mroczkowateBarbastella – mopek, rodzaj nietoperzy z rodziny mroczkowatych obejmujący gatunki:

 

Więcej…  

Borowiaczek, borowiec Leislera (Nyctalus leisleri) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, z rodziny mroczkowatych. Zamieszkuje europejską strefę lasów liściastych. Jest podobny do borowca wielkiego, lecz jest znacznie mniejszy, o charakterystycznie dwubarwnym futerku (nasady włosów ciemniejsze, końcówki jaśniejsze). Poluje na drobne i średniej wielkości owady, chwytane wyłącznie w powietrzu, najczęściej na dużej wysokości i z dala od przeszkód terenowych (np. koron drzew). Jego kryjówki w Polsce stanowią niemal wyłącznie dziuple drzew oraz skrzynki lęgowe, natomiast w bezleśnym krajobrazie Irlandii występuje powszechnie w budynkach. Gatunek wędrowny, odlatuje na zimę do południowej i zachodniej Europy. W Polsce uważany za rzadki i narażony na wymarcie w skali kraju. Jednak lokalnie, zwłaszcza w starych kompleksach leśnych (Puszcza Białowieska, Puszcza Kozienicka) oraz na południowym wschodzie kraju jest jednym z najczęstszych gatunków nietoperzy. Zarazem jest najpospolitszym i najliczniejszym nietoperzem w Irlandii, niekiedy uważanej za główną europejską ostoję tego ssaka.

 

Więcej…  

Borowiec olbrzymi (Nyctalus lasiopterus) - gatunek nietoperza z rodziny mroczkowatych. Największy nietoperz Europy o rozpiętości skrzydeł do 45 cm.

 

Więcej…  

Eptesicus – rodzaj nietoperzy z rodziny mroczkowatych obejmujący gatunki:

 

Więcej…  

Gacek brunatny (Plecotus auritus) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy. Wraz z gackiem szarym stanowi trudną do rozróżnienia parę gatunków. Do około roku 1960 gatunków tych nie rozróżniano, używając polskiej nazwy gacek wielkouch.

 

Więcej…  

Gacek sardyński (Plecotus sardus) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, podobny do gacka alpejskiego (Plecotus macrobullaris, syn. Plecotus alpinus) i gacka szarego, odkryty jako nowy dla nauki w roku 2002. Jest endemitem włoskiej wyspy Sardynii, która jest jego jedynym miejscem występowania na świecie. Charakteryzuje się równowąskim prąciem (u gacka brunatnego zwęża się ono od nasady ku szczytowi, zaś u gacka szarego przyjmuje buławkowaty kształt), zaś od gacka alpejskiego różni się brakiem trójkątnej plamki na dolnej wardze. Dotychczas znany z zaledwie kilku stanowisk, zlokalizowanych w wapiennych górach w centralnej części wyspy. O jego biologii wiadomo niewiele – nieliczne okazy znaleziono w krasowych jaskiniach lub odłowiono w sieci w pobliżu sztucznego zbiornika wodnego.

 

Więcej…  

Gacek szary (Plecotus austriacus) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy. Wraz z gackiem brunatnym stanowi trudną do rozróżnienia parę gatunków. Do lat sześćdziesiątych XX w. gatunków tych nie rozróżniano, używając polskiej nazwy "gacek wielkouch". Jego zasięg w Polsce jest ograniczony do południowej i środkowej części kraju. Poza granicą zwartego zasięgu stwierdzono pojedyncze osobniki tego gatunku w Piątnicy, Białowieży i Gdańsku.

 

Więcej…  

Karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy. Bardzo podobny do karlika malutkiego (Pipistrellus pipistrellus). Do 1999 roku uważane za jeden gatunek. Dokładne badania wykazały, że poza subtelnymi różnicami morfologicznymi (kształt pyszczka i nozdrzy, pokrój i ubarwienie prącia, użyłkowanie skrzydeł) odróżnia je częstotliwość emitowanych sygnałów echolokacyjnych. Karlik drobny wysyła sygnały o przeciętnej częstotliwości 55 kHz, zaś karlik malutki - 45 kHz. Karlik drobny wykazuje również silniejszą specjalizację siedliskową - jest znacznie silniej związany z wodami i terenami podmokłymi jako miejscami żerowania, zaś w jego pokarmie przeważają imagines muchówek odbywających rozwój larwalny w wodzie.

