nowopłetweAldrovandia – rodzaj ryb łuskaczokształtnych z rodziny Halosauridae.

 

Więcej…  

Halosauridae – rodzina ryb łuskaczokształtnych.

 

Więcej…  

Halosauropsis macrochir – gatunek morskiej ryby łuskaczokształtnej z rodziny Halosauridae, jedyny przedstawiciel rodzaju Halosauropsis Collett, 1896.

 

Więcej…  

Halosaurus – rodzaj ryb łuskaczokształtnych z rodziny Halosauridae.

 

Więcej…  

Lipogenys gillii – gatunek morskiej ryby elopsopodobnej z rodziny łuskaczowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Lipogenys Goode & Bean, 1895, czasami wyodrębniany do rodziny Lipogenyidae.

 

Więcej…  

Łuskaczokształtne – ryby elopsopodobne z rodzin Halosauridae i Notacanthidae klasyfikowane w randze podrzędu Notacanthoidei w rzędzie albulokształtnych (Albuliformes) lub odrębnego rzędu Notacanthiformes. Zamieszkują wszystkie oceany, na głębokościach od 250 do 5000 m.

 

Więcej…  

Łuskaczowate (Notacanthidae) – rodzina ryb łuskaczokształtnych.

 

Więcej…  

Notacanthus – rodzaj ryb łuskaczokształtnych z rodziny łuskaczowatych.

 

Więcej…  

Polyacanthonotus – rodzaj ryb łuskaczokształtnych z rodziny łuskaczowatych.

 

Więcej…  

Szprot (Sprattus sprattus) – mała ryba morska z rodziny śledziowatych. Osiąga długość, w zależności od środowiska i podgatunku, od 10 do 20 cm. Wyglądem bardzo przypomina młodego śledzia. Cechą odróżniającą jest szorstka krawędź brzucha. Ciało szprota jest pokryte srebrnymi łuskami, niebieskawymi na grzbiecie. Występuje we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego i morzach Europy: Morzu Północnym, Bałtyckim i w północnych rejonach Morza Śródziemnego i Czarnego. Tarło odbywa wiosną i na początku lata. Samica składa do 40 000 ziaren ikry. Młode wykluwają się po 3–4 dniach. Larwy unoszą się w wodach pelagialnych.

 

Więcej…  

Śledź atlantycki, śledź oceaniczny (Clupea harengus) – gatunek niedużej, ławicowej ryby morskiej z rodziny śledziowatych, blisko spokrewniony ze śledziem pacyficznym. Obydwa gatunki – powszechnie określane nazwą śledź – miały olbrzymie znaczenie gospodarcze stanowiąc główny cel połowów w rybołówstwie morskim. W wyniku przełowienia w latach 90. XX wieku liczebność poszczególnych populacji znacznie się zmniejszyła, jednak nadal śledzie są bardzo ważnymi rybami użytkowymi.

 

Więcej…  

Alosa – rodzaj ryb z rodziny śledziowatych obejmujący gatunki morskie i anadromiczne, poławiane gospodarczo.

 

Więcej…  

Aloza, aloza finta (Alosa alosa) – ryba anadromiczna z rodziny śledziowatych.

 

Więcej…  

Aloza amerykańska, złotośledź, (Alosa sapidissima) – gatunek ryby z rodziny śledziowatych.

 

Więcej…  

Aloza chikora (Alosa mediocris) - gatunek ryby z rodziny śledziowatych.

 

Więcej…  

Aloza niebieska (Alosa aestivalis) – gatunek małej morskiej ryby ławicowej z rodziny śledziowatych.

 

Więcej…  

Aloza tęczowa, aloza wielkooka (Alosa pseudoharengus) - gatunek ryby z rodziny śledziowatych.

 

Więcej…  

Clupea – rodzaj ryb z rodziny śledziowatych obejmujący dwa gatunki wspólnie określane nazwą śledź, wcześniej klasyfikowane jako podgatunki Clupea harengus, nazywanego też śledziem oceanicznym.

 

Więcej…  

Clupeonella – rodzaj ławicowych ryb z rodziny śledziowatych określanych w języku polskim nazwą kilki lub tiulki. Obejmuje gatunki morskie, anadromiczne i słodkowodne, zaliczane do grupy sardyn. Charakteryzuje je ostry kil utworzony z łusek na brzuchu. Długość ciała od 8 do 16 cm. Występują w dużych ilościach. Poławiane gospodarczo dla smacznego mięsa przetwarzanego na konserwy rybne.

 

Więcej…  

Kilka zwyczajna, tiulka (Clupeonella cultriventris syn. Clupeonella delicatula) — gatunek dwuśrodowiskowej, ławicowej ryby z rodziny śledziowatych. Ma duże znaczenie gospodarcze. Żywi się planktonem. Ikra pelagiczna.

 

Więcej…  

Parposz, aloza parposz (Alosa fallax) – ryba anadromiczna z rodziny śledziowatych.

 

Więcej…  

Puzanek kaspijski (Alosa caspia syn. Caspialosa caspia) – gatunek anadromicznej ryby wędrownej z rodziny śledziowatych.

 

Więcej…  

Sardinella – rodzaj ryb z rodziny śledziowatych (Clupeidae) z grupy sardynek. Są to ryby użytkowe o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym. W języku polskim są określane zwyczajową nazwą sardynele. Osiągają do 40 cm długości, żywią się drobnym planktonem zwierzęcym i roślinnym.

 

Więcej…  

Sardynka, sardyna, pilchard – zbiorcze nazwy grupy jadalnych ryb z rodziny śledziowatych (Clupeidae), początkowo odnoszone do sardynki europejskiej (Sardina pilchardus), z czasem objęły inne, blisko z nią spokrewnione i bardzo podobne gatunki. Obecnie nazwy sardynki, sardyny lub pilchardy stosowane są dla ryb z rodzajów:

 

Więcej…  

Śledziowate (Clupeidae) – rodzina ryb śledziokształtnych, głównie morskich, obejmująca między innymi śledzie, szproty, sardynki, sardynele i sardynopsy. Są to ryby użytkowe o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym, zajmują czołowe miejsce w światowym rybołówstwie.

 

Więcej…  

Śledź pacyficzny (Clupea pallasii) – gatunek małej ławicowej ryby oceanicznej z rodziny śledziowatych, o srebrnoszarej barwie łusek na grzbiecie, srebrnym podbrzuszu i ciemnych płetwach. Dorosłe osobniki mogą dorastać nawet do ponad 45 cm. Zwykle jednak osiągają około 25-30 cm. Długość życia szacuje się na poziomie 18-20 lat. Dorosłe osobniki odżywiają się małymi rybami i większymi skorupiakami, młode zaś mniejszymi skorupiakami i larwami mięczaków. Jeden z podstawowych gatunków poławianych na północnym Pacyfiku. Mięso śledzia pacyficznego trafia głównie na rynek azjatycki. Jajek i płetw śledzia używa się w chińskiej medycynie.

 

Więcej…  

Węgorz amerykański (Anguilla rostrata) – ryba z rodziny węgorzowatych (Anguillidae).

 

Więcej…  

Węgorz australijski (Anguilla australis) – ryba z rodziny węgorzowatych (Anguillidae).

 

Więcej…  

Węgorz europejski (Anguilla anguilla) – ryba z rodziny węgorzowatych (Anguillidae), rzędu węgorzokształtnych (Anguilliformes).

 

Więcej…  

Węgorz indyjski cętkowany (Anguilla bengalensis bengalensis) – ryba z rodziny węgorzowatych (Anguillidae), podgatunek Anguilla bengalensis.

 

Więcej…  
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>