nielotChruścielak karłowaty (Atlantisia rogersi) — gatunek małego ptaka z rodziny chruścieli (Rallidae) zamieszkujący wyspę Inaccessible w archipelagu Tristan da Cunha na Oceanie Atlantyckim. Jest to najmniejszy żyjący obecnie gatunek ptaka nielotnego. Chruścielak ma około 30 g wagi i około 17 cm długości. Jest ciemno upierzony. Żywi się dżdżownicami, owadami, drobnymi owocami i nasionami. Lęg składa się z dwóch jaj składanych między październikiem a styczniem.

 

Więcej…  

Kokoszka atlantycka (Gallinula nesiotis) – gatunek wymarłego ptaka nielotnego z rodziny chruścieli (Rallidae). Występował endemicznie na wyspach archipelagu Tristan da Cunha (teryt. zamorskie Wielkiej Brytanii).

 

Więcej…  

Takahe, takahe z Wyspy Południowej, takahē (Porphyrio hochstetteri) – gatunek nielotnego ptaka z rodziny chruścieli (Rallidae), zamieszkujący endemicznie Park Narodowy Fiordland na Wyspie Południowej w Nowej Zelandii. Gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem - w 2006 r. żyło 313 osobników. Naukową nazwę takahe nadano na cześć austriackiego geologa Ferdinanda von Hochstettera.

 

Więcej…  

Dront dodo, dodo (Raphus cucullatus) – gatunek dużego, wymarłego ptaka nielotnego z rodziny gołębiowatych (Columbidae), zamieszkujący niegdyś wyspę Mauritius.

 

Więcej…  

Kura domowa (Gallus gallus domesticus) – ptak hodowlany z rodziny kurowatych, hodowany na całym świecie. W środowisku naturalnym nie występuje. Uważa się, że stanowi formę udomowioną kura bankiwa (Gallus gallus), lecz nie wyklucza się domieszki innych gatunków południowoazjatyckich kuraków (zarówno żyjących, jak i wymarłych). Udomowienie miało prawdopodobnie miejsce w III tysiącleciu p.n.e. w Indiach, chociaż najnowsze badania wykazują, że pierwsze kuraki udomowiono w Azji południowo-wschodniej już w VI tysiącleciu p.n.e. Około 1000 p.n.e. kury hodowano już powszechnie w Chinach, a ok. 500 p.n.e. w Egipcie i Europie, w tym w Polsce (odnaleziono kości kur podczas wykopalisk w Biskupinie). W tym okresie w Chinach prowadzono już sztuczne wylęganie. Jak wykazały badania, ówczesne kury przypominały dzisiejsze kury bezrasowe, lecz miały lepiej rozwinięte skrzydła.

 

Więcej…  

Bullockornis planei – duży ptak nielotny z rodziny Dromornithidae, zamieszkujący w miocenie Australię 15-12 milionów lat temu.

 

Więcej…  

Dromornis stirtoni — ptak z rodziny Dromornithidae; największy kopalny nielot.

 

Więcej…  

Emu (Dromaius novaehollandiae syn. Dromiceius novaehollandiae) – gatunek nielotnego ptaka z rodziny emu (Dromaiidae), będący jedynym żyjącym gatunkiem w obrębie rodzaju Dromaius. Jest największym ptakiem tubylczym w Australii i drugim pod tym względem na świecie. Większy jest jedynie inny, spokrewniony z nim bezgrzebieniowiec – struś. Upierzenie brązowe, ptak osiąga do 2 metrów wysokości. Emu jest pospolity na większej części kontynentu australijskiego, pomimo że unika gęsto zaludnionych miejsc, zwartych lasów oraz obszarów suchych. Może szybko pokonywać duże odległości, ponieważ biegnąc odpowiednim tempem bardzo wolno się męczy, jednak jeśli jest to konieczne, potrafi biec na krótkim odcinku drogi 50 km/h. Prowadzi wędrowny, oportunistyczny tryb życia. Może przebywać duże odległości, by znaleźć pożywienie. Jego dieta składa się z różnorodnych roślin i owadów.

 

Więcej…  

Emu czarne (†Dromaius ater) – duży, wymarły ptak nielotny z rodziny emu (Dromaiidae). Kwestią sporną pozostaje, czy był to osobny gatunek, czy też podgatunek emu zwyczajnego. Zamieszkiwał niegdyś wyspę King leżącą w Cieśninie Bassa, między Australią a Tasmanią.

 

Więcej…  

Gastornis (dawniej Diatryma) − rodzaj prehistorycznych ptaków mięsożernych niezdolnych do lotu, żyjących pod koniec paleocenu i w eocenie, około 56-47 milionów lat temu. Przez pewien okres były największymi zwięrzętami lądowymi. Gastornis opisany został początkowo z Europy, a następnie szczątki dużego drapieżnego ptaka z analogicznych wiekowo osadów opisano z Ameryki Północnej pod nazwą Diatryma. Współczesne badania ustaliły, że formy amerykańskie i europejskie reprezentują ten sam rodzaj, dlatego zgodnie z zasadą priorytetu obowiązującą w taksonomii, przyjęto wcześniej ustanowioną nazwę rodzajową Gastornis dla form zwanych uprzednio Diatryma. Jeden z gatunków - Gastornis giganteus żył na terenach Nowego Meksyku 50 mln lat temu. Odkryty w XIX wieku.

