mięczakiKałamarnica kolosalna (Mesonychoteuthis hamiltoni) – gatunek kałamarnicy z rodziny Cranchiidae. Obok kałamarnicy olbrzymiej (Architeuthis dux) jeden z największych znanych mięczaków.

 

Więcej…  

Skałotoczowate, skałotocze (Pholadidae) – rodzina morskich małży z rzędu Myoida obejmująca gatunki drążące w drewnie, skałach, muszlach mięczaków oraz w wapieniu rafowym. Ich cienkie, ale mocne muszle mają wydłużony, daktylowaty kształt, są zwykle białawe, o charakterystycznie urzeźbionej powierzchni (żeberkowane lub ząbkowane w przedniej części). Połówki muszli nie są domknięte. Większość skałotoczy żywi się materią organiczną odfiltrowaną z wody (filtratorzy).

 

Więcej…  

Cypraea histrio (Linnaeus, 1758) - gatunek porcelanki. Osiąga od 23 do 88mm, standardowo około 50-60mm. Ślimak ten tworzy barwną, wzorzystą muszlę. Istnieje podgatunek Cypraea histrio występujący w wodach Australii:

 

Więcej…  

Kalmarowate (Loliginidae) – rodzina kałamarnic obejmująca głowonogi o niezbyt dużych rozmiarach, ale o istotnym znaczeniu ekologicznym i gospodarczym. Są poławiane w dużych ilościach i na całym świecie wysoko cenione ze względu na smaczne mięso. Wykorzystuje się je w badaniach biomedycznych.

 

Więcej…  

Przegrzebek zwyczajny, przegrzebek wielki (Pecten maximus) – jadalny gatunek małża nitkoskrzelnego z rodziny przegrzebkowatych (Pectinidae). Wysoko ceniony pod względem kulinarnym (mięso zawiera wiele żelaza), zaliczany do owoców morza. Od lat 50. XX wieku w niektórych krajach (m.in. Hiszpania, Francja, Wielka Brytania i Irlandia) ma duże znaczenie ekonomiczne.

 

Więcej…  

Oegopsina – takson obejmujący ponad 220 gatunków głowonogów zaliczanych do kałamarnic, tradycyjnie klasyfikowany w randze podrzędu, a przez niektórych systematyków podnoszony do rangi rzędu Oegopsida.

 

Więcej…  

Ostryżyca japońska (Crassostrea gigas) – gatunek osiadłego małża nitkoskrzelnego z rodziny ostrygowatych (Ostreidae), jeden z najcenniejszych mięczaków jadalnych. Wcześniej klasyfikowana była jako Ostrea gigas, dlatego spotykana jest jej zwyczajowa nazwa ostryga wielka.

 

Więcej…  

Ślimak przydrożny (Xerolenta obvia) – pontokaspijski, ekspansywny gatunek ślimaka lądowego z rodziny Hygromiidae, wcześniej zaliczany do ślimakowatych.

 

Więcej…  

Szczeżuja wielka (Anodonta cygnea) – palearktyczny gatunek małża z rodziny skójkowatych (Unionidae). Największy małż występujący w Polsce. Osiąga długość do 20 cm, ma muszlę delikatną, bez zamka (zamek zredukowany, nie występują żadne zęby, ani listwy). Żyje w wodach bieżących i stojących na terenie Europy, spotykana również na Syberii. W Polsce była dawniej pospolita, obecnie jest gatunkiem rzadkim, objętym ścisłą ochroną gatunkową. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt została zaliczona do kategorii EN (gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone).

 

Więcej…  

Cypraea erosa (Linnaeus, 1758) – gatunek porcelanki. Bardzo zróżnicowana wielkość - aż do 75mm, jednak "typowy" przedstawiciel gatunku mierzy około 35mm.

 

Więcej…  

Kulkówka rogowa (Sphaerium corneum), bardziej znana pod wcześniejszą nazwą zwyczajową gałeczka rogowa – euroazjatycki gatunek słodkowodnego małża z rodziny kulkówkowatych (Sphaeriidae).

 

Więcej…  

Ostryżyca amerykańska (Crassostrea virginica) – gatunek osiadłego małża nitkoskrzelnego z rodziny ostrygowatych (Ostreidae), wraz z ostrygą jadalną i ostryżycą japońską zaliczany do najcenniejszych mięczaków jadalnych. W tłumaczeniu z języka angielskiego określana jest nazwami ostryga atlantycka lub ostryga wirginijska. Jej muszla osiąga przeciętnie 8–18 cm, maksymalnie do 25 cm.

