ibisowateBostrychia – rodzaj ptaków z rodziny ibisowatych, obejmujący gatunki występujące w Afryce.

 

Więcej…  

Eudocimus – rodzaj ptaków z rodziny ibisowatych, obejmujący gatunki występujące w obu Amerykach.

 

Więcej…  

Geronticus – rodzaj ptaków z rodziny ibisowatych, obejmujący gatunki występujące w Afryce.

 

Więcej…  

Ibis amerykański (Plegadis chihi) — gatunek dużego ptaka z rodziny ibisowatych. Występuje od USA do środkowego Meksyku. Zimuje na południe od Salwadoru. Rzadko pojawia się w Ameryce Południowej. Zamieszkuje głównie słodkowodne mokradła i tereny zalewowe.

 

Więcej…  

Ibis białoskrzydły (Lophotibis cristata) – gatunek ptaka z rodziny ibisowatych (Threskiornithidae). Występuje wyłącznie na obszarze całego (z wyjatkiem środkowego) Madagaskaru.

 

Więcej…  

Ibis białowąsy (Bostrychia hagedash) – gatunek ptaka z rodziny ibisowatych (Threskiornithidae). Szarozielony z metalicznym, czerwonozielonym nalotem na skrzydłach i białym paskiem na policzku. W locie skrzydła przypominają skrzydła warugi. Żyje samotnie, w parach albo w małych stadkach, żeruje na terenach otwartych.

 

Więcej…  

Ibis biały (Eudocimus albus) — gatunek dużego ptaka z rodziny ibisowatych. Zamieszkuje podmokłe obszary przybrzeżne, łąki, pola orne od Ameryki Północnej po północną część Ameryki Południowej.

 

Więcej…  

Ibis czarnopióry (Threskiornis molucca) — gatunek dużego ptaka z rodziny ibisowatych (Threskiornithidae). Zamieszkuje Australię, Nową Gwineę, Małe Wyspy Sundajskie i Moluki.

 

Więcej…  

Ibis grzywiasty (Geronticus eremita) – gatunek ptaka z rodziny ibisowatych (Threskiornithidae), zamieszkujący Maroko (nieliczne gniazdujące pary) i Turcję. Lęgnie się również obecnie na stromych skalistych wybrzeżach Atlantyku. Jeszcze w XVII w. występował w Europie, rozmnażał się w dolinie Dunaju, Austrii i Szwajcarii. Obecnie ptaki te są krytycznie zagrożone wyginięciem.

 

Więcej…  

Ibis łysy (Geronticus calvus) – gatunek ptaka z rodziny ibisowatych (Threskiornithidae), zamieszkujący klifowe brzegi i wyżyny Afryki Południowej. Obecnie gatunek ten zagrożony wyginięciem został objęty programem intensywnej ochrony.

 

Więcej…  

Ibis szkarłatny (Eudocimus ruber) — gatunek dużego ptaka z rodziny ibisowatych. Występuje na terenach nizinnych od Kolumbii na wschód do Gujany, na Trynidadzie oraz na południe do wschodniej części Brazylii. Wędruje do Ameryki Środkowej i Indii Zachodnich. Zamieszkuje mokradła, pola ryżowe oraz zarośla mangrowe.

 

Więcej…  

Ibis zielony (Mesembrinibis cayennensis) – gatunek ptaka z rodziny ibisowatych (Threskiornithidae). Pióra ma ciemnozielone z połyskiem. Dziób zielony, nogi krótkie. Dzięki nastroszonym piórom na szyi sprawia ona wrażenie grubej. Zwykle spotykany samotnie lub w parach. Ostrożny, żeruje na błotnistym dnie lasu, często przesiaduje na drzewach.

 

Więcej…  

Ibisowate (Threskiornithidae) – rodzina ptaków z rzędu pelikanowych. Obejmuje gatunki zamieszkujące strefy klimatów zwrotnikowych i podzwrotnikowych całego świata, nieliczne gatunki pojawiają się w strefie klimatów umiarkowanych. Ptaki te posiadają następujące cechy:

 

Więcej…  

Ibisy (Threskiornithinae) – podrodzina ptaków z rodziny ibisowatych. Obejmuje gatunki brodzące, zamieszkujące strefy klimatów zwrotnikowych i podzwrotnikowych całego świata, nieliczne gatunki pojawiają się w strefie klimatów umiarkowanych. Różnią się od warzęch kształtem dzioba, który u przedstawicieli tej podrodziny jest długi, cienki i łukowato wygięty.

