczy z rodziny stonkowatych. Gatunek po raz pierwszy został naukowo opisany w 1763 roku przez Scopoliego.

 

Więcej…  

Piętnówki (Hadeninae) – podrodzina motyli w obrębie rodziny sówkowatych (Noctuidae). Jest bardzo liczna: wyróżnia się kilka tysięcy gatunków i 382 rodzaje. Do piętnówek należy wiele szkodników upraw, z czego w Polsce szczególnie szkodliwe są gatunki z rodzaju Mamestra (m.in. piętnówka kapustnica, piętnówka brukiewka).

 

Więcej…  

Elenchidae – rodzina wachlarzoskrzydłych.

 

Więcej…  

Papilio bianor – motyl z rodziny paziowatych występujący w Japonii i na Tajwanie. Jest motylem średniej wielkości, rozpiętość jego skrzydeł wynosi od 10 do 12 cm, przy czym większe rozmiary osobniki tego gatunku osiągają latem (w porównaniu z wiosną). Ubarwienie tych motyli jest zasadniczo czarne. Osobniki żeńskie mają czerwoną kropkę na tylnych skrzydełkach.

 

Więcej…  

Witalnik naostrzak (Chiasmia clathrata, Semiothisa clathrata) - owad z rzędu motyli o rozpiętości skrzydeł 11–15 mm. Pospolity na terenie całej Polski, z wyjątkiem Tatr.

 

Więcej…  

Agatówka łobodnica (Trachea atriplicis) – motyl nocny z rodziny sówek (Noctuidae) występujący w Polsce i dalszej części Europy.

 

Więcej…  

Aporophyla – rodzaj motyli z rodziny sówkowatych. Obejmuje siedem gatunków:

 

Więcej…  

Chorthippus – rodzaj owadów prostoskrzydłych z rodziny szarańczowatych (Acrididae), w języku polskim określanych zwyczajową nazwą konik lub konik polny, choć w potocznym użyciu nazwy te stosowane są w szerszym znaczeniu.

 

Więcej…  

Heptageniidae – rodzina owadów uskrzydlonych należących do rzędu jętek.

 

Więcej…  

Świerszczowate, świerszcze (Gryllidae) – rodzina owadów prostoskrzydłych (Orthoptera), długoczułkowych (Ensifera), obejmująca około 900 gatunków występujących na wszystkich kontynentach, poza Antarktydą. Większość gatunków występuje w strefie tropikalnej. W Europie stwierdzono występowanie 63 gatunków, a w Polsce 6. Typem nomenklatorycznym rodziny jest Gryllus.

 

Więcej…  

Hemerobius – rodzaj sieciarek (Neuroptera) z rodziny życiorkowatych (Hemerobiidae), dla której jest typem nomenklatorycznym. Został opisany przez Karola Linneusza w Systema Naturae w 1758 roku.

 

Więcej…  

Hemerobius stigma – gatunek ciepłolubnej sieciarki (Neuroptera) z rodziny życiorkowatych (Hemerobiidae) o holarktycznym zasięgu występowania. W Europie jest liczny i szeroko rozprzestrzeniony, występuje nawet w wyższych partiach gór. Na Florydzie i na Wyspach Brytyjskich jest jedną z najpospolitszych sieciarek. W Polsce jest spotykany na obszarze całego kraju. Preferuje miejsca nasłonecznione. Zimują osobniki dorosłe. Biologia gatunku została dość dobrze zbadana, głównie ze względu na możliwość wykorzystania w biologicznej walce ze szkodnikami lasów. Klucz do identyfikacji larw opracowali Miller i Lambdin w 1984 roku.

 

Więcej…  

Kłopotek czarny (Spondylis buprestoides) - chrząszcz z rodziny kózkowatych. Kształt ciała wyraźnie odróżnia S. buprestoides od innych przedstawicieli Cerambycidae.

 

Więcej…  

Hetrodinae – podrodzina owadów prostoskrzydłych z rodziny pasikonikowatych (Tettigoniidae). Obejmuje około 70 gatunków zgrupowanych w 14 rodzajach.

 

Więcej…  

Gnojka wytrwała (Eristalis tenax) - owad z rodziny bzygowatych. Długość 15-19 mm, barwy żółtawoszarej.

 

Więcej…  

Wstęgówka czerwonka (Catocala elocata) – owad z rzędu motyli. Skrzydła po stronie grzbietowej brunatne, od spodu cynobrowe z czarnymi przepaskami. Gąsienice tego motyla zerują na wierzbach i topolach. Wstęgówka czerwonka jest polifagiem.

 

Więcej…  

Skalnik driada (Minois dryas) - owad z rzędu motyli, z rodziny rusałkowatych (Nymphalidae).

 

Więcej…  

Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) – chrząszcz z rodziny kózkowatych.

 

Więcej…