 

Więcej…  

Veneroida – rząd małży (Bivalvia) zaliczanych do Heterodonta obejmujący gatunki o jednakowo wykształconych połówkach muszli, z dwoma mięśniami zwieraczy. Zęby główne zamka położone są blisko szczytów, a przednie i tylne zęby boczne są od nich wyraźnie oddalone.

 

Więcej…  

Stożek główny (Conus generalis L. 1767) - Jeden z piękniejszych i bardziej różnorodnie ubarwionych przedstawicieli rodziny Conidae. Pochodzi z rejonu Pacyfiku, osiąga standardowo około 6-8cm. Jego wygląd jest bardzo charakterystyczny, jednakże w obrębie występujących populacji można zaobserwować ogromną różnorodność kolorystyczną (od dość jaskrawego pomarańczu aż po czerń).

 

Więcej…  

Maktrowate (Mactridae) – rodzina małży z rzędu Veneroida obejmująca około 150 gatunków szeroko rozprzestrzenionych we wszystkich morzach świata. Wiele gatunków poławia się w celach konsumpcyjnych, zwłaszcza małże z rodzaju Mactra oraz Spisula solidissima – podstawowy gatunek użytkowy. W zapisie kopalnym znane są z warstw wczesnej kredy Ameryki Północnej.

 

Więcej…  

Omułkowate (Mytilidae) – rodzina morskich, rzadziej słonawowodnych małży nitkoskrzelnych z monotypowego rzędu Mytiloida, obejmująca liczne gatunki występujące w przybrzeżnych płytkich wodach mórz zimnych i tropikalnych całej kuli ziemskiej. Niektóre Mytilidae są komercyjnie poławiane i hodowane w celach konsumpcyjnych. W Morzu Bałtyckim występuje omułek jadalny (Mytilus edulis).

 

Więcej…  

Anodonta – rodzaj słodkowodnego małża z rodziny skójkowatych (Unionidae). W starszych źródłach jest traktowany jako synonim polskiej nazwy szczeżuja, jednak obecnie szczeżuja ma szersze znaczenie, gdyż obejmuje także Pseudanodonta complanata i Sinanodonta woodiana.

 

Więcej…  

Szczeżuja pospolita (Anodonta anatina) – gatunek małża z rodziny skójkowatych (Unionidae), szeroko rozprzestrzeniony w zachodniej Palearktyce. Żyje w wodach bieżących i stojących. Osiąga długość do 10 cm, ma muszlę jajowatą.

 

Więcej…  

Frędzlikowce (Cirrina) – podrząd ośmiornic (Octopoda) obejmujący gatunki charakteryzujące się ramionami uzbrojonymi w przyssawki i wyrostki (cirri) zwane frędzlikami, oraz obecnością 2 płetw na worku trzewiowym. Nie występuje u nich woreczek czernidłowy. Sklasyfikowano je w rodzinach:

 

Więcej…  

Arca – rodzaj małży nitkoskrzelnych z rodziny arkowatych (Arcidae) opisany naukowo przez Linneusza w 1758 roku. Gatunkiem typowym jest Arca noae (arka Noego). Taksonem siostrzanym jest Acar. W zapisie kopalnym najstarsi przedstawiciele tego rodzaju są znani ze skamielin pochodzących z kredy. Współcześnie żyjące gatunki występują w wodach strefy tropikalnej i subtropikalnej. Większe gatunki zaliczane są do owoców morza i poławiane komercyjnie. Do gatunków najczęściej poławianych i wykorzystywanych kulinarnie należy arka Noego.

 

Więcej…  

Arkowate, arki (Arcidae) – rodzina małży nitkoskrzelnych z rzędu Arcoida obejmująca około 200 gatunków występujących w zagłębieniach i szczelinach skalnych głównie w płytkich wodach strefy tropikalnej i umiarkowanie ciepłej. Większość to gatunki morskie, ale są w tej rodzinie również gatunki żyjące w wodach słodkich lub słonawych. Gatunki o większych rozmiarach są poławiane w celach konsumpcyjnych. Rodzajem typowym rodziny jest Arca. W zapisie kopalnym arkowate znane są z kambru.

 

Więcej…  

Argonautidae – rodzina głowonogów z rzędu ośmiornic (Octopoda). Współcześnie żyjące gatunki zaliczane są do rodzaju Argonauta, w języku polskim określanego zwyczajową nazwą żeglarek. Jednym z lepiej poznanych i największym z przedstawicieli rodziny jest żeglarek argo (Argonauta argo). Muszle samic tego gatunku osiągają do 30 cm długości. Ze względu na delikatną budowę i oryginalne kształty są cenione przez kolekcjonerów.

