lemurowateEulemur – rodzaj ssaków z rodziny lemurowatych, obejmujący gatunki występujące na Madagaskarze. Lemur mongoz został introdukowany na Komorach.

 

Więcej…  

Hapalemur – rodzaj małpiatek z rodziny lemurowatych, obejmujący gatunki występujące na Madagaskarze.

 

Więcej…  

Lemur czerwonobrzuchy (Eulemur rubriventer) – gatunek ssaka z rodziny lemurowatych występujący na wschodnim Madagaskarze, w lasach deszczowych.

 

Więcej…  

Lemur katta (Lemur catta) – gatunek małpiatki z rodziny lemurowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Lemur.

 

Więcej…  

Lemur mokok, akumba (Eulemur macaco) – gatunek małpiatki z rodziny lemurowatych.

 

Więcej…  

Lemur wari (Varecia variegata) – gatunek małpiatki z rodziny lemurowatych, której jest największym przedstawicielem. Prawdopodobnie jest to jedyny gatunek naczelnych budujący gniazda wyłącznie na czas porodu i pierwszych tygodni opieki nad młodymi.

 

Więcej…  

Lemurowate (Lemuridae) – rodzina małpiatek potocznie nazywanych lemurami, często mylone z lemurkami, które wcześniej zaliczane były do lemurów jako podrodzina Cheirogaleinae, obecnie stanowią odrębną rodzinę Cheirogaleidae.

 

Więcej…  

Maki złoty, maki złocisty (Hapalemur aureus) – gatunek małpiatki z rodziny lemurowatych.

 

Więcej…  

Varecia – rodzaj ssaków z rodziny lemurowatych, obejmujący gatunki występujące na Madagaskarze.

 

Więcej…