modraszkowateDanis danis − motyl dzienny z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).

 

Więcej…  

Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) – motyl dzienny z rodziny modraszkowatych. Gatunek objęty ochroną, znajdujący się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (znajduje się wśród gatunków niższego ryzyka).

 

Więcej…  

Modraszek Rebela (Phengaris rebeli, syn. Maculinea rebeli) - myrmekofilny gatunek motyla z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Sytuacja taksonomiczna gatunku nie jest jasna. Ze względu na brak różnic morfologicznych i genetycznych może być traktowany jako forma ekologiczna modraszka alkona. Gąsienice początkowo żerują na kwiatostanach goryczki krzyżowej, natępnie kontynuują swój rozwój w gniazdach niektórych gatunków mrówek z rodzaju Myrmica. W Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej

 

Więcej…  

Modraszek adonis (Lysandra bellargus, Polyommatus bellargus) − owad z rzędu motylii, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).

 

Więcej…  

Pazik brzozowiec (Thecla betulae) - owad z rzędu motyli, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).

 

Więcej…  

Modraszek bagniczek (Plebejus optilete syn. Vaccinina optilete, Albulina optilete) – motyl z rodziny modraszkowatych. Rzadki gatunek motyla dziennego żyjącego na bagnach, biologicznie związany z borówką bagienną, który jest reliktem okresu lodowcowego. Zagrożony wymarciem.

 

Więcej…  

Modraszek argus (Plebejus argus) − gatunek owada z rzędu motylii, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).

 

Więcej…  

Phengaris xiushani - gatunek motyla z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae), obecnie znany tylko z jednego stanowiska w prowincji Yunnan w Chinach, gdzie wraz gatunkiem Phengaris atroguttata zasiedla naturalne górskie lasy na wyskości 2800 m n.p.m.. Szczegóły biologii nieznane.

 

Więcej…  

Ogończyk wiązowiec (Satyrium w-album) − gatunek owada z rzędu motylii, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Występuje jedno pokolenie (czerwiec-sierpień). Zasiedla wilgotne lasy liściaste, przede wszystkim łęgi, ale też przydrożne zadrzewienia, termofilne zarośla na zboczach i tereny zieleni miejskiej. Imago odwiedza kwiaty, przeważnie należące do roślin z rodziny selerowatych, czasem siada też na wilgotnej ziemi. Gąsienica rozwija się na wiązach, w Polsce na wiązie szypułkowym, wiązie pospolitym (polnym) i wiązie górskim. Występuje w całym kraju ale postać dorosła jest rzadko obserwowana, łatwiej odnaleźć gąsienice. Zimuje jajo.

 

Więcej…  

Modraszek ikar (mnogooczak ikar) (Polyommatus icarus) − motyl dzienny z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Występuje w Europie, na północy Afryki i w Azji. Jeden z najpospolitszych modraszków. Lata od początku czerwca do końca sierpnia.

 

Więcej…  

Phengaris atroguttata – gatunek motyla z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Zasięg gatunku obejmuje północno-wschodnie Indie, zachodnie Chiny oraz Tajwan. Larwy początkowo rozwijają się w kwiatostanach niektórych gatunków roślin z rodziny jasnotowatych, następnie są aktywnie adoptowane przez mrówki z rodzaju wścieklic (Myrmica). Wewnątrz mrowisk są częściowo karmione pokarmem przynoszonym przez robotnice, ponadto przejawiają zachowania drapieżnicze uzupełniając dietę larwami mrówek

 

Więcej…  

Czerwończyk fioletek (Lycaena helle) − gatunek owada z rzędu motylii z rodziny modraszkowatych. Owad niezwykle rzadki, najczęstszy w Polsce.

 

Więcej…  

Modraszek gniady (Polyommatus ripartii) − motyl dzienny z rodziny modraszkowatych. Występuje na niewielkich, odosobnionych obszarach w Europie (Pireneje, Alpy Nadmorskie, Półwysep Bałkański, Krym, Rosja) oraz Azji Mniejszej.

 

Więcej…  

Zieleńczyk ostrężyniec (Callophrys rubi) − gatunek owada z rzędu motylii, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Pojawia się w jednym pokoleniu (kwiecień-maj). Występuje na otwartych przestrzeniach w kompleksach leśnych, zwłaszcza wśród borów świeżych i borów bagiennych, a także na torfowiskach wysokich, wrzosowiskach i murawach kserotermicznych. Rozprzestrzeniony w całej Polsce, pospolity. Gąsienica jest polifagiem spotykanym między innymi na kruszynie pospolitej, borówce brusznicy, borówce bagiennej, dereniu świdwie, posłonku rozesłanym, komonicy zwyczajnej, żarnowcu miotlastym i janowcu barwierskim. Zjada kwiaty i niedojrzałe owoce. Zimuje poczwarka w ściółce na ziemi.

 

Więcej…  

Modrogończyk wędrowiec (Syntarucus pirithous, Leptotes pirithous, Syntarucus telicanus) − gatunek owada z rzędu motylii z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae), motyl dzienny.