 

Więcej…  

Genyornis oweni – duży wymarły nielotny ptak, który występował w Australii ok. 1,6 mln -40 tys. lat temu (plejstocen). Jego wymarcie nastąpiło mniej więcej w tym samym czasie co wielu innych australijskich przedstawicieli megafauny i zbiegło się w czasie z przybyciem ludzi na ten kontynent. Był mięsożercą. Masywny, przystosowany do gruchotania kości dziób daje podstawę do przypuszczeń, że podobnie jak współczesne hieny był zarówno padlinożerną jak i myśliwym. Jego najbliższymi współcześnie żyjącymi krewnymi są blaszkodziobe ptaki wodne. Osiągał 2 m wzrostu. Występował zarówno w lasach jak i na otwartych trawiastych przestrzeniach. Znalezione obok jego kości wykonane przez ludzi przedmioty świadczą, że przez jakiś czas przedstawiciele tego gatunku występowali wspólnie z pierwszymi ludźmi zamieszkującymi Australię. Szczątki kostne genyornisa odkryto obok jeziora Callabonna oraz w Naracoorte Caves (południowa Australia), a także w Cuddie Springs (południowa Nowa Walia). Wokół jego szczątków odkryto kamienie żołądkowe, połykane w celu ułatwienia trawienia pokarmu. Do tego ptaka przypisuje się również ponad 700 odkrytych skorupek jaj. Ponieważ Genyornis wymarł w stosunkowo krótkim czasie, przyczyną tego nie mogły być zmiany klimaty. Niektórzy badacze traktują to jaki dowód na to, że to człowiek spowodował wymarcie większości australijskiej megafauny.

 

Więcej…  

Kakapo (Strigops habroptila) – gatunek dużego, nielotnego ptaka z rodziny nestorów (Strigopidae). Czasami zaliczany do rodziny papugowatych (Psittacidae). Niegdyś zamieszkiwał Wyspę Południową, Wyspę Północną i wyspę Stewart (wszystkie należą do Nowej Zelandii), lecz jego zasięg ograniczył się do rozproszonych stanowisk na Wyspie Południowej. Obecnie wszystkie ocalałe osobniki znajdują się na kilku niewielkich wyspach u wybrzeży Nowej Zelandii. Kakapo to jedyna nielotna, a zarazem najcięższa papuga na świecie.

 

Więcej…  

Mamutaki – rząd (Aepyornithiformes) oraz rodzina (Aepyornithidae) ptaków wymarłych w czasach historycznych z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Mamutaki były endemitami Madagaskaru, były to największe ptaki jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi. Dochodziły do trzech metrów wysokości i pół tony wagi. Żyły współcześnie z ludźmi. Nie wiadomo dokładnie kiedy wymarły. W czasach przybycia na Madagaskar pierwszych Europejczyków (XVI wiek), były już wymarłe, z kolei najmłodsze skorupy jaj tych ptaków datowane są na około 1000 rok. Na tej podstawie można stwierdzić, że mamutaki wyginęły między X a XVI wiekiem.

 

Więcej…  

Moa (Dinornithidae) – rodzina wymarłych ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmowała gatunki nielotne, zamieszkujące Nową Zelandię począwszy od plejstocenu aż po XVII lub XVIII wiek. Wytępione zostały przez Maorysów, którzy polowali na nie od momentu pojawienia się na archipelagu w X wieku.

 

Więcej…  

Struthio asiaticus, struś azjatycki - gatunek wymarłego ptaka z rodziny strusi (Struthionidae). Znany z plioceńskich stanowisk od Azji Środkowej do Chin. W Chinach strusie mogły wyginąć wraz z końcem ostatniej epoki lodowcowej. Wizerunki tych ptaków były tam odnajdowane na prehistorycznych wyrobach garncarskich oraz na malowidłach naskalnych, co wskazuje, że mogły one występować na tych terenach jeszcze w czasach przybycia tam pierwszych ludzi.

 

Więcej…  

Weka (Gallirallus australis) – gatunek nielotnego ptaka z rodziny chruścieli (Rallidae). Występuje endemicznie w Nowej Zelandii.

 

Więcej…  

Wodnik guamski (Gallirallus owstoni) - gatunek nielotnego ptaka z rodziny chruścieli (Rallidae), uznany za gatunek wymarły na wolności. Obecnie gatunek wprowadzany jest na wyspę Rota (na Pacyfiku).

 

Więcej…  

Perkoz krótkoskrzydły (Rollandia microptera) – gatunek nielotnego ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae), zamieszkujący tereny jezior Arapa i Umayo w południowo-wschodniej części Peru oraz jeziora Titicaca w Boliwii.

 

Więcej…