lemurkowateCheirogaleus – rodzaj małpiatek z rodziny lemurkowatych.

 

Więcej…  

Lemur karłowaty (Allocebus trichotis) – gatunek małpiatki z rodziny lemurkowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Allocebus, opisany początkowo pod nazwą Cheirogaleus trichotis. Gatunek słabo poznany. Do 1989. znany tylko z pięciu okazów muzealnych pochodzących z obydwu brzegów rzeki Mananara (północny Madagaskar), dlatego uważany był za gatunek rzadki i zagrożony wyginięciem. W Czerwonej Księdze IUCN został zaliczony do kategorii EN. W kolejnych latach stwierdzono jego występowanie w kilku parkach narodowych i rezerwatach we wschodnim Madagaskarze, co oznacza, że zasięg jego występowania jest znacznie szerszy niż początkowo uważano. W klasyfikacji IUCN został zaliczony do kategorii DD – taksony o nieokreślonym stopniu zagrożenia, wymagającym dokładniejszych danych.

 

Więcej…  

Lemurek myszaty, maki myszka (Microcebus murinus) – gatunek małpiatki z rodziny lemurkowatych, wyglądem przypominający mysz.

 

Więcej…  

Lemurkowate, lemurki (Cheirogaleidae) – rodzina małych małpiatek z podrzędu Strepsirrhini o nocnym trybie życia. Lemurki są najmniejszymi ssakami naczelnymi. Wcześniej były klasyfikowane jako podrodzina Cheirogaleinae w rodzinie lemurów (Lemuridae).

 

Więcej…  

Maki rudy (Microcebus rufus) – gatunek ssaka z rodziny lemurkowatych.

 

Więcej…  

Microcebus – rodzaj małpiatek z rodziny lemurkowatych określanych jako lemurki myszate.

 

Więcej…  

Mirza – rodzaj małych małpiatek z rodziny lemurkowatych. Do niedawna uważany za takson monotypowy – M. zaza został opisany w 2005.

 

Więcej…  

Phaner – rodzaj małpiatek z rodziny lemurkowatych.

 

Więcej…  

Tana (Phaner furcifer) – gatunek małpiatki z rodziny lemurkowatych. Liczebność populacji nie jest znana, ale przypuszcza się, że jest to gatunek stosunkowo liczny i szeroko rozprzestrzeniony.

 

Więcej…