koniowateKiang (Equus kiang) – gatunek dużego ssaka z rodziny koniowatych. Zamieszkuje góry w Tybecie, na wysokości od 4000 do 7000 metrów n.p.m., Nepal, Chiny i Indie. Niektórzy naukowcy klasyfikują go jako podgatunek osła azjatyckiego E. hemionus kiang, jednak - wyniki badań genetycznych wskazują, że kiang jest odrębnym gatunkiem.

 

Więcej…  

Koniowate (Equidae) − jedyna rodzina koniokształtnych (Hippomorpha) z rzędu ssaków nieparzystokopytnych.

 

Więcej…  

Koń domowy (Equus caballus L.) – ssak nieparzystokopytny z rodziny koniowatych. Koń został udomowiony prawdopodobnie na terenie północnego Kazachstanu w okresie kultury Botai tj. około 3,5 tys. lat p.n.e. Przodkami koni orientalnych, od których pochodzą konie gorącokrwiste, były prawdopodobnie koń Przewalskiego i tarpan; konie zimnokrwiste pochodzą natomiast od konia leśnego z Północnej Europy. Koń Przewalskiego jest obecnie jedynym przedstawicielem gatunku koni dzikich. Rasa konik polski wykazuje bardzo duże podobieństwo do tarpana, lecz nie jest genetycznie tą samą rasą (chociaż poza Polską koniki polskie bywają określane mianem tarpan). W styczniu 2007 zespół naukowców z Massachusetts Institute of Technology i Uniwersytetu Harvarda poinformował, że stworzył wstępną mapę genomu konia.

 

Więcej…  

Koń dziki (Equus ferus) – gatunek koniowatych z rodzaju Equus, obejmujący udomowione konie domowe oraz nieudomowione tarpany i konie Przewalskiego. Tarpan wymarł w XIX wieku, a koń Przewalskiego został uratowany na krawędzi wyginięcia i pomyślnie reintrodukowany. Najbardziej prawdopodobnym przodkiem konia domowego jest tarpan żyjący w czasie udomowienia koni na stepach Eurazji.

 

Więcej…  

Koń Przewalskiego (Equus przewalskii) – jedyny dziko żyjący gatunek koni.

 

Więcej…  

Onager perski (Equus hemionus onager) – podgatunek osła azjatyckiego, zwierzę z rodziny koniowatych (Equidae), zaliczane do grupy półosłów. Żyją w niewielkich stadach na stepach południowo-zachodniej Azji.

 

Więcej…  

Osioł – ssak z rodziny koniowatych. Charakteryzuje się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody.

 

Więcej…  

Osioł afrykański, także osioł dziki (Equus africanus) – gatunek ssaka z rodziny koniowatych (Equidae). Jego forma udomowiona to osioł domowy.

 

Więcej…  

Onager, osioł azjatycki (Equus hemionus) – ssak z rodziny koniowatych, z grupy osłów, dzikich osłów azjatyckich.

 

Więcej…  

Osioł kataloński (Equus asinus var. catalana) – rasa osłów domowych pochodząca z Hiszpanii.

 

Więcej…  

Osioł Poitou – rasa osłów domowych pochodząca z francuskiej prowincji Poitou. Jest to rasa największych osłów.

 

Więcej…  

Zebra – ssak z rodzaju Equus (rodzina koniowatych) charakteryzujący się obecnością ciemnych pasów na białej lub żółtawej sierści. Zebry żyją stadnie na trawiastych terenach Afryki, na południe od Sahary.

 

Więcej…  

Zebra górska (Equus zebra) - gatunek ssaka z rodziny koniowatych.

 

Więcej…  

Zebra Grevy'ego (Equus grevyi) – gatunek ssaka z rodziny koniowatych.

 

Więcej…  

Zebra równikowa, nazywana także zebrą Granta (Equus quagga boehmi) – najmniejsza z sześciu podgatunków zebry stepowej.

 

Więcej…  

Zebra stepowa (Equus quagga, poprzednio Equus burchelli) – gatunek ssaka z rodziny koniowatych, najliczniejszy gatunek zebry. Nie jest zagrożony wyginięciem. Często spotykane w ogrodach zoologicznych, również w Polsce.

 

Więcej…