jętkiJętka pospolita (Ephemera vulgata) – gatunek owada z rodzaju Ephemera należącego do rzędu jętek.

 

Więcej…  

Heptageniidae – rodzina owadów uskrzydlonych należących do rzędu jętek.

 

Więcej…  

Jętki (Ephemeroptera) – rząd owadów uskrzydlonych, długość ciała 3 - 40 mm, na ogół związanych ze środowiskiem wodnym. Okres życia larw może trwać nawet do kilku lat, postacie dorosłe żyją bardzo krótko, czasem jeden dzień (stąd: jętka jednodniówka). Niekiedy obserwowane są masowe wyloty jętek.

 

Więcej…  

Jętka górska (Ephemera danica) – gatunek owada z rodzaju Ephemera należącego do rzędu jętek.

 

Więcej…  

Ephemera – rodzaj jętek z rodziny jętkowatych (Ephemeridae), dla której jest typem nomenklatorycznym. Obejmuje następujące gatunki:

 

Więcej…  

Jętkowate, jętki jednodniówkowate (Ephemeridae) – rodzina owadów uskrzydlonych z rzędu jętek (Ephemeroptera). Występują na całym świecie, poza krainą australijską. W Polsce odnotowano 3 gatunki.

 

Więcej…  

Cloeon – rodzaj owadów z rzędu jętek (Ephemeroptera) z rodziny murzyłkowatych (Baetidae).

 

Więcej…  

Murzyłka dwuskrzydła (Cloeon dipterum) – gatunek owada z rodziny murzyłkowatych z rzędu jętek. Występują w niemal całej Europie i w znacznej części strefy umiarkowanej Azji. Zostały także zawleczone do Ameryki Północnej, gdzie stwierdzono ich występowanie od drugiej połowy XX wieku.

 

Więcej…  

Wyskór złocisty (Potamanthus luteus) – gatunek owada z rodziny wyskórowatych (Potamanthidae) z rzędu jętek (Ephemeroptera). Występują w niemal całej Europie i w znacznej części strefy umiarkowanej Azji, jednak w ostatnim czasie wzrost zanieczyszczeń spowodował znaczny spadek lokalnych populacji

 

Więcej…  

Baetis – rodzaj owadów z rzędu jętek.

 

Więcej…  

Epeorus – rodzaj owadów uskrzydlonych należących do rzędu jętek (Ephemeroptera) i rodziny Heptageniidae.

 

Więcej…  

Wyskórowate (Potamanthidae) – rodzina owadów uskrzydlonych należących do rzędu jętek. Jej przedstawiciele występują w prawie całej Europie (poza Irlandią, krańcami północnymi i południowymi) oraz w umiarkowanej strefie klimatycznej Azji.

 

Więcej…  

Murzyłkowate (Baetidae) – rodzina uskrzydlonych owadów należących do rzędu jętek. Zalicza się do niej około 900 gatunków występujących na całym świecie. Są to jedne z najmniejszych jętek, których imagines często nie przekraczają 10 mm długości (nie licząc cienkich, nitkowatych cerci). Ich skrzydła przednie są duże, z niewielką ilością delikatnych żyłek. Druga para skrzydeł szczątkowa lub w ogóle nie występuje. Ich naturalnym środowiskiem są obszary wokół spokojnych rzek lub wód stojących. Ich larwy (nimfy) żyją w wodzie i są dobrymi pływakami, żywią się głównie algami.

 

Więcej…