krętorogieGazela edmi, gazela Cuviera (Gazella cuvieri) – ssak kopytny z rodziny krętorogich (Bovidae).

 

Więcej…  

Gazela Granta – gatunek kopytnego ssaka z rodziny krętorogich (Bovidae) opisany naukowo pod nazwą Gazella granti, honorującą szkockiego badacza Jamesa Augustusa Granta. Wraz z gazelą dama i aulem zaliczane są do dużych gazel, klasyfikowanych w podrodzaju (lub rodzaju) Nanger.

 

Więcej…  

Gazela indyjska, chinkara (Gazella bennettii) - gatunek gazeli należąca do rodziny krętorogich, wcześniej klasyfikowana jako podgatunek Gazella gazella bennettii.

 

Więcej…  

Gazela Lodera (Gazella leptoceros) - ssak kopytny z rodziny krętorogich.

 

Więcej…  

Gazela mongolska, dżereń (Procapra gutturosa) – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny krętorogich, mylona z dżejranem (Gazella subgutturosa).

 

Więcej…  

Gazela rudoczelna (Eudorcas rufifrons) – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny krętorogich.

 

Więcej…  

Gazela środkowosomalijska (Gazella spekei) – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny krętorogich zaliczanego do gazel. Długość ciała 95-105 cm, wysokość w kłębie 50-60 cm, masa ciała 15-25 kg rogi występują u samca i samicy. Rogi samców są dłuższe i masywniejsze, osiągają do 30 cm długości. Wierzch ciała w kolorze brunatno-rudym, brzuch biały. Wzdłuż pyska i po bokach tułowia występuje czarna smuga. Gazela środkowosomalijska występuje na suchych stepach i wyżynach Półwyspu Somalijskiego w Somalii i Etiopii. Zagrożona wyginięciem z powodu działań wojennych prowadzonych w zasięgu występowania gatunku oraz z powodu nadmiernych, niekontrolowanych polowań.

 

Więcej…  

Gazela Thomsona (Tomi) (Gazella thomsoni lub Gazella thomsonii) - przedstawiciel rodziny krętorogich z rzędu parzystokopytnych.

 

Więcej…  

Gazela tybetańska (Procapra picticaudata) – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny krętorogich.

 

Więcej…  

Gazella gazella – gatunek ssaka z rodziny krętorogich, określany w języku polskim nazwą gazela górska (od ang. Mountain Gazelle) lub gazela arabska. Występuje powszechnie na Półwyspie Arabskim, ale jej obszar występowania jest nierównomiernie rozproszony. Zamieszkuje góry, pogórza i przybrzeżne równiny. Jej środowisko pokrywa się z obszarami występowań drzew akacjowych, które są pożywieniem gazel górskich. Ich dieta składa się w przeważającej części z traw, ale jest to zależne od dostępności pożywienia. Gazela górska jest słabiej przystosowana do gorących warunków niż gazela dorkas, która zastąpiła ten gatunek na niektórych obszarach podczas późnego holocenu, kiedy nastąpił okres ocieplenia klimatu. W naturalnym środowisku pozostało niespełna 15000 gazel górskich. Ponad 10000 z podgatunku Gazella gazella cora, niespełna 3000 z występującego w Izraelu podgatunku Gazella gazella gazella, niespełna 1000 z Gazella gazella farasani, niespełna 250 z Gazella gazella muscatensis i 19 z podgatunku Gazella gazella acaciae.

 

Więcej…  

Gerenuk (Litocranius walleri) – gatunek antylopy z rodziny krętorogich (Bovidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Litocranius.

 

Więcej…  

Gnu białobrode (Connochaetes taurinus albojubatus) – podgatunek gnu pręgowanego.

 

Więcej…  

Gnu brunatne, gnu białoogonowe (Connochaetes gnou) – gatunek antylopy z rodziny krętorogich. Żyje tylko w południowej Afryce. Jest mniejsza od gnu pręgowanego. Zazwyczaj nie występuje w licznych stadach jak gnu pręgowane.

 

Więcej…  

Gnu pręgowane, gnu pasiaste (Connochaetes taurinus) – gatunek kopytnego ssaka z rodziny krętorogich. Żyje w dużych stadach, najczęściej wraz z zebrami, gazelami i żyrafami zamieszkują południową i wschodnią Afrykę. W poszukiwaniu pokarmu odbywają długie wędrówki, w czasie których pokonują wiele przeszkód, np. głębokie rzeki.

 

Więcej…  

Goral, goral zwyczajny (Naemorhedus goral) - ssak z rodziny krętorogich występujący w zachodnich Himalajach, południowo-wschodnich Chinach, Mandżurii i w Korei. Zasiedla skaliste tereny ponad granicą lasu. Dawniej był poławiany dla futra i mięsa, a części jego ciała były wykorzystywane w medycynie ludowej. Obecnie objęty ochroną prawną.

 

Więcej…  

Goral długoogoniasty, goral długoogonowy, goral chiński (Naemorhedus caudatus) – gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin. Zamieszkuje skaliste i trawiaste tereny w pobliżu lasów.

