gąbkiStromatoporoidy, stromatolity stromatoporoidowe (Stromatoporoidea) – grupa gąbek pospolitych (Demospongiae). Były bardzo powszechnymi organizmami w morzach paleozoiku, występowały od późnego ordowiku do wczesnego karbonu. Są to najczęściej kopułowate lub bochenkowate ciała, o mikrostrukturze, na którą składają się poziome warstewki (laminy, zgrupowane w makroskopowe latylaminy), pionowe pile, astrorizy i montikule.

 

Więcej…  

Archeocjaty (Archaeocyatha) - wymarła gromada gąbek, żyjąca w kambrze, ważne skamieniałości przewodnie w kambrze dolnym. Były to organizmy osobnicze lub kolonijne, kolonie tworzyły rafy wymagające wód morskich, płytkich i ciepłych.

 

Więcej…  

Nadecznik stawowy (Spongilla lacustris) - gatunek gąbek słodkowodnych.

 

Więcej…  

Clathrinida – rząd gąbek wapiennych (Calcarea) z podgromady Calcinea. Gąbki należące do tego rzędu mają wapienne szkielety, wyłącznie z wolno ułożonymi igłami. Są zwierzętami morskimi.

 

Więcej…  

Clathrinidae – rodzina gąbek wapiennych z rzędu Clathrinida. Zaliczane są do podgromady Calcinea. Rodzina obejmuje rodzaje:

 

Więcej…  

Polymastia – rodzaj gąbek z gromady gąbek pospolitych należący do rodziny Polymastiidae. Należą tutaj następujące gatunki:

 

Więcej…  

Gąbki wapienne (Calcarea) – gromada gąbek (Porifera), bezkręgowe zwierzęta o prymitywnej budowie, charakteryzujące się obecnością pinakodermy i wapiennego szkieletu.

 

Więcej…  

Haliclona - rodzaj gąbek z gromady gąbek pospolitych należący do rodziny Chalinidae. Należą tutaj następujące gatunki:

 

Więcej…  

Clathrina – rodzaj gąbek wapiennych z rodziny Clathrinidae z rzędu Clathrinida.

 

Więcej…  

Gąbki pospolite, gąbki zwyczajne, gąbki różnoszkieletowe, gąbki niewapienne (Demospongiae) – gromada gąbek obejmująca większość obecnie żyjących przedstawicieli tej gromady. Zasiedlają wszystkie wody oceaniczne i słodkowodne Ziemi. Występują w różnorodnych środowiskach na wszystkich głębokościach, jednak najczęściej w strefach płytkich. Prowadzą na ogół kolonijny tryb życia. Kolonie mogą osiągać ogromne rozmiary. Zwartość kolonii jest tak duża, że zanikają w niej indywidualne cechy osobnicze. Typem larwy charakterystycznej dla tej gromady jest parenchymula lub amfiblastula. Osobnik dojrzały ma budowę typu leukon. Niewielka część gatunków jest bezszkieletowa, jednak większość gatunków ma szkielet zbudowany z igieł krzemionkowych i włókien białkowych, tworzących czasem złożoną sieć. Białkiem tym jest spongina. U kilku rzędów oprócz igieł sponginowych występują też igły zbudowane z krzemionki.

 

Więcej…  

Nawodnik rzeczny (Ephydatia fluviatilis) - gatunek gąbek słodkowodnych.

 

Więcej…  

Calcinea – podgromada gąbek (Porifera) z gromady gąbek wapiennych (Calcarea) charakteryzujących się symetrycznymi, trój- lub czteropromiennymi igłami oraz larwą typu celoblastuli.

 

Więcej…  

Leucaltidae – rodzina gąbek wapiennych z rzędu Clathrinida obejmująca rodzaje:

 

Więcej…  

Wiertka złotawa (Cliona celata) – gatunek niedużej gąbki z rejonu Atlantyku. Dość powszechnie występująca. Cechuje się wwiercaniem w skorupy mięczaków (głównie małży).

 

Więcej…  

Gąbki szklane, g. szkliste, g. krzemionkowe sześcioosiowe, g. sześciopromienne (Hexactinellida) – gromada morskich, głębokowodnych zwierząt beztkankowych o szkielecie krzemionkowym, zaliczanych do gąbek (Porifera).

 

Więcej…