łuskaczokształtneAldrovandia – rodzaj ryb łuskaczokształtnych z rodziny Halosauridae.

 

Więcej…  

Halosauridae – rodzina ryb łuskaczokształtnych.

 

Więcej…  

Halosauropsis macrochir – gatunek morskiej ryby łuskaczokształtnej z rodziny Halosauridae, jedyny przedstawiciel rodzaju Halosauropsis Collett, 1896.

 

Więcej…  

Halosaurus – rodzaj ryb łuskaczokształtnych z rodziny Halosauridae.

 

Więcej…  

Lipogenys gillii – gatunek morskiej ryby elopsopodobnej z rodziny łuskaczowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Lipogenys Goode & Bean, 1895, czasami wyodrębniany do rodziny Lipogenyidae.

 

Więcej…  

Łuskaczokształtne – ryby elopsopodobne z rodzin Halosauridae i Notacanthidae klasyfikowane w randze podrzędu Notacanthoidei w rzędzie albulokształtnych (Albuliformes) lub odrębnego rzędu Notacanthiformes. Zamieszkują wszystkie oceany, na głębokościach od 250 do 5000 m.

 

Więcej…  

Łuskaczowate (Notacanthidae) – rodzina ryb łuskaczokształtnych.

 

Więcej…  

Notacanthus – rodzaj ryb łuskaczokształtnych z rodziny łuskaczowatych.

 

Więcej…  

Polyacanthonotus – rodzaj ryb łuskaczokształtnych z rodziny łuskaczowatych.

 

Więcej…