 

Więcej…  

Modraszkowate (Lycaenidae) − rodzina motyli dziennych, licząca około 2700 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 49 gatunków). Są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata.

 

Więcej…  

Zizina otis – motyl dzienny z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).

 

Więcej…  

Modraszek orion lub modraszek rozchodnikowiec (Scolitantides orion) − motyl z rodziny modraszkowatych.

 

Więcej…  

Czerwończyk dukacik (Lycaena virgaureae) – gatunek motyla dziennego. Długość przedniego skrzydła 1,7-2,0 cm, rozpiętość skrzydeł 35-40mm. Wierzch skrzydeł samców jest czerwony i metalicznie połyskuje, na brzegu z wąską, czarną obwódką. Samice mają skrzydła pomarańczowoczerwone w ciemne kropki. Spód skrzydeł obu płci jest zółtobrunatny, pokryty czarnymi i białymi plamkami (białe są lekko rozmazane). Preferuje stanowiska bagienne, wilgotne łąki, przerzedzone lasy i ich brzegi. Występuje w całej Europie, Turcji i Azji środkowej. Choć nadal pospolity, kiedyś był o wiele częstszy. Imago można spotkać od połowy czerwca do sierpnia, gąsienice od kwietnia do czerwca. Żeruje na kwiatach ostrożenia, starca i sadźca, jaja składa na liściach szczawiu.

 

Więcej…  

Pazik dębowiec (Neozephyrus quercus) − gatunek owada z rzędu motylii, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).

 

Więcej…  

Modraszek arion (Maculinea arion) – motyl dzienny z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).

 

Więcej…  

Modraszek telejus (Phengaris teleius) – w stadium larwalnym drapieżny, myrmekofilny gatunek motyla z rodziny modraszkowatych, pasożyt społeczny mrówek. Zasiedla przede wszystkim tradycyjnie zagospodarowane ekosystemy łąkowe. Gąsienice żerują w kwiatostanach krwiściągu lekarskiego, a następnie kontynuują swój rozwój w gniazdach niektórych gatunków mrówek odżywiając się ich larwami. Ze względu na duże wymagania ekologiczne motyl uważany za wskaźnik dobrego stanu zachowania środowiska. Gatunek ginący w Europie, w Unii Europejskiej objęty ochroną obszarową sieci Natura 2000 na mocy Dyrektywy Siedliskowej. W Polsce podlega ochronie prawnej. Spotykany w centralnej i południowej części kraju.

 

Więcej…  

Modraszek alkon (Phengaris alcon, syn. Maculinea alcon) – myrmekofilny gatunek motyla z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Nieodróżnialny morfologicznie i genetycznie od modraszka Rebela, który przez niektórych autorów traktowany jest jako jego forma ekologiczna. Larwy początkowo żerują na kwiatostanach goryczki wąskolistnej, potem kontynuują swój rozwój w gniazdach niektórych gatunków mrówek z rodzaju Myrmica. W Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej.

 

Więcej…  

Phengaris – rodzaj motyli z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Pierwotnie obejmował trzy gatunki rozsiedlone we wschodniej Azji – Phengaris atroguttata, Ph. albida oraz Ph. daitozana. Obecnie nazwę rodzajową Phengaris uznaje się za starszy synonim nazwy Maculinea Van Eecke, 1915, w związku z czym do rodzaju zostały zaliczone dalsze gatunki wcześniej uznawane za przedstawicieli rodzaju Maculinea. W Polsce występują cztery spośród nich – modraszek telejus, modraszek nausitous, modraszek arion oraz modraszek alkon. Ponadto ostatni z wymienionych tworzy w Europie dwie formy ekologiczne, z których jedna, spotykana również w Polsce, bywała czasem traktowana jako oddzielny gatunek – modraszek Rebela.

 

Więcej…  

Czerwończyk żarek (Lycaena phlaeas syn. Lycaena phlaeoides) − gatunek owada z rzędu motylii. Skrzydła o rozpiętości 25–30 mm, przednie z wierzchu złocisto-czerwone z czarnymi plamkami i wąską czarną obwódką. Tylne skrzydła mają przy zewnętrznym brzegu czerwoną obwódkę. Spód tylnych skrzydeł szaro-brunatny z czarnymi plamkami. Tylne skrzydło z niewielkim ogonkiem.

 

Więcej…  

Modraszek wieszczek (Celastrina argiolus) − motyl dzienny z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Czas lotu modraszka wieszczka następuje od marca do października.

 

Więcej…  

Phengaris albida - gatunek motyla z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae). Występuje jedynie w zachodnich Chinach. Szczegóły biologii, w tym rośliny żywicielskie oraz związki z mrówkami nie zostały opisane

 

Więcej…  

Czerwończyk zamgleniec (Lycaena alciphron) − gatunek motyla z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).

 

Więcej…  

Modraszek aleksis (Glaucopsyche alexis) − gatunek owada z rzędu motyli, z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).

 

Więcej…  

Czerwończyk uroczek (Lycaena tityrus, syn. Heodes tityrus) − gatunek motyla z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae).

 

Więcej…  
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>