 

Więcej…  

Okładniczkowate (Solenidae) – rodzina morskich małży z rzędu Veneroida obejmująca około 70 gatunków charakteryzujących się nietypowym dla małży, rurkowatym („scyzorykowatym”) kształtem muszli oraz dużymi uzdolnieniami ruchowymi. Wszystkie gatunki są jadalne, poławia się je w celach konsumpcyjnych. Niektóre z nich są uważane przez smakoszy za najlepsze z małży. W zapisie kopalnym znane są z warstw eocenu. W języku polskim określane są czasem nazwą okładniczki, ale nazwa ta była dawniej stosowana dla kilku rodzajów rodziny Solenidae sensu lato, obecnie klasyfikowanych również w rodzinie Pharidae.

 

Więcej…  

Ślimak żółtawy, winniczek białawy (Helix lutescens) – gatunek ślimaka z rodziny ślimakowatych (Helicidae).

 

Więcej…  

Cypraea diluculum (Reeve, 1845) - gatunek porcelanki. Osiąga od 11 do 36 mm, przeciętny okaz mierzy około 20-25 mm. Należy do grupy niewielkich porcelanek z podrodziny Palmadusta. Jej piękne muszle wzbudzają wśród ludzi podziw i zaciekawienie - wszystko za sprawą jakby "rozmazanego" wzoru, który przez odkrywcę tego gatunku został skojarzony z obrazem nieba podczas światania.

 

Więcej…  

Conus litteratus L. 1758 – indopacyficzny gatunek ślimaka, należącego do rodziny Conidae. Jest jednym z pospolitszych stożków, zazwyczaj osiąga ok. 9–10 cm długości, choć zdarzają się i okazy mierzące ponad 15 cm (rekordowy okaz został złowiony w okolicy Tajwanu i miał 17 cm).

 

Więcej…  

Żeglarek argo (Argonauta argo) – gatunek głowonoga z rzędu ośmiornic (Octopoda), pierwszy z żeglarków (Argonauta) opisanych naukowo, gatunek typowy i zarazem największy z rodziny Argonautidae, znanej ze specyficznej strategii rozrodczej, od której wzięła swoją nazwę (z gr. Argonautai, ‘żeglarze na Argo’).

 

Więcej…  

Przydacznia niebieska (Tridacna maxima) – gatunek małża z rodziny przydaczniowatych (Tridacnidae) występujący w Oceanie Indyjskim i Pacyfiku od Morza Czerwonego i wschodnich wybrzeży Afryki po wyspy Pitcairn. Żyje na rafach koralowych, na głębokości 1–15 m.

 

Więcej…  

Astarte – rodzaj małży z rodziny astartowatych (Astartidae), dla której jest typem nomenklatorycznym. Obejmuje większość należących do niej gatunków. Małże z tego rodzaju występują głównie w chłodnych wodach półkuli północnej (2 gatunki w Morzu Bałtyckim). W zapisie kopalnym znane są z górnego miocenu. Klasyfikacja biologiczna rodzaju nie jest ustalona. Wyróżniono w nim co najmniej 8 podrodzajów, jednak wśród autorów nie ma zgody, co do przynależności poszczególnych gatunków. Przykładowymi przedstawicielami są występujące w Bałtyku:

 

Więcej…  

Urąbkowate (Donacidae) – rodzina małży z rzędu Veneroida obejmująca około 60 współcześnie żyjących gatunków. Są to zwierzęta morskie, niewielkich rozmiarów, przeciętnie 20–40 mm, tylko nieliczne z nich dorastają do 150 mm długości. Muszle w kształcie trójkąta, o bokach spłaszczonych, mocne, połyskliwe. Szczyty muszli są położone blisko jej tylnej krawędzi. Ubarwienie periostrakum zwykle żółte lub fioletowe, u niektórych gatunków bardzo zmienne – w obrębie tego samego gatunku spotykane są muszle o barwie od śnieżnobiałej po ciemnofioletową. Zmienność barw i proporcji muszli nastręcza trudności taksonomicznych. Przykładowo, wykazano, że przedstawiciele dwóch gatunków współwystępujących w strefie upwellingu Prądu Peruwiańskiego wyróżnianych ze względu na różnice w proporcjach muszli – Donax marincovichi i Donax obesulus – nie różnią się od siebie genetycznie. Połówki pustych muszli często pozostają złączone. Noga urąbkowatych jest mocna i długa – umożliwia wykonywanie skoków lub szybkie zakopanie się w dnie.

 

Więcej…  
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>