 

Więcej…  

Grym (Sylvicapra grimmia) - ssak z rodziny krętorogich, jedyny przedstawiciel rodzaju Sylvicapra Ogilby, 1837, zaliczany do niewielkich antylop nazywanych dujkerami. Wyróżniono kilkanaście podgatunków gryma.

 

Więcej…  

Grysbok przylądkowy (Raphicerus melanotis) - gatunek ssaka z rodziny krętorogich.

 

Więcej…  

Hemitragus - rodzaj ssaków krętorogich obejmujący gatunki:

 

Więcej…  

Hippotraginae – podrodzina ssaków krętorogich obejmująca gatunki występujące w Afryce (wyjątkiem jest występujący na Bliskim Wschodzie oryks arabski), charakteryzujące się dużymi rozmiarami, długimi rogami występującymi u przedstawicieli obydwu płci oraz długim ogonem. U samic występują dwie pary sutków.

 

Więcej…  

Hippotragus - rodzaj antylop z rodziny krętorogich, obejmujący gatunki żyjące współcześnie:

 

Więcej…  

Impala (Aepyceros melampus) - pospolity gatunek ssaka z rodziny krętorogich, który występuje w południowej Afryce.

 

Więcej…  

Jak (Bos grunniens) – gatunek dużego ssaka z rodziny krętorogich (Bovidae), rzędu parzystokopytnych. Zamieszkuje Tybet, Indie i Chiny, gdzie żyje zarówno w stanie dzikim jak i udomowionym. Udomowione jaki są zwierzętami jucznym, poza tym dają mleko i wełnę. Jaki są przeżuwaczami, żyją samotnie lub w niewielkich stadach, w stanie dzikim na wysokościach do 6 tys. m n.p.m. Stada zazwyczaj składają się z samic z młodymi. Samce dołączają do nich w okresie rui. Stare samce żyją oddzielnie. Samice opiekują się potomstwem przez rok. Potomstwo pełną dorosłość osiąga po 6-8 latach. Zwierzęta mogą dożyć kilkudziesięciu lat. Znoszą niekorzystne warunki otoczenia (niedobór paszy na wysoczyznach górskich, niedostatek tlenu i niskie temperatury średnia wynosi tam ok. 0 °C, zimą temperatury spadają niekiedy nawet do -50 °C).

 

Więcej…  

Kama (Alcelaphus caama) – gatunek dużej antylopy, do niedawna traktowany jako podgatunek antylopy krowiej.

 

Więcej…  

Kob Defassa (Kobus ellipsiprymnus defassa) - gatunek antylopy, podgatunek koba śniadego, występujący w Afryce północno-wschodniej, centralnej i zachodniej, na sawannie i stepie, trzymając się blisko rzek. Noce spędza w zaroślach i dopiero rano wychodzi na pastwisko, gdzie tworzy stada liczące około 30 sztuk.

 

Więcej…  

Kob liczi (Kobus leche) - duże zwierzę z rodziny krętorogich, o długości do 1,8 m i wadze do 120 kg. Ta rzadko spotykana antylopa żyje na południu Afryki. Przebywa w małych stadach, liczących po kilkanaście osobników. Zamieszkuje przeważnie podmokłe i zarośnięte trzciną brzegi rzek, jezior i bagien, przez które nie boi się przeprawiać brodząc lub płynąc. W razie niebezpieczeństwa również chroni się w wodzie. Kob liczi ma lirowato wygięte rogi. Używa ich do obrony przed swoimi prześladowcami. W okresie godów rogi służą również do walk, w czasie których zostaje ustalona hierarchia samców w stadzie. Walki te mają charakter rytualny i niezbyt gwałtowny. Najsilniejszy samiec wybiera samice, które tworzą jego harem. Każda samica po trwającej 7 miesięcy ciąży rodzi jedno młode. Mały kob przestaje ssać mleko matki po 4 miesiącach. Dojrzałość płciową samice osiągają zwykle po dwóch latach, a samce po trzech.

 

Więcej…  

Kob nilowy (Kobus megaceros) - gatunek antylopy występujący w Afryce, w południowym Sudanie na terenach podmokłych, sawannie i innych terenach trawiastych. Wysokość w kłębie 90-100 cm, ważą 70-110 kg. Samice są żółto brązowe z białym podbrzuszem nie mają rogów. Samce są czarne lub rudobrunatne mają rogi.

 

Więcej…  

Kob śniady (Kobus ellipsiprymnus) – gatunek ssaka z rodziny krętorogich (Bovidae), występujący w Afryce zachodniej, centralnej i południowej na terenach podmokłych, sawannie i innych terenach trawiastych.

 

Więcej…  

Kob żółty (Kobus kob) – gatunek antylopy.

 

Więcej…  

Kobus – rodzaj antylop z rodziny krętorogich obejmujący gatunki występujące na zasobnych w wodę terenach w Afryce. Samce mają długie rogi z licznymi, poprzecznymi zgrubieniami. Samice mają dwie pary sutków. U samic rogi nie występują.

 

Więcej…