kostnojęzykokształtneArapaima (Arapaima gigas) – ryba z rodziny kostnojęzykowych, czasami wyodrębniana do Arapaimidae. Znana także jako piraruku (ryba czerwona) lub paiche. Jedna z największych słodkowodnych ryb świata.

 

Więcej…  

Arowana azjatycka - (Scleropages formosus) - gatunek ryby z rodziny kostnojęzykowych.

 

Więcej…  

Arowana perłowa (Scleropages jardinii) - gatunek ryby z rodziny kostnojęzykowych.

 

Więcej…  

Arowana srebrna (Osteoglossum bicirrhosum) - gatunek ryby z rodziny kostnojęzykowych.

 

Więcej…  

Kostnojęzykokształtne, arowanokształtne, arapaimokształtne (Osteoglossiformes) – rząd ryb promieniopłetwych o wielu prymitywnych cechach budowy, zamieszkujących wody słodkowodne całego świata, głównie w obszarach tropikalnych. Większość gatunków prowadzi drapieżny tryb życia.

 

Więcej…  

Motylowiec (Pantodon buchholzi) – gatunek ryby z rodziny motylowcowatych (Pantodontidae), której jest jedynym przedstawicielem. Występuje w zachodniej i środkowej Afryce.

 

Więcej…  

Mruk Petersa, trąbonos (Gnathonemus petersii) – gatunek ryby z rodziny mrukowatych, znana wcześniej pod synonimicznymi nazwami Mormyrus petersii i Gnathonemus pictus. Nazwa gatunkowa petersii nawiązuje do nazwiska niemieckiego przyrodnika Wilhelma Petersa. Sprowadzona do Europy w 1950 do hodowli akwariowych.

 

Więcej…  

Mrukokształtne, mruki, mrukowce (Mormyroidea) – grupa ryb promieniopłetwych z nadrzędu kostnojęzykopodobnych (Osteoglossomorpha) charakteryzujących się wydłużonym pyskiem, dużym móżdżkiem i obecnością narządów elektrycznych. Mruki są poławiane gospodarczo dla smacznego mięsa, mniejsze gatunki są hodowane w akwariach.

 

Więcej…  

Mrukowate (Mormyridae) – rodzina ryb z rzędu kostnojęzykoształtnych, obejmująca ok. 190 gatunków ryb żyjących w wolno płynących, zamulonych wodach wielkich rzek tropikalnej Afryki. Mrukowate z rodzaju Mormyrus zostały przedstawione na starożytnych egipskich malowidłach ściennych i na hieroglifach.

 

Więcej…