 

Więcej…  

Platalea – rodzaj ptaków z rodziny ibisowatych. Obejmuje gatunki brodzące, zamieszkujące głównie strefy klimatów zwrotnikowych i podzwrotnikowych Starego Świata (w Nowym Świecie występuje jedynie warzęcha różowa). Ptaki te różnią się od ibisów kształtem dzioba, który mają długi, prosty, szeroki z charakterystycznym rozszerzeniem na końcu.

 

Więcej…  

Plegadis – rodzaj ptaków z rodziny ibisowatych, obejmujący gatunki występujące w obu Amerykach, Afryce, Azji i Europie.

 

Więcej…  

Pseudibis – rodzaj ptaków z rodziny ibisowatych, obejmujący gatunki występujące w Azji.

 

Więcej…  

Theristicus – rodzaj ptaków z rodziny ibisowatych, obejmujący gatunki występujące w Ameryce Południowej.

 

Więcej…  

Threskiornis – rodzaj ptaków z rodziny pelikanowych, obejmujący gatunki zamieszkujące Afrykę, Azję i Australię. Niedawne badania przeprowadzone przez Mourer-Chauviré i współpracowników w 1995 i 2006 roku wykazały, że dront reunioński (Raphus solitarius) nie jest gołębiem, a ibisem z rodzaju Threskiornis.

 

Więcej…  

Warzęcha (Platalea leucorodia) – gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny ibisowatych, zamieszkujący w zależności od podgatunku:

 

Więcej…  

Warzęcha czerwonolica, łyżkodziób (Platalea alba) - gatunek dużego ptaka z rodziny ibisowatych. Występuje w Afryce i na Madagaskarze.

 

Więcej…  

Warzęcha królewska (Platalea regia) – gatunek dużego, brodzącego ptaka z rodziny ibisowatych. Żyje na płyciznach słodko- i słonowodnych terenów podmokłych w Australii, Nowej Zelandii, Papui-Nowej Gwinei i na Wyspach Salomona. Jego występowanie zostało również udokumentowane w Nowej Kaledonii. Ptak pojawił się tam jako gatunek-włóczęga. Warzęcha królewska jest ptakiem żywiącym się rybami, skorupiakami i małymi owadami. Szuka pożywienia poprzez filtrowanie dziobem wody z boku na bok. Warzęcha królewska została zakwalifikowana jako gatunek "najmniejszej troski" w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych, ponieważ występuje na rozległym obszarze.

 

Więcej…  

Warzęcha mała (Platalea minor) – gatunek dużego, brodzącego ptaka z rodziny ibisowatych. Ma najbardziej ograniczony zasięg występowania i jest jedynym gatunkiem spośród warzęch uważanym obecnie za zagrożony wyginięciem. Zasięg występowania tego ptaka jest ograniczony do nadbrzeżnych obszarów Azji Wschodniej. Niewielkie, rozproszone populacje wybierają tereny lęgowe na kilku małych skalistych wysepkach, położonych wzdłuż zachodnich wybrzeży Korei Północnej i Południowej. Trzy główne miejsca zimowania to tereny Hongkongu, Tajwanu i Wietnamu.

 

Więcej…  

Warzęcha różowa (Platalea ajaja) – gatunek ptaka z rodziny ibisowatych. Zamieszkuje wybrzeża, jeziora i mokradła południowych Stanów Zjednoczonych, jak również Karaiby, Peru i Argentynę.

 

Więcej…  

Warzęcha żółtodzioba (Platalea flavipes) – gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny ibisowatych. Zamieszkuje Autralię, niekiedy obserwowany także w Nowej Zelandii. Zasięg występowania szacuje się na ok. 0,1-1 mln km2, a populację na 25-100 tys. osobników.

 

Więcej…