 

Więcej…  

Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, rodziny mroczkowatych, bardzo podobny do karlika drobnego (Pipistrellus pygmaeus).

 

Więcej…  

Karlik Saviego (Pipistrellus savii) - gatunek nietoperza z rodziny mroczkowatych. Występuje na terenach płd. Europy. Swym zasięgiem dochodzi do Alp gdzie zasięgiem swym sięga do 2600 m n.p.m. i jest najwyżej spotykanym z nietoperzy. Bywa również spotykany w środ-wsch Azji (Krym, Kaukaz) i na Wyspach Kanaryjskich.

 

Więcej…  

Karlik większy (Pipistrellus nathusii) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy.

 

Więcej…  

Mopek (Barbastella barbastellus) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy.

 

Więcej…  

Mroczek brunatny (Eptesicus fuscus) – gatunek nietoperzy z rodziny mroczkowatych, nazywany też z j. angielskiego (big brown bat) wielkim mroczkiem brązowym.

 

Więcej…  

Mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy z rodziny mroczkowatych licznie reprezentowanej w Polsce.

 

Więcej…  

Mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssonii) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy.

 

Więcej…  

Mroczek rudy (Lasiurus borealis) – gatunek ssaka z rodziny mroczkowatych.

 

Więcej…  

Mroczkowate (Vespertilionidae) – kosmopolityczna rodzina nietoperzy, bardzo szeroko rozprzestrzeniona na całym świecie. Występują na wszystkich kontynentach (oprócz Antarktydy). Charakteryzują się dość prymitywnym, niezredukowanym uzębieniem. Uszy mają dobrze rozwinięte, duże, a na nich błoniasty wyrostek, tzw. koziołek, prawdopodobnie usprawniający odbieranie wysyłanych przez nie ultradźwięków. Podczas lotu posługują się echolokacją. Na nosie brak brodawek. Ogon mają długi, prawie całkowicie objęty błoną lotną. Podczas snu zimowego mają skrzydła ułożone wzdłuż ciała. Odżywiają się owadami, niektóre większe gatunki także drobnymi kręgowcami.

 

Więcej…  

Myotis – rodzaj nietoperzy z rodziny mroczkowatych.

 

Więcej…  

Nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy z licznie reprezentowanej w Polsce w gatunki rodziny mroczkowatych.

 

Więcej…  

Nocek Brandta (Myotis brandtii) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy.

 

Więcej…  

Nocek duży (Myotis myotis) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy z rodziny mroczkowatych.

 

Więcej…  

Nocek łydkowłosy, nocek kosmaty (Myotis dasycneme) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy.

 

Więcej…  

Nocek myszouchy (Myotis lucifugus) – gatunek ssaka z rodziny mroczkowatych.

 

Więcej…  

Nocek Natterera (Myotis nattereri) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy.

 

Więcej…  

Nocek orzęsiony (Myotis emarginatus) – średniej wielkości nietoperz z rodziny mroczkowatych.

 

Więcej…  

Nocek ostrouchy, nocek ostrouszny (Myotis blythii) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy z rodziny mroczkowatych.

 

Więcej…  

Nocek rudy (nocek nadwodny, nocek Daubentona, Myotis daubentonii) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, pospolity w całej Polsce, z wyjątkiem terenów ubogich w zbiorniki i cieki wodne.

 

Więcej…  

Nocek wąsatek, nocek wąsaty (Myotis mystacinus) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy.

 

Więcej…  

Nyctalus – rodzaj nietoperzy z rodziny mroczkowatych.

 

Więcej…  

Pipistrellus – rodzaj nietoperzy z rodziny mroczkowatych.

 

Więcej…  
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>