dydelfowateCaluromys – rodzaj południowo- i środkowoamerykańskich torbaczy z rodziny dydelfowatych. Zwierzęta słabo poznane i stosunkowe rzadkie w zbiorach muzealnych, być może ze względu na nocny i nadrzewny tryb życia. Zamieszkują Amerykę Środkową i Południową. Narażone na utratę siedlisk z powodu niszczenia tropikalnych lasów. Obejmuje gatunki określane jako oposy wełniste (ang. woolly opossum):

 

Więcej…  

Didelphis (dydelf) – rodzaj torbaczy z rodziny dydelfowatych (Didelphidae) obejmujący gatunki:

 

Więcej…  

Dydelf południowy (Didelphis albiventris syn. Didelphis azarae) – ssak z rodziny dydelfowatych (Didelphidae)

 

Więcej…  

Dydelf północny, opos, opos północny, oposum (Didelphis marsupialis) – gatunek torbacza z rodziny dydelfowatych.

 

Więcej…  

Dydelf wirginijski (Didelphis virginiana syn. Didelphis marsupialis virginiana) zwany nieraz oposem – gatunek torbacza z rodziny dydelfowatych, wcześniej klasyfikowany jako podgatunek dydelfa północnego (Didelphis marsupialis).

 

Więcej…  

Dydelfowate, szczury workowate (Didelphidae) – rodzina torbaczy z rzędu dydelfokształtnych. Obejmuje gatunki wszystkożernych, niewielkich ssaków podobnych do szczura. W zapisach kopalnych są znane z pokładów górnej kredy.

 

Więcej…  

Gracilinanus – rodzaj południowoamerykańskich torbaczy z rodziny dydelfowatych:

 

Więcej…  

Japok, dydelf wodny, płetwonóg workowaty (Chironectes minimus) – gatunek ssaka z rodziny dydelfowatych (szczurów workowatych), jedyny przedstawiciel rodzaju Chironectes i jedyny torbacz o ziemnowodnym trybie życia.

 

Więcej…  

Marmosa – rodzaj torbaczy z rodziny dydelfowatych (Didelphidae) występujących od Meksyku po środkową część Ameryki Południowej.

 

Więcej…  

Marmosa murina – torbacz z rodziny dydelfowatych.

 

Więcej…  

Monodelphis – rodzaj torbaczy z rodziny dydelfowatych. Obejmuje gatunki występujące w Ameryce Południowej:

 

Więcej…  

Opos krótkoogonowy (Monodelphis domestica) – gatunek torbacza z rodziny dydelfowatych (Didelphidae), przedstawiciel rodzaju Monodelphis.

 

Więcej…  

Opos wełnisty (Caluromys philander) – gatunek ssaka z rodziny dydelfowatych występujący w lasach deszczowych Ameryki Południowej. Być może populacja z północnej Wenezueli (w tym wyspy Margarita i Trynidad) stanowi odrębny gatunek.

 

Więcej…  

Oposik wielkooki (Marmosa robinsoni) – niewielki ssak z rodziny dydelfowatych, przypomina ryjówkę. Ma wydłużony, zaostrzony pyszczek i duże oczy przystosowane do nocnego trybu życia. Codziennie na nowo buduje prowizoryczne gniazda w dziuplach drzew lub starych gniazdach ptasich. Zręcznie się wspina, przy czym długiego chwytnego ogona używa jako piątej kończyny.

 

Więcej…  

Thylamys – rodzaj torbaczy z rodziny dydelfowatych występujących w Ameryce Południowej:

 

Więcej…