doskonałokostneAlaneta indyjska (Atherinomorus lacunosus) – gatunek ryby z rodziny aterynowatych (Atherinidae).

 

Więcej…  

Ateryna atlantycka (Atherina hepsetus) - gatunek ryby z rodziny aterynowatych.

 

Więcej…  

Ateryna Boyera, ateryna zwyczajna (Atherina boyeri) – gatunek ryby z rodziny aterynowatych (Atherinidae).

 

Więcej…  

Aterynowate (Atherinidae) – rodzina ryb aterynokształtnych. Kilka gatunków z tej rodziny ma znaczenie gospodarcze oraz hobbystyczne (hodowla w akwariach). Występują w morskich wodach przybrzeżnych w klimatach zwrotnikowym, podzwrotnikowym i umiarkowanym, większość w Indopacyfiku, a trzy gatunki w Oceanie Atlantyckim. Gatunki z rodzaju Craterocephalus zasiedlają wody słodkie Australii.

 

Więcej…  

Atherina – rodzaj ryb z rodziny aterynowatych (Atherinidae). Gatunkiem typowym rodzaju jest Atherina hepsetus.

 

Więcej…  

Atherinomorus – rodzaj ryb z rodziny aterynowatych (Atherinidae).

 

Więcej…  

Agonostomus – rodzaj ryb mugilokształtnych z rodziny mugilowatych (Mugilidae).

 

Więcej…  

Cefal cienkowargi (Liza ramada) – gatunek ryby z rodziny mugilowatych (Mugilidae).

 

Więcej…  

Cefal pospolity, łoban, mugil cefal (Mugil cephalus) – ryba z rodziny mugilowatych (Mugilidae).

 

Więcej…  

Cefal złotogłowy, cefal złocisty, singil (Liza aurata) – gatunek ryby z rodziny mugilowatych (Mugilidae). Poławiana gospodarczo.

 

Więcej…  

Chelon – rodzaj ryb mugilokształtnych z rodziny mugilowatych (Mugilidae).

 

Więcej…  

Chelon grubowargi, tępogłów grubowargi (Chelon labrosus) – gatunek ryby z rodziny mugilowatych (Mugilidae).

 

Więcej…  

Crenimugil – rodzaj ryb mugilokształtnych z rodziny mugilowatych (Mugilidae).

 

Więcej…  

Liza – rodzaj ryb z rodziny mugilowatych (Mugilidae).

 

Więcej…  

Mugil – rodzaj ryb mugilokształtnych z rodziny mugilowatych (Mugilidae).

 

Więcej…  

Mugilowate, cefalowate (Mugilidae) – rodzina ryb mugilokształtnych (Mugiliformes). Poławiane jako ryby konsumpcyjne o smacznym mięsie.

 

Więcej…  

Oedalechilus – rodzaj ryb mugilokształtnych z rodziny mugilowatych (Mugilidae).

 

Więcej…  

Rhinomugil – rodzaj ryb mugilokształtnych z rodziny mugilowatych (Mugilidae).

 

Więcej…  

Sicamugil – rodzaj ryb mugilokształtnych z rodziny mugilowatych (Mugilidae).

 

Więcej…  

Ctenochaetus - rodzaj morskich ryb okoniokształtnych z rodziny pokolcowatych. Kilka gatunków hodowanych w akwariach morskich głównie z uwagi na atrakcyjne ubarwienie.

 

Więcej…  

Naso – rodzaj morskich ryb okoniokształtnych z rodziny pokolcowatych (Acanthuridae). Niektóre gatunki są hodowane w akwariach morskich, głównie z uwagi na atrakcyjne ubarwienie.

 

Więcej…  

Naso annulatus – gatunek morskich ryb okoniokształtnych z rodziny pokolcowatych i rodzaju Naso.

 

Więcej…  

Naso unicornis – gatunek morskich ryb okoniokształtnych z rodziny pokolcowatych i rodzaju Naso.

 

Więcej…  

Naso vlamingii – gatunek morskich ryb okoniokształtnych z rodziny pokolcowatych i rodzaju Naso.

 

Więcej…  

Pokolcowate, cyrulikowate (Acanthuridae) – rodzina morskich ryb okoniokształtnych. Do tej rodziny należy około 80 gatunków, z których tylko część jest hodowana w akwariach. Niektóre są dość łatwe w hodowli, ale o większości wiadomo zbyt mało, aby można było je utrzymać przy życiu w akwarium.

 

Więcej…  

Rożec skrobacz, naso żółtogłowy (Naso lituratus) – gatunek morskiej ryby okoniokształtnej z rodziny pokolcowatych (Acanthuridae) i rodzaju Naso.

 

Więcej…  

Austrolebias – rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych (Rivulidae).

 

Więcej…  

Cynolebias – rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych (Rivulidae).

 

Więcej…  

Kryptolebias – rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych (Rivulidae).

 

Więcej…  

Strumieniakowate (Rivulidae) – rodzina niedużych ryb karpieńcokształtnych (Cyprinodontiformes), czasami zaliczana była w randze podrodziny Rivulinae do szczupieńczykowatych (Aplocheilidae). Obejmuje ponad 230 gatunków opisanych naukowo oraz wiele odkrytych, oczekujących na opisanie. Większość z nich osiąga kilka centymetrów długości, największe – do 20 cm. Najliczniejsze w gatunki są rodzaje Rivulus i Simpsonichthys. Rodzajem typowym rodziny jest Rivulus. Wiele gatunków strumieniakowatych to cenione ryby akwariowe. Są wśród nich smukłe, żyjące w wartkim nurcie strumieniaki oraz zagrzebce i wachlarki, których ikra wymaga przesuszenia.

 

Więcej…  
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>